Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Informacja dot. nagrywania sesji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja dot. nagrywania sesji , menu 780 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja dot. nagrywania sesji

Informacja dot. nagrywania sesji

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz      i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.konstantynow.pl.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, Tel. (042) 211 11 73;  adres e-mail: sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e - mail: iod@konstantynow.pl.

3. Zgodnie z artykułem  6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Przetwarzanie danych następuje w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5. Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na kanale „youtube”. Odbiorcą Pani/Pana danych jest ADVERTPRO.CO z siedzibą przy ul. I.J. Kraszewskiego 1-3, lok. 43 w Aleksandrowie Łódzkim oraz H88 S.A. z siedzibą przy ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań, które to firmy prowadzą obsługę informatyczną Administratora w zakresie nagrań z sesji. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań (w tym np. administracyjnych, kontrolnych).

6. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie www.youtube.com oraz www.bip.konstantynow.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych archiwizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.   

7. Osoba, której dane Administrator pozyskał, przy uwzględnieniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 

b) ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),

c) ograniczenia przetwarzania,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowania.

9. Dane będą udostępnione publicznie, więc każda osoba, która wejdzie na wskazane w pkt. 6 strony internetowe będzie miała do nich wgląd. W związku z powyższym należy się liczyć z faktem, że dane te zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie osób z różnych państw, w tym również osobom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. Google i inne wyszukiwarki internetowe.

10. Udostępnienie danych (tj. udział w sesji, zabranie głosu podczas obrad Rady Miejskiej) jest dobrowolne. Wejście jednak na teren sali konferencyjnej, na której odbywają się obrady Rady Miejskiej i/lub zabranie głosu podczas obrad jest równoznaczne z udostępnieniem swoich danych, co w konsekwencji będzie prowadziło do ich rozpowszechnienia na zasadach opisanych powyżej. Jeżeli nie chcą Państwo udostępniać swoich danych prosimy o zapoznanie się z treścią obrad Rady Miejskiej w materiałach dostępnych na stronach internetowych określonych w pkt 6. 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2019-02-14 przez
udostępniono
2019-02-14 00:00 przez Zawadzka Iwona
zmodyfikowano
2021-08-30 10:46 przez Zawadzka Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1951
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.