Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Dostępność w UM Informacje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej - Informacje, menu 1185, artykuł 3602 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej zwane jest dalej „żądaniem”.

Kto może wystąpić z żądaniem?

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Co zawiera żądanie?

Żądanie zawiera:

1)      dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2)      wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, które mają być dostępne cyfrowo;

3)      wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4)      wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Złożenie żądania

Żądanie można:

1)      wysłać na adres:

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki;

2)      złożyć osobiście w Kancelarii na parterze Urzędu w godzinach pracy Urzędu;

3)      wysłać na adres e-mail: kancelaria@konstantynow.pl;

4)      wysłać na adres e-mail: dostepnosc@konstantynow.pl;

5)      wysłać za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto ePUAP;

Termin realizacji żądania

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie żądanej dostępności cyfrowej nie może nastąpić w tym terminie, to Urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, Urząd powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Skarga na brak dostępności

W przypadku gdy Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu albo gdy osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożenia do Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Urzędu.

Metryka

sporządzono
2021-12-31 przez
udostępniono
2021-12-31 00:00 przez Pachla Sylwia
zmodyfikowano
2022-01-05 13:53 przez Kaluska Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
129
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.