S    L    XL    KONTRAST   
28 lutego 2017 : : Wtorek : : Imieniny: Teofila i Makarego
Spotkanie Regionalnych Korporacji Samorządowych

Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów organizują Spotkanie Regionalnych Korporacji Samorządowych. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 5 lutego 2013 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim (ul. Zgierska 2).

PROGRAM
Spotkania Regionalnych Korporacji Samorządowych
5 lutego 2013 roku (wtorek).
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy.
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji, przywitanie gości - Henryk Brzyszcz, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego.
11.15 - 12.15 Prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (projekt z grudnia 2012 r.) - przedstawiciel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
12.15 – 13.15 Gospodarka odpadami komunalnymi (stan wdrażania nowych przepisów, propozycje zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - przedstawiciel Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
13.15 -14.30 Przygotowywane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji założenia do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jst (tzw. Kilometrówki) - przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
14.30 - 15.00 Propozycja specjalizacji regionalnych korporacji samorządowych w określonych tematach (np. oświata, system ochrony zdrowia, drogi) oraz wymiany stanowisk i doświadczeń między regionalnymi korporacjami samorządowymi.
Informacja o benchmarkingu, jako instrumencie rządzenia w jst w świetle dotychczasowych efektów projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” realizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów” - przedstawiciel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
15.00 - 16.00 Inne tematy merytoryczne, dyskusja - przedyskutowanie propozycji dotyczącej długości kadencji wójta, burmistrza, prezydenta, ewentualnie starosty oraz zabezpieczenia bytu samorządowców ustępujących ze stanowiska.