Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zgadzam się
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Konstantynów Łódzki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Dział pomocy środowiskowej Dział pomocy środowiskowej


DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sucharskiego 1/3,

tel. (42) 211 50 58663 980 083.

e-mail: ps@mopskonstantynow.pl

 

Kierownik: Urszula Radzik

Godziny pracy działu:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8°° - 16°°,

wtorek  w godz. 9°° - 17°°,

piątek w godz. 7°° - 15°°.

 

DYŻURY PRACOWNIKÓW DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Ilona Kostrzewska

DYŻUR

poniedziałek          12.00 - 16.00

wtorek                    9.00 - 17.00

środa                     8.00   -  12.00

czwartek                 8.00 - 12.00

piątek         11.00 -15.00.

 

REJON

Piłsudskiego – nieparzyste, Łódzka, Żeromskiego, Armii Krajowej, Warzywnicza, Spółdzielcza, Nowa, Boczna, Działkowa, Kościelna, Krótka, Ogrodowa, Nastrojowa.

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Agnieszka Mordal

DYŻUR

poniedziałek          8.00 -  12.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     12.00 -16.00

 

czwartek              

12.00 -16.00

 

piątek     

 7.00  - 11.00

REJON

Aleksandrowska, Dąbrowa, Dolna, Kaczeńcowa, Kopernika, Kręta, Moniuszki, Nad  Jasienią, Nadrzeczna, Niesięcin, Pl. Kościuszki, Poprzeczna, Srebrna Dąbrowa, Zgierska -  parzyste, Młynarska, Narutowicza.

 

Starszy pracownik socjalny Dorota Grodzicka:

DYŻUR

poniedziałek          8.00 -  12.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     12.00 -16.00

 

czwartek              

12.00 -16.00

 

piątek     

7.00  - 11.00

REJON

Słowackiego, Schronisko dla Bezdomnych, Sucharskiego, Plac Wolności od nr 1 do nr 30.

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Wioletta Cichura:

DYŻUR

poniedziałek          12.00 -  16.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     8.00 -12.00

 

czwartek              

8.00 -12.00

 

piątek  

11.00  - 15.00

REJON

8-go Marca, Daszyńskiego, Jesienna, Konopnickiej, Krzywa, Letniskowa, Łużycka, Orzeszkowej, Pl. Wolności - nr od 31 do 60, Polna, Rszew – Legionowo, Rszewska, Słoneczna, Wiosenna, Zgierska – nieparzyste, Żabiczki

Łabentowicza.

 

 

Starszy specjalista pracy socjalnej   mgr Mirosława Krupińska:

DYŻUR

poniedziałek          12.00 -  16.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     8.00 -12.00

 

czwartek              

8.00 -12.00

 

piątek  

11.00  - 15.00

REJON

Lutomierska, Mickiewicza, Sienkiewicza, Mała, Ignacew, Mirosławice, Wodociągowa, Bursztynowa, Diamentowa.

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Barbara Karbowiak:

DYŻUR

poniedziałek          12.00 -  16.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     8.00 -12.00

 

czwartek              

8.00 -12.00

 

piątek  

11.00  - 15.00

REJON

Cmentarna, Górna, Józefów ( cały), Kątna, Kilińskiego, Legionów, Łaska, Bema

Okołowicza, Gdańska, Sowińskiego, Puławskiego.

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Izabela Gołygowska:

DYŻUR

poniedziałek          8.00 -  12.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     12.00 -16.00

 

czwartek              

12.00 -16.00

 

piątek  

7.00  - 11.00

REJON

Bechcice, Browarna, Chmielna, Jęczmienna, Jana Pawła II, Kwiatowa, Miodowa, Nasienna, Piwna, Sadowa.

 

Starszy specjalista pracy socjalnej mgr Małgorzata Kuśmierczyk:

DYŻUR

poniedziałek          8.00 -  12.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     12.00 -16.00

 

czwartek              

12.00 -16.00

 

piątek  

7.00  - 11.00

REJON

Piłsudskiego – parzyste, Zagajnikowa, Srebrzyńska, Południowa, Piaskowa, Osiedle Literatów, Langiewicza, Kolejowa, 1 – go Maja, Zacisze, Dąbrowska, Leśna, Norwida.

 

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są asystenci rodziny:

-   mgr Dorota Sobczak

-   Beata Pietrzak

Przemocą w rodzinie zajmuje się starszy specjalista pracy socjalnej mgr Mirosława Krupińska.

 

Dział Pomocy Środowiskowej zajmuje się realizacją następujących ustaw:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w ramach której mieszkańcy Gminy Konstantynów Łódzki mogą ubiegać się o:
  • świadczenia pieniężne:

  - zasiłki  stałe,

  - zasiłki okresowe,

  - zasiłki celowe,

  - zasiłki celowe  w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

 

  • świadczenia niepieniężne:

  - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

  - umieszczenie w domu pomocy społecznej,

  - skierowanie do schroniska dla bezdomnych mężczyzn i kobiet,

  - skierowanie do Ośrodka Dziennego Pobytu w Konstantynowie ul. Słowackiego 11,

  - pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1)      ubóstwa;

2)      sieroctwa;

3)      bezdomności;

4)      bezrobocia;

5)      niepełnosprawności;

6)      długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)      przemocy w rodzinie;

8)      potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9)      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego;

13)  alkoholizmu i narkomani;

14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złotych,

 2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych.

                Gmina Konstantynów Łódzki i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpili także do realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Dział Pomocy Środowiskowej udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymywania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe    w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art 8  ww. ustawy, czyli w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1051,50 zł., osoby w rodzinie jest to kwota 792 zł.

 

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca  2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach której rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mają przyznawanych asystentów rodziny.

 

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie prowadząc obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

 

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, w ramach której dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zapewnia oparcie społeczne polegające  w szczególności na:

-   podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego  życia;

-   organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji;

-   udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach  opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych. Dla osób, które nie posiadają prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej a spełniają wymogi tejże ustawy wystawiane są decyzje administracyjne potwierdzające prawo świadczeniobiorcy  do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres maksymalnie 90 dni.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pracownicy socjalni wystawiają skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na odbiór pomocy żywnościowej.

Do programu kwalifikują się:

 1) osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 1402 zł.,

 2) osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 1056 zł. 
data wytworzenia2008-07-10
data udostępnienia2016-04-28
sporządzone przezKrawczyk Radosław
opublikowane przezAgata Walczak
ilość odwiedzin989
rejestr zmianzobacz »
Gmina Konstantynów Łódzki, Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel.: 42 211-11-73, fax: 42 211-11-68, sekretariat@konstantynow.pl, www.konstantynow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@