Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zgadzam się
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Konstantynów Łódzki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd Miejski  / Komórki organizacyjne Urzędu  / Referat Księgowości
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Księgowości Referat Księgowości


Referat Księgowości 

Grzegorz Grzelak - kierownik referatu, Główny Księgowy 

I piętro pok. 24, tel. 42 211-17-42,  42 211-11-73 wew. 135

Monika Chudzik - inspektor, KASA, I piętro pok. 21, tel. 42 211-11-73 wew. 136

Anita Klimaszewska - podinspektor, I piętro pok. 21a, tel. 42 211-11-73 wew. 137

Aleksandra Śmiałkowska - podinspektor,  I piętro pok. 22, tel. 42 211-11-73 wew. 139

Marzena Tomczyk - główny specjalista,  I piętro pok. 23, tel. 42 211-11-73 wew. 135

Aleksandra Relich - inspektor,  I piętro pok. 24, tel. 42 211-11-73 wew. 101

Marzena Fisiak - inspektor,  I piętro pok. 24, tel. 42 211-11-73 wew. 101

 

Do zadań referatu księgowości należy w szczególności:

Do zadań referatu księgowości należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) przestrzeganiu zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych oraz zasad gospodarowania środkami pieniężnymi;

b) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

2) zapewnienie realizacji zadań wynikających z zasady jawności gospodarki finansowej gminy;

3) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

c) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań;

4) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian;

5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich dysponowaniem;

6) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania;

7) prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu;

8) prowadzenie centralnego zbioru i rejestru zawartych umów;

9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) rozliczanie inwentaryzacji;

11) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

13) prowadzenie gospodarki kasowej urzędu;

14) prowadzenie ewidencji księgowej podatników;

15) prowadzenie rachunkowości oraz sprawozdawczości z tytułu podatków i opłat lokalnych niepodatkowych należności budżetu gminy, do których ustalania lub określenia uprawnione są organy podatkowe oraz należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;

16) prowadzenie ewidencji i postępowań w zakresie windykacji należności podatkowych i niepodatkowych, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielanie ulg w tym zakresie;

17) prowadzenie ewidencji i kontroli  rozliczeń w zakresie opłaty targowej;

18) prowadzenie centralnego rejestru sprzedaży oraz składanie miesięcznych deklaracji i rozliczanie podatku VAT do Urzędu Skarbowego;

19) prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej;

20) prowadzenie ewidencji środków pozabudżetowych;

21) prowadzenie pod względem finansowym kontroli prawidłowości rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz dotacji przekazywanych gminie;

22) wykonywanie obowiązków komórki nadzoru w tym: przygotowywanie, gromadzenie, analizowanie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością spółek z udziałem gminy Konstantynów Łódzki, a szczególności przygotowywanie dokumentów w imieniu burmistrza jako organu nadzoru właścicielskiegodata wytworzenia2017-03-02
data udostępnienia2017-03-02
sporządzone przezWalus Marta
opublikowane przezMarta Walus
ilość odwiedzin866
rejestr zmianzobacz »
Gmina Konstantynów Łódzki, Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel.: 42 211-11-73, fax: 42 211-11-68, sekretariat@konstantynow.pl, www.konstantynow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@