Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Akty prawne Uchwały Rejestr uchwał kadencja - 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr uchwał kadencja - 2018-2023, menu 710 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr uchwał kadencja - 2018-2023

Rejestr uchwał kadencja - 2018-2023

Rejestr uchwał Rady Miejskiejw Konstantynowie Łódzkim

kadencja lat 2018 – 2023

Numer sesji

 

Numer i data uchwały

Tytuł uchwały/w sprawie

Wejście w życie

Data publikacji

Data wykonania

Uwagi

1

2

3

4

5

6

8

 I/18

I/1/18

2018-11-22

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

I/18

I/2/18

2018-11-22

wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

I/18

I/3/18

2018-11-22

wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

 

II/18

II/4/18

2018-11-27

w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

Zm. Uchwałą nr  III/20/18

2018-12-20

II/18

II/5/18

2018-11-27

w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

III/18

III/6/18

2018-12-20

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 139 z dn. 10.01.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

III/18

III/7/18

2018-12-20

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

III/18

III/8/18

2018-12-20

uchylająca uchwałę w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu gminy Konstantynów Łódzki i jej jednostek organizacyjnych”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

III/18

III/9/18

2018-12-20

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Z dniem podjęcia

 

 

Z dniem podjęcia

 

 

III/18

III/10/18

2018-12-20

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 140 z dn. 10.01.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

III/18

III/11/18

2018-12-20

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

Z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku

 

Z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku

zm. Uchwałą nr  IV/23/19

z dn. 2019-01-31

zm. Uchwałą nr V/34/19 z dn. 2019-03-28

zm. Uchwałą nr  VIII/66/19

 z dn. 2019-05-30

zm. Uchwała nr  IX/86/19

z dn. 2019-06-27

zm. Uchwałą nr  X/89/19

z dn. 2019-08-29

zm. Uchwałą nr XII/106/19           z dnia 2019-10-24

III/18

III/12/18

2018-12-20

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

z dniem 1 stycznia 2019 roku

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 1091 z dn. 26.02.2019 r.

z dniem 1 stycznia 2019 roku

zm. Uchwałą nr  IV/22/19

z dn. 2019-01-31

zm. Uchwałą nr V/32/19             z dn. 2019-03-28

zm. Uchwałą nr V/33/19                    z dn. 2019-03-28

zm. Uchwałą nr  VI/54/19 z dn. 2019-05-10

zm. Uchwałą nr VIII/65/19

z dn. 2019-05-30

zm. Uchwałą nr IX/84/19

z dn. 2019-06-27

zm. Uchwałą nr IX/85/19

z dn. 2019-06-27

zm. Uchwałą nr  X/88/19

z dn. 2019-08-29

zm. Uchwałą nr  X/102/19

2019-09-26

zm.  Uchwałą nr XII/105/19

z dnia 2019-10-24

III/18

III/13/18

2018-12-20

w sprawie nadania nazw ulicom w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 141 z dn. 10.01.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

III/18

III/14/18

2018-12-20

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 142 z dn. 10.01.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

III/18

III/15/18

2018-12-20

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 470 z dn. 18.01.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

III/18

III/16/18

2018-12-20

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

III/18

III/17/18

2018-12-20

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ.w Dz.U.W.Ł. poz. 5 z dn. 02.01.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

III/18

III/18/18

2018-12-20

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ.w Dz.U.W.Ł. poz. 6 z dn. 02.01.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

III/18

III/19/18

2018-12-20

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Konstantynów Łódzki do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

III/18

III/20/18

2018-12-20

w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzki  z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

III/18

III/21/18

2018-12-20

w sprawie ustalenia zasad wypłacania  i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dniem 1 stycznia 2019 roku

 

z dniem 1 stycznia 2019 roku

 

IV/19

IV/22/19

2019-01-31

w sprawie  zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3795 z dn. 04.07.2019 r.

z dniem podjęcia

 

IV/19

IV/23/19

2019-01-31

w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

IV/19

IV/24/19

2019-01-31

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

IV/19

IV/25/19

2019-01-31

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/293/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Konstantynów Łódzki programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą ,,Rodzinny Konstantynów Łódzki”

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 1029 z dn. 21.02.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

IV/19

IV/26/19

2019-01-31

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej Lokalnej Grupie Działania „PRYM” na okres do 31 grudnia 2025 roku

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

IV/19

IV/27/19

2019-01-31

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 798 z dn. 16.02.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

IV/19

IV/28/19

2019-01-31

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

z dniem podjęcia

Publ.w Dz.U.W.Ł. poz. 1030 z dn. 21.02.2019 r.

z dniem podjęcia

zm. Uchwałą nr  IV/31/19

z dn. 2019-01-31

zm. Uchwała nr V/50/19 z dn. 2019-03-28

IV/19

IV/29/19

2019-01-31

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

IV/19

IV/30/19

2019-01-31

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2019 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

IV/19

IV/31/19

2019-01-31

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz 1031 z dn. 21.02.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Zm. Uchwałą nr V/50/19 z dn. 2019-03-28

V/19

V/32/19

2019-03-28

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3796 z dn. 04.07.2019 r.

z dniem podjęcia

 

V/19

V/33/19

2019-03-28

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

z dniem podjęcia

Publ. w Dz. U.W.Ł. poz. 3797 z dn. 04.07.2019 r.

z dniem podjęcia

 

V/19

V/34/19

2019-03-28

w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku                       w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

V/19

V/35/19

2019-03-28

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Konstantynowa Łódzkiego

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

V/19

V/36/19

2019-03-28

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Konstantynowa Łódzkiego

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

V/19

V/37/19

2019-03-28

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. ul.  Spółdzielczej w obrębie K-17

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

V/19

V/38/19

2019-03-28

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. ul. Sucharskiego w obrębie K-10)

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2721 z dn. 08.05.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

V/19

V/39/19

2019-03-28

w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ.w Dz.U.W.Ł. poz. 2800 z dn. 13.05.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

V/19

V/40/19

2019-03-28

w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

V/19

V/41/19

2019-03-28

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2019

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

V/19

V/42/19

2019-03-28

w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2698 z dn. 07.05.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

V/19

V/43/19

2019-03-28

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

V/19

V/44/19

2019-03-28

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

V/19

V/45/19

2019-03-28

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2019 - 2020

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

V/19

V/46/19

2019-03-28

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2699 z dn. 07.05.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

V/19

V/47/19

2019-03-28

w sprawie zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ.w Dz.U.W.Ł. poz. 2700 z dn. 07.05.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

V/19

V/48/19

2019-03-28

w sprawie zmiany Uchwały nr VII/84/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

V/19

V/49/19

2019-03-28

w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim VI kadencji

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

V/19

V/50/19

2019-03-28

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zmienionej Uchwałą nr IV/31/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2722 z dn. 08.05.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

V/19

V/51/19

2019-03-28

w sprawie wyboru przedstawiciela do Konstantynowskiej Rady Sportu

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

V/19

V/52/19

2019-03-28

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

V/19

V/53/19

2019-03-28

w sprawie nadania tytułów „Honorowego Obywatela Miasta Konstantynowa Łódzkiego” i „Zasłużonego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” oraz powołania doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

zm. Uchwałą nr VI/60/19 z dn. 25.04.2019 r.

VI/19

VI/54/19

2019-04-25

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3146 z dn. 27.05.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

VI/19

VI/55/19

2019-04-25

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VI/19

VI/56/19

2019-04-25

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz określenia sezonu kąpielowego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2945 z dn. 16.05.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

VI/19

VI/57/19

2019-04-25

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność gminy Konstantynów Łódzki zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2946                             z dn.16.05.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

VI/19

VI/58/19

2019-04-25

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3077 z dn. 22.05.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

zm. Uchwałą nr  XVIII/159/20

z dn. 2020-02-27

VI/19

VI/59/19

2019-04-25

w sprawie wyboru drugiego przedstawiciela do Konstantynowskiej Rady Sportu

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VI/19

VI/60/19

2019-04-25

w sprawie zmiany Uchwały nr V/53/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie trybów nadawania tytułów „Honorowego Obywatela Miasta Konstantynowa Łódzkiego” i „Zasłużonego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” oraz powołania doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VI/19

VI/61/19

2019-04-25

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VI/19

VI/62/19

2019-04-25

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VI/19

VI/63/19

2019-04-25

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VII/19

VII/64/19

2019-05-10

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3218 z dn. 31.05.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

VIII/19

VIII/65/19

2019-05-30

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na rok 2019

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3798 z dn. 04.07.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

VIII/19

VIII/66/19

2019-05-30

w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VIII/19

VIII/67/19

2019-05-30

w sprawie strefy ochronnej dla osiedla Smulsko

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VIII/19

VIII/68/19

2019-05-30

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł

 

VIII/19

VIII/69/19

2019-05-30

w sprawie zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł

 

VIII/19

VIII/70/19

2019-05-30

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3470 z dn. 30.05.2019 r.

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku

 

VIII/19

VIII/71/19

2019-05-30

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki oraz określenia granic ich obwodów 

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3616 z dn. 30.05.2019 r.

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku

 

VIII/19

VIII/ 72/19

2019-05-30

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku

Publ.w Dz.U.W.Ł. poz. 3471 z dn. 30.05.2019 r.

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku

 

VIII/19

VIII/73/19

2019-05-30

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3545 z dn. 25.06.2019 r.

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku

 

VIII/19

VIII/74/19

2019-05-30

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3339 z dn. 12.06.2019 r.

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku

 

VIII/19

VIII/75/19

2019-05-30

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku

Publ. w Dz. U.W.Ł. poz. 3340 z dn. 12.06.2019 r.

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku

 

VIII/19

VIII/76/19

2019-05-30

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3546 z dn. 26.06.2019 r.

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku

 

VIII/19

VIII/77/19

2019-05-30

w sprawie zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego
z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VIII/19

VIII/78/19

2019-05-30

w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Pabianicach

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

VIII/19

VIII/79/19

2019-05-30

w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3547 z dn. 25.06.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł

 

VIII/19

VIII/80/19

2019-05-30

w sprawie powołania Zespołu Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do zaopiniowania wyboru ławników na kadencję lat 2020 – 2023

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

IX/19

IX/81/19

2019-06-27

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego wotum zaufania

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

IX/19

IX/82/19

2019-06-27

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

IX/19

IX/83/19

2019-06-27

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2018 rok

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

IX/19

IX/84/19

2019-06-27

w sprawie zmiany Uchwały
nr III/12/18 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim  z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 4239 z dn. 25.07.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

IX/19

IX/85/19

2019-06-27

w sprawie zmiany Uchwały
nr III/12/18 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim  z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. U.W.Ł. poz. 4240 z dn. 25.07.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

IX/19

IX/86/19

2019-06-27

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały
nr III/11/18 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

IX/19

IX/87/19

2019-06-27

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3954 z dn. 11.07.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

X/19

X/88/19

2019-08-29

w sprawie zmiany Uchwały
nr III/12/18 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim  z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. U.W.Ł. poz. 6329 z dn. 29.11.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/89/19

2019-08-29

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały
nr III/11/18 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/90/19

2019-08-29

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/91/19

2019-08-29

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/92/19

2019-08-29

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. U.W.Ł. poz. 5125 z dn. 19.09.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/93/19

2019-08-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sucharskiego 12, na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/94/19

2019-08-29

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

uchylona Uchwałą nr  XVIII/156/20

 z dn. 2020-02-27

X/19

X/95/19

2019-08-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 278 w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Krzywiec - Okołowicza, obręb:  K-10, na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/96/19

2019-08-29

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (południowa strona ulicy Lutomierskiej, obręb  K-8)

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 5736 z dn. 28.10.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

X/19

X/97/19

2019-08-29

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2019/2020

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/98/19

2019-08-29

w sprawie zmiany Uchwały nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 5242 z dn. 30.09.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

X/19

X/99/19

2019-08-29

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2019 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/100/19

2019-08-29

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

X/19

X/101/19

2019-08-29

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

XI/19

XI/102/19

2019-09-26

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6330 z dn. 29.11.2019 r.

Z dniem podjęcia

 

XI/19

XI/103/19

2019-09-26

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/390/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 5509 z dn. 15.10.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XI/19

XI/104/19

2019-09-26

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 5585 z dn. 18.10.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XII/19

XII/105/19

2019-10-24

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6557 z dn. 06.12.2019 r.

z dniem podjęcia

 

XII/19

XII/106/19

2019-10-24

zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XII/19

XII/107/19

2019-10-24

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku

 

ogł. w Dz. U.W.Ł., obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku

 

XII/19

XII/108/19

2019-10-24

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (rejon ul. Przemysłowej, obręb K-18)

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6331 z dn. 29.11.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XII/19

XII/109/19

2019-10-24

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (rejon ul. Polnej i ul. Rszewskiej, obręb K-10)

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6003 z dn. 15.11.2019 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XII/19

XII/110/19

2019-10-24

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (rejon ul. Łużyckiej, obręb K-7)

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XII/19

XII/111/19

2019-10-24

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XII/19

XII/112/19

2019-10-24

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XIII/19

XIII/113/19

2019-11-28

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na rok 2019

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XIII/19

XIII/114/19

2019-11-28

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na rok 2019

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XIII/19

XIII/115/19

2019-11-28

zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XIII/19

XIII/116/19

2019-11-28

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XIII/19

XIII/117/19

2019-11-28

w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XIII/19

XIII/118/19

2019-11-28

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XIII/19

XIII/119/19

2019-11-28

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz przekazania regulaminu do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XIII/19

XIII/120/19

2019-11-28

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XIII/19

XIII/121/19

2019-11-28

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego

z dniem podjęcia

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

z dniem podjęcia

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

XIV/19

XIV/122/19

2019-12-16

w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

 

Publ. w Dz.U.W.Ł.   i wchodzi w życie             z dniem 1 stycznia 2020 roku

 

XV/19

XV/123/19

2019-12-19

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na rok 2019

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XV/19

XV/124/19

2019-12-19

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na rok 2019

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XV/19

XV/125/19

2019-12-19

zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XV/19

XV/126/19

2019-12-19

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XV/19

XV/127/19

2019-12-19

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/335/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XV/19

XV/128/19

2019-12-19

w sprawie ustalenia dla dróg gminnych na terenie gminy Konstantynów Łódzki wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XV/19

XV/129/19

2019-12-19

w sprawie nieuwzględnienia petycji mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego dotyczącej zmiany Uchwały nr XII/107/19 z dnia 24 października

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XV/19

XV/130/19

2019-12-19

w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

 

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

zm. Uchwałą nr  XVIII/155/20

z dn.2020-02-27

zm. Uchwałą nr  XXI/181/20

z dn.2020-05-28

XV/19

XV/131/19

2019-12-19

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

Publ. w Dz.U.W.Ł. wchodzi w życie z dniem podjęcia, z moc obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

 

Publ. w Dz.U.W.Ł. wchodzi w życie z dniem podjęcia, z moc obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

zm. Uchwałą nr  XVIII/154/20

z dn. 2020-02-27

zm. Uchwałą nr  XXI/179/20

z dn. 2020-05-28

zm. Uchwałą nr  XXI/180/20

z dn. 2020-05-28

XV/19

XV/132/19

2019-12-19

w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVI/19

XVI/133/19

2019-12-30

w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na rok 2019

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVI/19

XVI/134/19

2019-12-30

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVI/19

XVI/135/19

2019-12-30

w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVII/20

XVII/136/20

2020-01-30

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVII/20

XVII/137/20

2020-01-30

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVII/20

XVII/138/20

2020-01-30

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

XVII/20

XVII/139/20

2020-01-30

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

XVII/20

XVII/140/20

2020-01-30

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy  Konstantynów Łódzki

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

XVII/20

XVII/141/20

2020-01-30

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

XVII/20

XVII/142/20

2020-01-30

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

XVII/20

XVII/143/20

2020-01-30

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

XVII/20

XVII/144/20

2020-01-30

w sprawie odbierania przez gminę Konstantynów Łódzki odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

Publ. w Dz.U.W.Ł. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku

 

XVII/20

XVII/145/20

2020-01-30

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych na terenie gminy Konstantynów Łódzki wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 877 z dn. 07.02.2020 r.

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XVII/20

XVII/146/20

2020-01-30

określenia średnich cen paliw na terenie gminy Konstantynów Łódzki w roku szkolnym 2019-2020

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XVII/20

XVII/147/20

2020-01-30

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XVII/20

XVII/148/20

2020-01-30

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVII/20

XVII/149/20

2020-01-30

rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsc bezpłatnego parkowania oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVII/20

XVII/150/20

2020-01-30

rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpłatnych parkingów przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami, w sprawie ceny produktów żywnościowych w szpitalach oraz
w sprawie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVII/20

XVII/151/20

2020-01-30

przyjęcia planu pracy na 2020 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVII/20

XVII/152/20

2020-01-30

zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVIII/20

XVIII/153/20

2020-02-27

w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 85, odcinek Łódź Fabryczna – Poznań Starołęka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny, przebiegających przez teren gminy Konstantynów Łódzki

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVIII/20

XVIII/154/20

2020-02-27

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVIII/20

XVIII/155/20

2020-02-27

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020 – 2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVIII/20

XVIII/156/20

2020-02-27

w sprawie uchylenia Uchwały nr X/94/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVIII/20

XVIII/157/20

2020-02-27

w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XVIII/20

XVIII/158/20

2020-02-27

w sprawie wyrażenia zgody na zawarciekolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim,   w obrębie K-8, oznaczonych jako działki: nr 21, nr 110/1, nr 111, nr 112, nr 113, nr 114, nr 115, nr 116, nr 118, nr 119, nr 120, nr 121, nr 122/1, nr 125, nr 126, nr 127, nr 128, nr 129, nr 130, nr 132, nr 133, z dotychczasowym dzierżawcą

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XVIII/20

XVIII/159/20

2020-02-27

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XVIII/20

XVIII/160/20

2020-02-27

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XIX/20

XIX/161/20

2020-03-05

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Publ.

w Dz. U. W. Ł.

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Publ.

w Dz. U. W. Ł.

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

XIX/20

XIX/162/20

2020-03-05

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Publ.

w Dz. U. W. Ł.

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Publ.

w Dz. U. W. Ł.

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

XX/20

XX/163/20

2020-04-30

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/164/20

2020-04-30

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/165/20

2020-04-30

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/166/20

2020-04-30

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 (wirusa SARS-CoV-2)

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XX/20

XX/167/20

2020-04-30

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-2, przy ulicy Rszew Legionowo, oznacz ochy jako działki: nr 247/8,246/5 z dotychczasowym dzierżawcą

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/168/20

2020-04-30

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, przy ulicy Kopernika 13-15A/ZAP, oznaczonej jako działka nr 349/2 z dotychczasowym dzierżawcą

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/169/20

2020-04-30

w sprawie nadania ulicy w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XX/20

XX/170/20

2020-04-30

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o. o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/171/20

2020-04-30

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim,                  w obrębie K-14, przy ulicy Żeromskiego 9, oznaczonej jako działka nr 236/1                            z dotychczasowym dzierżawcą, na czas nieoznaczony

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/172/20

2020-04-30

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XX/20

XX/173/20

2020-04-30

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz określenia sezonu kąpielowego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XX/20

XX/174/20

2020-04-30

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/175/20

2020-04-30

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

zm. Uchwałą

nr  XXI/179/20

z dn. 2020-05-28

XX/20

XX/176/20

2020-04-30

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/177/20

2020-04-30

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XX/20

XX/178/20

2020-04-30

w sprawie zmiany Uchwały nr III/21/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXI/20

XXI/179/20

2020-05-28

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXI/20

XXI/180/20

2020-05-28

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXI/20

XXI/181/20

2020-05-28

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXI/20

XXI/182/20

2020-05-28

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Konstantynów Łódzki”

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXI/20

XXI/183/20

2020-05-28

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXI/20

XXI/184/20

2020-05-28

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXI/20

XXI/185/20

2020-05-28

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej
w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Sucharskiego, w obrębie K-10, oznaczonej jako działka nr 260/3, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXI/20

XXI/186/20

2020-05-28

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-14, przy ulicy Żeromskiego 9, oznaczonej jako działka nr 236/1 z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXI/20

XXI/187/20

2020-05-28

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, przy ulicy Kopernika 13-15 A/ZAP, oznaczonej jako działka nr 349/2 z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż 3 lata

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXI/20

XXI/188/20

2020-05-28

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – obiektów sportowych zarządzanych przez Centrum Sportu i rekreacji
w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXI/20

XXI/189/20

2020-05-28

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXI/20

XXI/190/20

2020-05-28

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXI/20

XXI/191/20

2020-05-28

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/175/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

XXII/192/20

2020-06-30

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego wotum zaufania

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

XXII/193/20

2020-06-30

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rok

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

XXII/194/20

2020-06-30

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2019 rok

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

XXII/195/20

2020-06-30

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia.

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

XXII/196/20

2020-06-30

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

 

XXII/197/20 2020-06-30

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

 

XXII/198/20 2020-06-30

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXII/20

 

XXII/199/20 2020-06-30

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXXVI/293/13 Rady Miejskiej                             w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Konstantynów Łódzki programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Rodzinny Konstantynów Łódzki”

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXII/20

 

XXII/200/20 2020-06-30

w sprawie określenia średnich cen paliw na terenie gminy Konstantynów Łódzki w roku szkolnym 2020/2021

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXII/20

 

XXII/201/20 2020-06-30

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXII/20

 

XXII/202/20 2020-06-30

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz              z budynkami niemieszkalnymi, położonego w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie              K-12, przy ulicy Jana Kilińskiego 4, na działce nr 106 na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego i sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

 

XXII/203/20 2020-06-30

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości powstałej z wydzielenia do odrębnej księgi wieczystej działki gruntu oznaczonej nr ewid. 45/3 położonej                  w obrębie K-1, przy ul. Lutomierskiej w Konstantynowie Łódzkim, o powierzchni całkowitej 3,2087 ha, wchodzącej w skład nieruchomości dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1P/00054009/

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

 

 

XXII/204/20 2020-06-30

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łódź przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Łódź

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXII/20

 

XXII/205/20 2020-06-30

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki za usługę odbioru odpadów komunalnych oraz odbioru nieczystości ciekłych

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXII/20

 

XXII/206/20 2020-06-30

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXIII/20

 

XXII/207/20 2020-08-11

numer niewykorzystany

 

 

 

 

XXIII/20

 

XXII/208/20 2020-08-11

numer niewykorzystany

 

 

 

 

 

XXIII/20

 

XXII/209/20 2020-08-11

numer niewykorzystany

 

 

 

 

XXIII/20

 

XXII/210/20 2020-08-11

numer niewykorzystany

 

 

 

 

XXIII/20

 

XXIII/211/20 2020-08-11

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXIII/20

 

XXIII/212/20 2020-08-11

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2020/2021

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXIII/20

 

XXIII/213/20 2020-08-11

w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska tymczasowego na terenie Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXIV/20

XXIV/214/20

2020-09-08

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXIV/20

XXIV/215/20

2020-09-08

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

XXV/20

XXV/216/20

2020-09-29

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

XXV/20

XXV/217/20

2020-09-29

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXV/20

XXV/218/20

2020-09-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, przy ulicy Daszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 259/34 z dotychczasowymi najemcami, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXV/20

XXV/219/20

2020-09-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej
w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie
K-10, przy ulicy Daszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 259/34 z dotychczasowymi najemcami, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXV/20

XXV/220/20

2020-09-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej jako działka nr 76 z dotychczasowym najemcą, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXV/20

XXV/221/20

2020-09-29

w sprawie określenia wzorów tabliczek
z nazwami ulic na terenie miasta Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXV/20

XXV/222/20

2020-09-29

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – obiektów sportowych zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXV/20

XXV/223/20

2020-09-29

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

XXV/20

XXV/224/20

2020-09-29

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

 

z dniem podjęcia

 

z dniem podjęcia

 

XXVII/20

XXVII/225/20

2020-11-26

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

z dniem podjęcia

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 559 z dn. 08.02.2021 r

 z dniem podjęcia  
XXVII/20

XXVII/226/20

2020-11-26
w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020  z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVII/20

XXVII/227/20

2020-11-26
w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020  z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVII/20

XXVII/228/20

2020-11-26
w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031  z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVII/20

XXVII/229/20

2020-11-26
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6501 z dn. 01.12.2020 r  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 
XXVII/20

XXVII/230/20

2020-11-26
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6502 z dn. 01.12.2020 r  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 
XXVII/20

 

XXVII/231/20

2020-11-26
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6503 z dn. 01.12.2020 r  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 
XXVII/20

XXVII/232/20

2020-11-26
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6504 z dn. 01.12.2020 r  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 
XXVII/20

XXVII/233/20

2020-11-26
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonychna terenie gminy Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6725 z dn. 07.12.2020 r  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 
XXVII/20

XXVII/234/20

2020-11-26
w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 6726 z dn. 07.12.2020 r  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 
XXVII/20

XXVII/235/20

2020-11-26
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
 z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVII/20

XXVII/236/20

2020-11-26
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
 z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVII/20

XXVII/237/20

2020-11-26
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 560 z dn. 08.02.2021 r    
XXVII/20

XXVII/238/20

2020-11-26
w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej tereniena rok 2021
z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVII/20

XXVII/239/20

2020-11-26
w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, zmienionj Uchwałą nr XX/176/20 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy
na 2020 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVIII/20

XXVIII/240/20

2020-12-22
w sprawie zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 z dniem podjęcia Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 200 z dn. 19.01.2021 r  z dniem podjęcia  
XXVIII/20

XXVIII/241/20

2020-12-22
w sprawie zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031 z dniem podjęcia   z dniem podjęcia  
XXVIII/20

XXVIII/242/20

2020-12-22
w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z dniem podjecia    z dniem podjęcia  
XXVIII/20

XXVIII/243/20

2020-12-22
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki
na lata 2021-2031
z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVIII/20

XXVIII/244/20

2020-12-22
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok 01.01.2021 rok    01.01.2021  
XXVIII/20

XXVIII/245/20

2020-12-22
w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024
z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVIII/20

XXVIII/246/20

2020-12-22
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

     
XXVIII/20

XXVIII/247/20

2020-12-22
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki w drodze darowizny z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVIII/20

XXVIII/248/20

2020-12-22
w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w strukturze Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim i uchylenia Uchwały nr XVIII/208/08 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXVIII/20

XXVIII/249/20

2020-12-22
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu
na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 38 z dn. 07.01.2021 r    
XXIX/21

XXIX/250/21

2021-01-12
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 144 z dn. 14.01.2021 r    
XXX/21

XXX/251/21

2021-01-28
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/249/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 541 z dnia

5 lutego 2021 r

   
XXX/21

XXX/252/21

2021-01-28
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu z dniem podjęcia   z dniem podjęcia   
XXX/21

XXX/253/21

2021-01-28
sprawie przyjęcia planu pracy na 2021 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXX/21

XXX/254/21

2021-01-28
w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2021 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim
z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXXI/21

XXXI/255/21

2021-02-25

 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Konstantynowa Łódzkiego za rok 2021 z dniem ogłoszenia w Dz. U. W. Ł.   Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 1063 z dnia

9 marca 2021 r

   
XXXI/21

XXXI/256/21

2021-02-25

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na 2021 rok
 z dniem podjęcia   Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2434 z dnia

26 maja 2021 r

 z dniem podjęcia  
XXXI/21

XXXI/257/21

2021-02-25

 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na 2021 rok 
 z dniem podjęcia   Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2439 z dnia

26 maja 2021 r

z dniem podjęcia   
 XXXI/21

XXXI/258/21

2021-02-25

 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 – 2031 
z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXXI/21 

XXXI/259/21

2021-02-25

 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"  z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
 XXXI/21

XXXI/260/21

2021-02-25

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2021  z dniem podjęcia    z dniem podjęcia  
XXXII/21

XXXII/261/21

2021-03-25

 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki  na rok 2021
  z dniem podjęcia  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 4101 z dnia

02 września 2021 r

 
 z dniem podjęcia  
XXXII/21  

XXXII/262/21

2021-03-25

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na 2021 rok
 z dniem podjęcia  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 4100 z dnia

02 września 2021 r

 
 z dniem podjęcia  
XXXII/21

XXXII/263/21

2021-03-25

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na 2021 rok 
 z dniem podjęcia  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 4099 z dnia

02 września 2021 r

 
   
XXXII/21

XXXII/264/21

2021-03-25

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 – 2031 
 z dniem podjęcia      
XXXII/21

XXXII/265/21

2021-03-25

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Innowacyjnej, w obrębie K-19, oznaczonej jako działka nr 90/75 z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, na czas dłuższy niż 3 lata   z dniem podjęcia      
XXXII/21

XXXII/266/21

2021-03-25

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 202/11 z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, na czas dłuższy niż 3 lata   z dniem podjęcia      
XXXII/21

XXXII/267/21

2021-03-25

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa
Łódzkiego na rok 2021 
 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 1719 z dnia

19 kwietnia 2021 r

   
XXXII/21

XXXII/268/21

2021-03-25

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu  z dniem podjęcia      
XXXII/21

XXXII/269/21

2021-03-25

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021 
 z dniem podjęcia      
 XXXII/21

XXXII/270/21

2021-03-25

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2022   z dniem podjęcia      
 XXXII/21

XXXII/271/21

2021-03-25

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Konstantynów
Łódzki na lata 2021-2026 
 z dniem podjęcia      
XXXIII/21  

XXXIII/272/21

2021-05-13

 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki  na rok 2021
 z dniem podjęcia  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2539 z dnia

4 czerwca 2021 r

   
XXXIII/21  

XXXIII/273/21

2021-05-13

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki  na rok 2021
 z dniem podjęcia   Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2540 z dnia

4 czerwca 2021 r

   
XXXIII/21 

 

XXXIII/274/21

2021-05-13

 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 – 2031  
 z dniem podjęcia      
XXXIII/21   

XXXIII/275/21

2021-05-13

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3051 z dnia

6 lipca 2021 r

   
XXXIII/21   

XXXIII/276/21

2021-05-13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 202/5 z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, na czas dłuższy niż 3 lata  z dniem podjęcia      
XXXIII/21   

XXXIII/277/21

2021-05-13

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz określenia sezonu kąpielowego  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2541 z dnia

4 czerwca 2021 r

   
XXXIII/21 

XXXIII/278/21

2021-05-13

 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego  z dniem podjęcia      
XXXIII/21  

XXXIII/279/21

2021-05-13

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

z moca obowiązującą od 1 lipca 2021 roku

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2542 z dnia

4 czerwca 2021 r

   
XXXIII/21   

XXXIII/280/21

2021-05-13

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na 2020 rok  z dniem podjęcia      
XXXIV/21

XXXIV/281/21

2021-06-15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego wotum zaufania  z dniem podjęcia      
XXXIV/21

XXXIV/282/21

2021-06-15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 4140 z dnia

7 września 2021 r

 
   
XXXIV/21

XXXIV/283/21

2021-06-15

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2020 rok   z dniem podjęcia      
XXXIV/21

XXXIV/284/21

2021-06-15

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  

z dniem podjęcia

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3019 z dnia

2 lipca 2021 r

   
XXXIV/21

XXXIV/285/21

2021-06-15

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  

z dniem podjęcia

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3073 z dnia

7 lipca 2021 r

   
XXXIV/21

XXXIV/286/21

2021-06-15

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  

z dniem podjęcia

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3020 z dnia

2 lipca 2021 r

   
XXXIV/21

XXXIV/287/21

2021-06-15

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031   z dniem podjęcia      
XXXIV/21

XXXIV/288/21

2021-06-15

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 110/3 z dotychczasowym najemcą, w trybie bezprzetargowym   z dniem podjęcia      
XXXIV/21

XXXIV/289/21

2021-06-15

w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego „MÓJ RYNEK"  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3021 z dnia

2 lipca 2021 r

   
XXXIV/21

XXXIV/290/21

2021-06-15

w sprawie zmiany Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3022 z dnia

2 lipca 2021 r

   
XXXIV/21

XXXIV/291/21

2021-06-15

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 2870 z dnia

22 czerwca 2021 r

   
XXXIV/21

XXXIV/292/21

2021-06-15

w sprawie określenia średnich cen paliw na terenie gminy Konstantynów Łódzki w roku szkolnym 2021/2022  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3023 z dnia

2 lipca 2021 r

   
XXXIV/21

XXXIV/293/21

2021-06-15

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/269/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021   z dniem podjęcia      
 XXXIV/21

XXXIV/294/21

2021-06-15

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”   z dniem podjęcia      
XXXV/21

 

XXXV/295/21

2021-06-24

 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Konstantynów Łódzki porozumienia z Miastem Łódź

 z dniem podjęcia      
XXXV/21  

XXXV/296/21

2021-06-24

 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na 2021 rok

 

  z dniem podjęcia  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3171 z dnia

19 lipca 2021 r

   
XXXV/21  

XXXV/297/21

2021-06-24

 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 – 2031

 

 z dniem podjęcia      
XXXV/21

 

XXXV/298/21

2021-06-24

 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na 2021 rok

 

  z dniem podjęcia  Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3172 z dnia

19 lipca 2021 r

   
XXXV/21  

XXXV/299/21

2021-06-24

 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/129/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
23 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania i poboru, terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Konstantynowa Łódzkiego oraz określenia jej
inkasenta

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 3173 z dnia

19 lipca 2021 r

 

 

 stwierdzenie nieważności

Uchwałą Nr 24/64/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 lipca 2021 roku

XXXV/21  

XXXV/300/21

2021-06-24

 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych.

 

  z dniem podjęcia      
XXXVI/21

XXXVI/301/21

2021-08-10

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki
na 2021 rok

z dniem podjęcia  

 Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 4049 z dnia

30 sierpnia 2021 r

   
XXXVI/21

XXXVI/302/21

2021-08-10

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 – 2031
z dniem podjęcia      
XXXVI/21

XXXVI/303/21

2021-08-10

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/129/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
23 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania i poboru, terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Konstantynowa Łódzkiego oraz określenia jej
inkasenta

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

 Publ. w Dz.U.W.Ł. poz. 4021 z dnia

30 sierpnia 2021 r

 

 

 

 

stwierdzenie nieważności

Uchwałą Nr 30/73/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 września 2021 roku

XXXVII/21

 

XXXVII/304/21

2021-09-16

 

 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  z dniem podjęcia

Publikacja

w Dz.Urz.W.Ł.

poz. 4896

z dnia 2.11.2021r
   
XXXVII/21

 

XXXVII/305/21

2021-09-16

 
 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  z dniem podjęcia

Publikacja

w Dz.Urz.W.Ł.

poz. 4897

z dnia 2.11.2021r
   
XXXVII/21  

XXXVII/306/21

2021-09-16

 

 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031  z dniem podjęcia      
XXXVII/21  

XXXVII/307/21

2021-09-16

 

 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2025

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

Publikacja

w Dz.Urz.W.Ł.

poz. 4580

z dnia 7.10.2021r
  20.10.2021 r.- stwierdzenie nieważności-rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego
PNIK-I.4131.716.2021
XXXVII/21  

XXXVII/308/21

2021-09-16

 

 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2021/2022   z dniem podjęcia      
XXXVII/21  

XXXVII/309/21

2021-09-16

 

 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

     
XXXVII/21  

XXXVII/310/21

2021-09-16

 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2026”

  z dniem podjęcia      
XXXVII/21  

XXXVII/311/21

2021-09-16

 

 

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

 

     
XXXVII/21

 

XXXVII/312/21

2021-09-16

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

  z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/313/21

2021-10-28

 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021

z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/314/21

2021-10-28
 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/315/21

2021-10-28
 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/316/21

2021-10-28
 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/317/21

2021-10-28
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 – 2031
z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/318/21

2021-10-28

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  z dniem 1 stycznia 2022 roku      
XXXVIII/21  

XXXVIII/319/21

2021-10-28
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 184/2 z dotychczasowymi dzierżawcami, w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż 3 lata  z dniem podjęcia      
XXXVIII/21  

XXXVIII/320/21

2021-10-28
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-11, oznaczonej jako działka nr 321, na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy  z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/321/21

2021-10-28
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10,  oznaczonej jako działka nr 431/23 z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat  z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/322/21

2021-10-28

 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2026  

Po upł. 14 dni od dnia ogł.

w Dz. U. W. Ł.

     
XXXVIII/21

XXXVIII/323/21

2021-10-28 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”  z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/324/21

2021-10-28 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”   z dniem podjęcia      
XXXVIII/21

XXXVIII/325/21

2021-10-28
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”  z dniem podjęcia      

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2018-11-29
data udostępnienia
2018-11-29
sporządzone przez
Zawadzka Iwona
opublikowane przez
Zawadzka Iwona
ilość odwiedzin
2374
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.