23 stycznia 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Ildefonsa i Rajmunda
Komisje Rady Miejskiej
Zgodnie z Uchwałą nr II/4/06 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim oraz zmieniającymi ją Uchwałami nr XXVIII/317/08 z dnia 2 października 2008 roku i nr XLI/444/09
z dnia 13 lipca 2009 roku
SKŁAD OSOBOWY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

przedstawia się następująco:

I. KOMISJA REWIZYJNA
 1. Jan Bandel - Przewodniczący

 2. Marzena Kobojek - Wiceprzewodnicząca

 3. Marian Kaczorowski

 4. Barbara Keller

 5. Mirosława Marszałek

 6. Tadeusz Piątkowski

 7. Małgorzata Rusek

 8. Władysław Zawadzki



II. KOMISJA STATUTOWA
 1. Robert Dańda - Przewodniczący

 2. Andrzej Owczarek - Wiceprzewodniczący

 3. Barbara Keller

 4. Czesław Rzetelski



III. KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
 1. Włodzimierz Jędrasik - Przewodniczący

 2. Barbara Keller - Wiceprzewodnicząca

 3. Robert Jakubowski

 4. Marian Kaczorowski

 5. Marek Łopaciński

 6. Mirosława Marszałek

 7. Andrzej Owczarek

 8. Tadeusz Piątkowski

 9. Małgorzata Rusek

 10. Czesław Rzetelski



IV. KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
 1. Mirosława Marszałek - Przewodnicząca

 2. Marzena Kobojek - Wiceprzewodnicząca

 3. Jan Bandel

 4. Barbara Keller

 5. Marek Łopaciński

 6. Lech Pachla

 7. Tadeusz Piątkowski

 8. Małgorzata Rusek

 9. Władysław Zawadzki



V. KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Tadeusz Piątkowski - Przewodniczący

 2. Małgorzata Rusek - Wiceprzewodnicząca

 3. Jan Bandel

 4. Robert Dańda

 5. Robert Jakubowski

 6. Marzena Kobojek

 7. Mirosława Marszałek

 8. Andrzej Owczarek



 1. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, SPORTU I REKREACJI
 1. Marian Kaczorowski - Przewodniczący

 2. Jan Bandel - Wiceprzewodniczący

 3. Robert Dańda

 4. Robert Jakubowski

 5. Włodzimierz Jędrasik

 6. Barbara Keller

 7. Marek Łopaciński

 8. Andrzej Owczarek

 9. Lech Pachla

 10. Tadeusz Piątkowski

 11. Małgorzata Rusek

 12. Czesław Rzetelski



VII. KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

I INWENTARYZACYJNA

 1. Władysław Zawadzki - Przewodniczący

 2. Marian Kaczorowski - Wiceprzewodniczący

 3. Jan Bandel

 4. Robert Dańda

 5. Włodzimierz Jędrasik

 6. Marek Łopaciński

 7. Andrzej Owczarek

 8. Lech Pachla

 9. Tadeusz Piątkowski

 10. Czesław Rzetelski



VIII. KOMISJA MIESZKANIOWA

 1. Lech Pachla - Przewodniczący

 2. Tadeusz Piątkowski - Wiceprzewodniczący

 3. Jan Bandel

 4. Robert Dańda

 5. Robert Jakubowski

 6. Barbara Keller

 7. Marzena Kobojek

 8. Małgorzata Rusek



Pokaż rejestr zmian