Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Komórki organizacyjne Urzędu Referat Spraw Obywatelskich Zakres działania Referatu Spraw Obywatelskich
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zakres działania Referatu Spraw Obywatelskich, menu 153 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zakres działania Referatu Spraw Obywatelskich

Zakres działania Referatu Spraw Obywatelskich

Do zadań referatu spraw obywatelskich należy w szczególności:

1) w zakresie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności:

a) prowadzenie ewidencji ludności,

 b) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu oraz o ilości osób zameldowanych w lokalu,

 c)  wydawanie na wniosek poświadczeń zameldowania,

 d) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymeldowania, zameldowania oraz anulowania czynności zameldowania,

e) występowanie z wnioskami i przyjmowanie pism sądowych w sprawach o ustanowienie przedstawiciela do doręczeń dla osoby nieznanej z miejsc pobytu w zakresie prowadzonych przez referat postępowań administracyjnych,

f) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,

g) sporządzanie dla potrzeb szkół wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

2) w zakresie zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych:

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych,

b) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

c) prowadzenie i archiwizacja kopert dowodowych,

d) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych,

e) udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym;

3) w zakresie zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

a) rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej,

b) przygotowanie oraz wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

c) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej,

d) orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

e) wydawanie decyzji uznającej żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono  kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego,

f) wydawanie decyzji orzekającej o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin,

g) wydawanie decyzji o przyznaniu ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków,

h) ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe;

4) prowadzenie stałego rejestru wyborców;

5) realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji;

6) rejestracja dokumentacji niejawnej;

7) obsługa organizacyjna wyborów, referendów i spisów powszechnych;

8) wykonywanie innych zadań z zakresu spraw obywatelskich określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

Metryka

sporządzono
2009-06-18 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-04-28 00:00 przez Imbierczyk Dorota
zmodyfikowano
2021-02-02 17:32 przez Imbierczyk Dorota
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2672
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.