Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Akty prawne Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2019, menu 752 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2019

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2019

OR.0050 – Rejestr Zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2019

 

Lp. 

 Numer

 Data wydania

W sprawie

Załączniki 

 Wnioskodawca

Wchodzi w życie / Publikacja

 

 Treść / Zmiana

1

1/2019

04 stycznia 2019

obowiązku prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1

BIK

wchodzi w życie z dniem 04 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

2

2/2019

07 stycznia 2019

zatwierdzenia planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Konstantynów Łódzki na rok 2019

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

3

3/2019

07 stycznia 2019

zatwierdzenia planów finansowych Urzędu Miejskiego na rok 2019

6

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

4

4/2019

09 stycznia 2019

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania pn. Program Edukacji Ekologicznej pn.”Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Ekopracownia pod chmurką” przy Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

5

5/2019

09 stycznia 2019

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania pn.:”Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona Edukacja” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”.

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

6

6/2019

11 stycznia 2019

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

7

7/2019

14 stycznia 2019

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

8

8/2019

14 stycznia 2019

powołania komisji do spraw oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sport

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

9

9/2019

14 stycznia 2019

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

10

10/2019

18 stycznia 2019

wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 24 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

11

11/2019

18 stycznia 2019

powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora/Głównego Specjalisty w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

-

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

12

12/2019

18 stycznia 2019

procedury analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania w zakresie bezpieczeństwa danych

5

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

13

13/2019

22 stycznia 2019

przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu Sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

14

14/2019

28 stycznia 2019

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

15

15/2019

28 stycznia 2019

wprowadzenia zasad udostępniania Informacji publicznych oraz aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej

2

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

16

16/2019

28 stycznia 2019

wprowadzenia „Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu, oraz Informacji o stanie mienia komunalnego gminy Konstantynów Łódzki”

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

17

17/2019

28 stycznia 2019

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

18

18/2019

30 stycznia 2019

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2019/2020

4

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

19

19/2019

 

31 stycznia 2019

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

-

OR

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

20

20/2019

01 lutego 2019

zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

-

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

21

21/2019

04 lutego 2019

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

22

22/2019

04 lutego 2019

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

23

23/2019

05 lutego 2019

unieważnienia naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

-

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

24

24/2019

08 lutego 2019

unieważnienia naboru na stanowisko Informatyka w Referacie Organizacyjnym

-

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

25

 

25/2019

11 lutego 2019

określenia wzoru oświadczenia o utworzeniu Komitetu oraz wzoru listy poparcia 200 mieszkańców w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

2

GCI

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

26

26/2019

11 lutego 2019

Zmiany Zarządzenia nr II/191/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania przetargów publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zmienionego Zarządzeniem nr III/338/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r., Zarządzeniem nr II/256/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem nr I/124/11 z dnia 15 września 2011 r., Zarządzeniem nr II/248/16 z dnia 27.07.2016, Zarządzeniem nr IV/477/18 z dn. 15.01.2018 oraz Zarządzeniem nr 5/2018 z dn. 27.11.2018 r.

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Zm. Zarz. nr 30/2020 BKŁ z dn. 12 lutego 2020 r.

 

Zm. Zarz. nr 71/2020 BKŁ z dn. 30 marca 2020 r.

27

27/2019

13 lutego 2019

wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności Dyrektora Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim

-

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania  

28

28/2019

14 lutego 2019

wprowadzenia harmonogramu czasu Pracy w okresie od 25 lutego 2019 r. do 24 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania  

29

29/2019

14 lutego 2019

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

30

30/2019

14 lutego 2019

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 38/2020 BKŁ z dn. 24 lutego 2020 r.

31

31/2019

15 lutego 2019

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

32

32/2019

21 lutego 2019

przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

1

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

33

33/2019

25 lutego 2019

nadania tytułu Konstantynowski Lider Biznesu

1

GCI

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim uch. Zarz. nr 36/2019 BKŁ z dn. 25 lutego 2019 r.

34

34/2019

25 lutego 2019

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

2

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

35

35/2019

25 lutego 2019

powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

 -  GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Zm. Zarz. nr 42/2019 BKŁ z dn. 07 marca 2019 r.

36

36/2019

25 lutego 2019

ustanowienia tytułu Konstantynowski Lider Biznesu

 1  GCI wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Zm. Zarz. nr 42/2020 BKŁ z dn. 27 lutego 2020 r.

37

37/2019

27 lutego 2019

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

 1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

38

38/2019

28 lutego 2019

przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 1  OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania  

39

39/2019

01 marca 2019

nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

7 OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. nr 67/2019 BKŁ z dn. 01.04.2019 r.

Zm. Zarz. nr 6/2020 BKŁ z dn. 8 stycznia 2020 r.

 

Zm. Zarz. nr 37/2020 BKŁ z dn. 17 lutego 2020 r.

Uch. Zarz. nr 257/2020 BKŁ z dn. 16.11.2020 r.

40

40/2019

04 marca 2019

wprowadzenia Instrukcji postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

41

41/2019

05 marca 2019

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

42

42/2019

07 marca 2019

zmiany Zarządzenia nr 35/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

- GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

43

43/2019

07 marca 2019

zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

44

44/2019

13 marca 2019

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

45

45/2019

13 marca 2019

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

46

46/2019

13 marca 2019

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

47

47/2019

13 marca 2019

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

48

48/2019

13 marca 2019

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

49

49/2019

13 marca 2019

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu opłaty od posiadania psa

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

50

50/2019

14 marca 2019

zmiany Zarządzenia nr IV/476/13 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia regulaminu programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Rodzinny Konstantynów Łódzki”

1 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

51

51/2019

15 marca 2019

zasad użytkowania w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim służbowych telefonów komórkowych i kart SIM wykorzystywanych w ruchomych, publicznych sieciach telefonicznych

2 OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

52

52/2019

15 marca 2019

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 76/2019 BKŁ z dn.16 kwietnia 2019 r.

53

53/2019

15 marca 2019

wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 25 marca 2019 r. do 21 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

54

54/2019

15 marca 2019

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

55

55/2019

18 marca 2019

powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę gruntów, sprzedaż lokali użytkowych będących własnością Gminy Konstantynów Łódzki oraz przeprowadzania rokowań

1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania Uch. zarz. nr 25/2020 BKŁ z dn. 10 lutego 2020 r.

56

56/2019

18 marca 2019

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

57

57/2019

19 marca 2019

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

58

58/2019

20 marca 2019

wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

2 OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

59

59/2019

20 marca 2019

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Konstantynowie Łódzkim

2 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

60

60/2019

20 marca 2019

Powołania Konstantynowskiej Rady Sportu

1 SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania

Zm. zarz. nr 68/2019 BKŁ z dn. 03 kwietnia 2019 r.

Zm. zarz. nr 98/2019 BKŁ z dn. 21 maja 2019 r.

Zm. Zarz. nr 18/2021 BKŁ z dn. 22 stycznia 2021 r.

61

61/2019

20 marca 2019

powołania Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019

- SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

62

62/2019

20 marca 2019

upoważnienia do przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym

- SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

63

63/2019

20 marca 2019

upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania

- SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

64

64/2019

28 marca 2019

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

3 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

65

65/2019

29 marca 2019

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

66

66/2019

29 marca 2019

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

1 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

67

67/2019

01 kwietnia 2019

zmiany Zarządzenia nr 39/2019 z dnia 1 marca 2019 roku Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

- OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Zm. Zarz. nr 37/2020 BKŁ z dn. 17 lutego 2020 r.

Uch. Zarz. nr 257/2020 BKŁ z dn. 16.11.2020 r.

68

68/2019

03 kwietnia 2019

zmiany Zarządzenia nr 60/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie powołania Konstantynowskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

- SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Zm. zarz. nr 98/2019 BKŁ z dn. 21 maja 2019 r.

69

69/2019

04 kwietnia 2019

ustalenia wysokości kosztów za usługi w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

- OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

70

70/2019

05 kwietnia 2019

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

2 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

71

71/2019

05 kwietnia 2019

wprowadzenia Regulaminu Konstantynowskiego Jarmarku Wielkanocnego 2019

1 SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

72

72/2019

10 kwietnia 2019

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

73

73/2019

10 kwietnia 2019

zatwierdzenia diagnozy indywidualnego zapotrzebowania Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim

1 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

74

74/2019

11 kwietnia 2019

wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 22 kwietnia 2019 r. do 19 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

75

75/2019

15 kwietnia 2019

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

2 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

76

76/2019

16 kwietnia 2019

uchylenia Zarządzenia nr 52/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów

- Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

77

77/2019

16 kwietnia 2019

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki za rok 2019

1 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

78

78/2019

18 kwietnia 2019

nadania regulaminu udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanego w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1 ZP wchodzi w życie z dniem podpisania  

79

79/2019

18 kwietnia 2019

powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

1 SO wchodzi w życie z dniem podpisani  

80

80/2019

18 kwietnia 2019

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

1 SO wchodzi w życie z dniem podpisani  

81

81/2019

24 kwietnia 2019

ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 01 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. dla pracowników Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

- KA wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2019 r.  

82

82/2019

26 kwietnia 2019

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

1 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

83

83/2019

29 kwietnia 2019

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

2 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

84

84/2019

29 kwietnia 2019  wprowadzenia zasad udostępniania Informacji publicznych oraz aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej 2 IOD wchodzi w życie z dniem podpisania  Uch. zarz. nr 126/2019 BKŁ z dn.04 lipca 2019 r.

85

85/2019

07 maja 2019

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

86

86/2019

07 maja 2019

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

87

87/2019

08 maja 2019

zmiany Zarządzenia Nr II/186/07 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia odpowiedzialności majątkowej dla komórek w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

- SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

88

88/2019

08 maja 2019

przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok

5 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim zm. zarz. nr 103/2019 BKŁ z dn. 30 maja 2019 r.

89

89/2019

09 maja 2019

wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 20 maja 2019 r. do 16 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

90

90/2019

09 maja 2019

ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

- SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

91

91/2019

10 maja 2019

zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2018

3 SKRB podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

92

92/2019

10 maja 2019

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim za rok 2018

3 SKRB podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

93

93/2019 10 maja 2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2018 3 SKRB podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

94

94/2019 10 maja 2019 zmiany Zarządzenia nr 3/2011 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

95

95/2019 14 maja 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

96

96/2019 17 maja 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

97

97/2019 17 maja 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

98

98/2019 21 maja 2019 zmiany zarządzenia nr 60/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie powołania Konstantynowskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania, zmienionego zarządzeniem nr 68/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku 2 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

99

99/2019 22 maja 2019 upoważnienia dotyczącego udzielania zwolnień z opłat za posiłki - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

100

100/2019 28 czerwca 2019 wprowadzenia Regulaminu „Pikniku na cztery łapy” 1 SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

101

101/2019 28 czerwca 2019 powołania komisji konkursowej w ramach konkursu plastycznego i informatycznego „Tu się meldujesz, dużo zyskujesz” - SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

102

102/2019 29 maja 2019 przyjęcia raportu o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok - SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

103

103/2019 30 maja 2019 zmiany Zarządzenia nr 88/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

104

104/2019 31 maja 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

105

105/2019 31 maja 2019 zmian w planie wydatków bieżących gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

106

106/2019 07 czerwca 2019 odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

107

107/2019 07 czerwca 2019 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

108

108/2019 10 czerwca 2019 wyznaczenia kandydata do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PRYM - SPiRM wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2019 r.  

109

109/2019 10 czerwca 2019 wprowadzenia Regulaminu Międzynarodowego Festiwali Folklorystycznego POLKA 1 SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

110

110/2019 10 czerwca 2019 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 14 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania Zm. zarz. 116/2019 BKŁ z dn. 28 czerwca 2019 r.

111

111/2019 11 czerwca 2019 wyznaczenia kandydata do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PRYM” - SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania Uch. Zarz. nr 208/2020 BKŁ z dn. 15 września 2020 r.

112

112/2019 18 czerwca 2019 dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 1 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

113

113/2019 21 czerwca 2019 odpisania sald przedawnionych z ewidencji księgowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

114

114/2019 21 czerwca 2019 odpisania sald przedawnionych z ewidencji księgowej należności rocznych z tytułu najmu dzierżawy 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

115

115/2019 28 czerwca 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. zarz nr 115a/2019 BKŁ z dn. 28 czerwca 2019 r.

116

115a/2019 28 czerwca 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

117

116/2019 28 czerwca 2019 zmiany Zarządzenia nr 110/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

118

117/2019 01 lipca 2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

119

118/2019 01 lipca 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

120

119/2019 01 lipca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko inspektora w Biurze Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim  - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

121

120/2019 01 lipca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko inspektora w referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

122

121/2019 01 lipca 2019 zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 17 IOD wchodzi w życie z dniem podpisania  

123

122/2019            

124

123/2019 04 lipca 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

125

124/2019 04 lipca 2019 obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki oznaczonej jako działka nr 81/8, obręb K-10 - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

126

125/2019 04 lipca 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Zm. zarz. nr 166/2019 BKŁ z dn. 09 sierpnia 2019 r.

127

126/2019 04 lipca 2019 wprowadzenia zasad udostępniania Informacji publicznych oraz aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej 1 IOD wchodzi w życie z dniem podpisania uch. Zarz. nr 182/2019 BKŁ z dn. 30 sierpnia 2019 r.

128

127/2019 04 lipca 2019 nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

129

128/2019 05 lipca 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

130

129/2019 05 lipca 2019 ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską suszy na terenie gminy Konstantynów Łódzki   - IOŚ wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   

131

130/2019 10 lipca 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

132

131/2019  11 lipca 2019 powołania zespołu interdyscyplinarnego   - OPS  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. nr 34/2020 BKŁ z dn. 12 lutego 2020 r.

 

Zm. Zarz. nr 93/2020 BKŁ z dn. 21 kwietnia 2020

Zm. Zarz. nr 32/2021 BKŁ z dn. 16.02.2021 r.

Zm. Zarz. nr 18/2022 BKŁ z dn. 18.02.2022 r.

133

132/2019 12 lipca 2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

134

133/2019 15 lipca 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

135

134/2019 17 lipca 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

136

135/2019 17 lipca 2019 zmiany Zarządzenia Nr 131/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Zm. Zarz. nr 32/2021 BKŁ z dn. 16.02.2021 r.

Zm. Zarz. nr 18/2022 BKŁ z dn. 18.02.2022 r.

137

136/2019 17 lipca 2019 umorzenia zaległości z tytułu rozliczenia mediów (nieczystości płynne i woda) za rok 2018 za lokal mieszkalny położony w Konstantynowie Łódzkim - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

138

137/2019 17 lipca 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania zm. Zarz. nr 194/2019 BKŁ z dn. 10 września 2019 r.

139

138/2019 17 lipca 2019 uchylenia Zarządzenia nr I/134/15 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 01 października 2015 roku - OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

140

139/2019 18 lipca 2019 wprowadzenia Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 IOD wchodzi w życie z dniem podpisania  

141

140/2019 18 lipca 2019 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim - SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

142

141/2019 19 lipca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko dyrektora w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

143

142/2019 19 lipca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

144

143/2019 19 lipca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

145

144/2019 19 lipca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

146

145/2019 19 lipca 2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

147

146/2019 26 lipca 2019 określenia wzoru formularza zgłaszanego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020 1 OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

148

147/2019 26 lipca 2019 powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020 - OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

149

148/2019 26 lipca 2019 zainicjowania konsultacji społecznych i ogłoszenia terminu składania propozycji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020 - OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

150

149/2019 29 lipca 2019 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

151

150/2019 29 lipca 2019 upoważnienia do ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

152

151/2019 29 lipca 2019 upoważnienia do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

153

152/2019 29 lipca 2019 upoważnienia dotyczącego świadczenia dobry start - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim uch. Zarz. nr 266/2019 BKŁ z dn. 30 grudnia 2019 r.

154

153/2019 29 lipca 2019 upoważnienia dotyczącego ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

155

154/2019 29 lipca 2019 upoważnienia dotyczącego funduszu alimentacyjnego - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

156

155/2019 29 lipca 2019 upoważnienia dotyczącego świadczeń rodzinnych - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 273/2020 BKŁ z dn. 10 grudnia 2020 r. 

157

156/2019 29 lipca 2019 upoważnienia dotyczącego świadczenia wychowawczego - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 267/2019 BKŁ z dn. 30 grudnia 2019 r.

158

157/2019 29 lipca 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

159

158/2019 29 lipca 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

160

159/2019 29 lipca 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

161

160/2019 29 lipca 2019 zasad obiegu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych  związanych z realizacją zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

162

161/2019 30 lipca 2019 powołania pełnomocnika do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

163

162/2019 30 lipca 2019 powołania pełnomocnika do spraw przeciwdziałania narkomanii - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

164

163/2019 07 sierpnia 2019 organizowania dowozu do szkół prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 199/2020 BKŁ z dn. 27 sierpnia 2020 r.

165

164/2019 09 sierpnia 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

166

165/2019 09 sierpnia 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

167

166/2019 09 sierpnia 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

168

167/2019 09 sierpnia 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim uch. Zarz. nr 167a/2019 BKŁ z dn. 09 sierpnia 2019 r.

169

167a/2019 09 sierpnia 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

170

168/2019 09 sierpnia 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

171

169/2019 09 sierpnia 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

172

170/2019 14 sierpnia 2019 wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

173

171/2019 14 sierpnia 2019 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie Pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem Pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

174

172/2019 19 sierpnia 2019 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

175

173/2019 19 sierpnia 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 Z-ca SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

176

174/2019 20 sierpnia 2019 powołania Zespołu ds. Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

177

175/2019 22 sierpnia 2019 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1 SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

178

 

176/2019

23 sierpnia 2019 zmiany Zarządzenia nr 39/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - OR

wchodzi w życie z dniem

1 września 2019 r.

 Zm. Zarz. nr 37/2020 BKŁ z dn. 17 lutego 2020 r.

Uch. Zarz. nr 257/2020 BKŁ z dn. 16.11.2020 r.

179

 

 

177/2019

28 sierpnia 2019 przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2019 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 3 Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

180

178/2019

30 sierpnia 2019 ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim 1 SKRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

181

179/2019

30 sierpnia 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 Z-ca SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie

 

182

180/2019

30 sierpnia 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 Z-ca SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie

 

183

181/2019

30 sierpnia 2019 powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim - SKRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

184

182/2019 30 sierpnia 2019 wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznych oraz aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej  2  IOD wchodzi w życie z dniem podpisania   

185

183/2019 30 sierpnia 2019 powołania zespołu do obsługi strony Biuletynu Informacji Publicznej  -  IOD wchodzi w życie z dniem podpisania   

186

184/2019 30 sierpnia 2019 stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi – biała lista podatników - KS wchodzi w życie z dniem podpisania  

187

185/2019 05 września 2019 nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

188

186/2019 06 września 2019 wyznaczenia terenu na sprzedaż artykułów związanych ze Świętem Zmarłych w dniach 31.10.2019 r. – 03.11.2019 r. i ustalenia wywoławczej wysokości czynszu za wynajęcie gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Zm. zarz nr 210/2019 BKŁ z dn. 06 września 2019 r.

189

187/2019 09 września 2019 założeń i wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej - SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

190

188/2019 09 września 2019 określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2020 rok 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podjęcia uch. Zarz. nr 206/2020 BKŁ z dn. 8.09.2020 r.

191

189/2019 09 września 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

192

190/2019 10 września 2019 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

193

191/2019 10 września 2019 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

194

192/2019 10 września 2019 upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

195

193/2019 10 września 2019 upoważnienia do przekazywania Informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

196

194/2019 10 września 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

197

 

195/2019

17 września 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 - przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

198

 

196/2019

17 września 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

199

 

197/2019

17 września 2019 ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

200

 

198/2019

17 września 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

201

 

199/2019

17 września 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

202

200/2019

27 września 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

203

201/2019

30 września 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

204

202/2019

30 września 2019 ogłoszenia wstępnej listy projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020 1 OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

205

203/2019

30 września 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

206

204/2019

08 października 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

207

205/2019

09 października 2019 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do dzierżawy na okres od 3 lat w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

 

208

 

206/2019

09 października 2019 ustalenia zasad odpłatności i tabeli opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania Uch. zarz nr 212/2019 BKł z dn. 16 października 2019 r.

209

207/2019

09 października 2019 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania

Zm. Zarz. nr 75a/2020 BKŁ z dn. 1 kwietnia 2020 r.

Zm. Zarz. nr 188/2020 BKŁ z dn. 10 sierpnia 2020 r.

Zm. Zarz. nr 214/2020 BKŁ z dn. 23.09.2020 r.

210

208/2019

11 października 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

211

209/2019

14 października 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

212

210/2019

14 października 2019 zmiany Zarządzenia nr 186/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 06 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia terenu na sprzedaż artykułów związanych ze Świętem Zmarłych w dniach 31.10.2019 r. – 03.11.2019 r. i ustalenia wywoławczej wysokości  czynszu za wynajęcie gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

213

211/2019

16 października 2019 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych za 2019 r. 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

214

212/2019

16 października 2019 ustalenia zasad odpłatności i tabeli opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

215

213/2019

18 października 2019 zasad znakowania projektów podczas kampanii informacyjno – promocyjnej Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego oraz realizacji zadań finansowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego 2 OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

216

214/2019

21 października 2019 ogłoszenia ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020. 1 OR wchodzi w życie z dniem podpisania   

217

215/2019

21 października 2019 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu opłaty od posiadania psa 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

218

216/2019

21 października 2019 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

219

217/2019

21 października 2019 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

220

218/2019

21 października 2019 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionej należności z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

221

219/2019

21 października 2019 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

223

220/2019

21 października 2019 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

224

221/2019

25 października 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania Zm. Zarz. nr 221a/2019 BKŁ z dn. 25 października 2019 r.

225

221a/2019

25 października 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

226

222/2019

25 października 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

227

223/2019

25 października 2019 odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

228

224/2019

25 października 2019 przyjęcia Strategii rozwoju monitoringu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 1 IOD wchodzi w życie z dniem podpisania  

229

225/2019

31 października 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

230

226/2019

31 października 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

231

227/2019

06 listopada 2019 ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2020 1 OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

232

228/2019

07 listopada 2019 powołania komisji stypendialnej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej stypendiów artystycznych - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. zarz. nr 31/2020 BKŁ z dn. 12 lutego 2020 r.

233

229/2019

08 listopada 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

234

230/2019

14 listopada 2019 przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

235

231/2019

14 listopada 2019 przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020 - 2031 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

236

232/2019

14 listopada 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

237

233/2019

18 listopada 2019 przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020 1 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

238

234/2019

18 listopada 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

239

235/2019

18 listopada 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

240

236/2019

18 listopada 2019 wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Konstantynowie Łódzkim oraz zasad w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych 6 IOD wchodzi w życie z dniem podpisania  

241

237/2019

21 listopada 2019 zmiany zarządzenia nr 1/2018 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - SKRM wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości poprzez rozesłanie do pracowników Urzędu drogą mailową oraz umieszczenie w dokumentach sieciowych Uch. Zarz. nr 234/2021 BKŁ z dn. 16 grudnia 2021 r.

242

238/2019

21 listopada 2019 skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w dniach 24 i 31 grudnia 2019 roku - SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

243

239/2019

21 listopada 2019 powołania zespołu powypadkowego   - SKRM  wchodzi w życie z dniem podpisania  

244

240/2019

29 listopada 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019  2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   

245

241/2019

29 listopada 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących   1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania   

246

242/2019

29 listopada 2019 zasad sporządzania rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  1 ZP wchodzi w życie z dniem podpisania   

247

243/2019

29 listopada 2019 zmiany Zarządzenia nr 131/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego   - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 

 Zm. Zarz. nr 32/2021 BKŁ z dn. 16.02.2021 r.

Zm. Zarz. nr 18/2022 BKŁ z dn. 18.02.2022 r.

248

244/2019

4 grudnia 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019   2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   

249

245/2019

4 grudnia 2019 zmiany zarządzenia nr 63/2015 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim oraz dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych   -  SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania   

250

246/2019

5 grudnia 2019 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania pn. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Łódzkie – weź głęboki oddech” – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Konstantynowie Łódzkim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”   -  SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania  Uch. Zarz. nr 207/2020 BKŁ z dn. 15 września 2020

251

247/2019

5 grudnia 2019  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania pn. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolne dzieci ratują naszą planetę od śmieci” realizowany w Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”  -  SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania   

252

248/2019

5 grudnia 2019  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  -  OPS wchodzi w życie z dniem podpisania   

253

249/2019

5 grudnia 2019 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego   -  OPS wchodzi w życie z dniem podpisania   

254

250/2019

9 grudnia 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

255

251/2019

12 grudnia 2019 obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki prawem służebności przesyłu - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

256

252/2019

12 grudnia 2019 zmiany Zarządzenia nr 19/2018 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania nadzoru w żłobkach i klubach dziecięcych - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

257

253/2019

16 grudnia 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

258

254/2019

 16 grudnia 2019 wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  6 SKRB wchodzi w życie z dniem 01.01.2020   

259

255/2019

18 grudnia 2019 wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej oraz aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej 2 IOD wchodzi w życie z dniem podpisania Zm. zarz. nr 228/2020 BKŁ z dn. 12 października 2020 r.

260

256/2019

18 grudnia 2019 powołania zespołu do obsługi strony Biuletynu Informacji Publicznej - IOD wchodzi w życie z dniem podpisania  

261

257/2019

19 grudnia 2019 zatwierdzenia procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 2 IOD wchodzi w życie z dniem podpisania  

262

258/2019

19 grudnia 2019 wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - IOD wchodzi w życie z dniem podpisania  

263

259/2019

19 grudnia 2019 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Działkowej, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

264

260/2019

20 grudnia 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
265 261/2019 20 grudnia 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
266 262/2019 20 grudnia 2019 ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sportu 1 SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 11/2020 BKŁ z dn. 14 stycznia 2020 r.
267 263/2019 27 grudnia 2019 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2019 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
268 264/2019 27 grudnia 2019 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
269 265/2019 30 grudnia 2019 powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  
270 266/2019 30 grudnia 2019 upoważnienia dotyczącego świadczenia dobry start - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
271 267/2019 30 grudnia 2019 upoważnienia dotyczącego świadczenia wychowawczego - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 246/2021 BKŁ z dn. 30.12.2021

 

 

Metryka

sporządzono
2019-01-07 przez
udostępniono
2019-01-07 00:00 przez Walus Marta
zmodyfikowano
2022-02-24 10:10 przez Walus Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4443
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.