Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Komórki organizacyjne Urzędu Referat Księgowości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Księgowości, menu 352 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Księgowości

Referat Księgowości

Miejsce: I piętro, pok. 24

Anna Borowska- kierownik referatu, Główny Księgowy, Zastępca Skarbnika
Aleksandra Relich - główny specjalista, zastępca głównego księgowego
tel: 42 211 17 42
finanse@konstantynow.pl

Miejsce: I piętro, pok. 23

Marzena Tomczyk - główny specjalista
Marzena Fisiak - inspektor
tel: 42 211 11 73 wew. 103
finanse@konstantynow.pl

Miejsce: I piętro, pok. 21

Aleksandra Śmiałkowska - inspektor
Anita Klimaszewska - inspektor
Joanna Leśniewska - inspektor
tel: 42 211 12 43
finanse@konstantynow.pl

Miejsce: Parter, pok. 05 (kasa)

Katarzyna Grabowska - podinspektor
tel: 42 211 12 43
finanse@konstantynow.pl


Zadania:

Do zadań referatu księgowości należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) przestrzeganiu zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych oraz zasad gospodarowania środkami pieniężnymi;

b) zapewnieniu terminowego egzekwowania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

2) zapewnienie realizacji zadań wynikających z zasady jawności gospodarki finansowej gminy;

3) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

c) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań;

4) prowadzenie postępowań w zakresie przenoszenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe;

5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich dysponowaniem;

6) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania;

7) prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu;

8) prowadzenie centralnego zbioru i rejestru zawartych umów;

9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonej w Urzędzie;

11) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także współpraca z referatem gospodarki przestrzennej i nieruchomości w zakresie stanu mienia komunalnego;

13) prowadzenie gospodarki kasowej urzędu;

14) prowadzenie ewidencji księgowej podatników;

15) prowadzenie rachunkowości oraz sprawozdawczości z tytułu podatków i opłat lokalnych, niepodatkowych należności budżetu gminy do których ustalania lub określenia uprawnione są organy podatkowe oraz należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i publicznoprawny;

16) prowadzenie ewidencji i postępowań w zakresie windykacji należności podatkowych i niepodatkowych, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielanie ulg i zwolnień w zakresie należności niepodatkowych o ile stanowią one zaległość;

17) prowadzenie ewidencji i kontroli  rozliczeń w zakresie opłaty targowej;

18) prowadzenie centralnego rejestru sprzedaży oraz składanie miesięcznych deklaracji i rozliczanie podatku VAT do Urzędu Skarbowego;

19) prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej;

20) prowadzenie ewidencji środków pozabudżetowych;

21) prowadzenie pod względem rachunkowym kontroli prawidłowości rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz dotacji przekazywanych gminie;

22) gromadzenie i analizowanie okresowych sprawozdań finansowych wraz z rocznymi sprawozdaniami zarządu z działalności spółki z udziałem Gminy Konstantynów Łódzki i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki w ramach nadzoru właścicielskiego;

23) współdziałanie z referatem organizacyjnym w zakresie ubezpieczenia gminy;

24) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydatków z budżetu miasta w tym wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie realizowanych przez urząd projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;

25) przygotowywanie łącznej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych;

26) przygotowywanie procedury wyboru i koordynowanie obsługi bankowej gminy;

27) prowadzenie obsługi finansowo księgowej pracowniczych planów kapitałowych i współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. kadr;

27) wykonywanie innych zadań z zakresu finansów i rachunkowości określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

Metryka

sporządzono
2017-03-02 przez Walus Marta
udostępniono
2017-03-02 00:00 przez Imbierczyk Dorota
zmodyfikowano
2022-02-17 11:04 przez Imbierczyk Dorota
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5024
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.