Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Komórki organizacyjne Urzędu Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Prawo miejscowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Prawo miejscowe, menu 143, artykuł 628 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Prawo miejscowe

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Teksty oraz załączniki graficzne obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikowane poniżej, służą tylko do celów poglądowych.
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrysy z planów wydaje Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro pokój nr 19, w godzinach urzędowania.


Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są również na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Konstantynów Łódzki
http://konstantynow.geoportalgminy.pl/

Lp.

Nr Uchwały
Data uchwalenia
Ogłoszenie w Dz. Urz.

Obszar objęty uchwałą

1 XII / 109 / 19
24.10.2019 r.
Dz.Urz. poz. 6003
z dnia 15.11.2019 r.

tekst planu
załącznik graficzny
Obszar położony w rejonie ul. Polnej i Rszewskiej, obręb K-10
2 XII / 108 / 19
24.10.2019 r.
Dz.Urz. poz. 6331
z dnia 29.11.2019 r.

tekst planu
Obszar położony pomiędzy ulicami: Langiewicza, ks. K. Janika, Przemysłową i Łąkową, obręb K-18

Zmiana dotyczy ustaleń zawartych w par. 8 pkt 1 Uchwały nr L/408/10 z dnia 08.11.2018 r.
3

X / 96 / 19
29.08.2019 r.
Dz.Urz. poz. 5736
z dnia 28.10.2019 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar położony po południowej stronie ul. Lutomierskiej, obręb K-8
4

V / 38 / 19
28.03.2019 r.
Dz.Urz. poz. 2721
z dnia 08.05.2019 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar położony w rejonie ul. Sucharskiego i Sadowej, obręb K-10
5

III / 15 / 18
20 grudnia 2018 r.
Dz.Urz. poz. 470
z dnia 18.01.2019 r.

tekst planu
załacznik graficzny

Obszar położony w rejonie ul. Innowacyjnej i ul. Inwestycyjnej w obrębie K-19
6

III / 14 / 18
20 grudnia 2018 r.
Dz.Urz. poz. 142
z dnia 10.01.2019 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar położony pomiędzy ul. Poprzeczną i ul. Niesięcin w obrębie K-21
7

L / 409 / 18
8 listopada 2018 r.
Dz.Urz. poz. 6232
z dnia 29.11.2018 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar obejmujący północny fragment pl. Wolności wraz z pętlą tramwajową w obrębie K-10
8

L / 408 / 18
8 listopada 2018 r.
Dz.Urz. poz. 6231
z dnia 29.11.2018 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obrzar pomiędzy ul. Przemysłową / ul. ks. K. Janika / ul. Langiewicza / ul. Łąkową w obrębie K-18

Zmiana planu przyjęta Uchwałą nr XII/108/19 z dnia 24.10.2019 r. w zakresie ustaleń zawartych w par. 8 pkt 1
9

XLVIII / 383 / 18
30 sierpnia 2018 r.
Dz.Urz. poz. 4724
z dnia 20.09.2018 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar w rejonie ul. Jana Pawła II i pl. Wolności w obrebie K-11
10

XLV / 355 / 18
19 kwietnia 2018 r.
Dz.Urz. poz. 2559
z dnia 10.05.2018 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar po zachodniej stronie ul. Spółdzielczej w obrębie K-16
11

XLI / 314 / 17
30 listopada 2017 r.
Dz.Urz. poz. 5635
z dnia 21.12.2017 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony pomiędzy ul. Zgierską, projektowaną drogą ekspresową S14 oraz rzeką Jasieniec, obręb K-16, K-21 i K-22
12

XXXVI / 292 / 17
7 września 2017 r.
Dz.Urz. poz. 4123
z dnia 28.09.2017 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony pomiędzy ulicami: Łódzką / Łabentowicza / Słowackiego / Żeromskiego, obręb K-14
 13

XXXVI / 291 / 17
7 września 2017 r.
Dz.Urz. poz. 4122
z dnia 28.09.2017 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony przy Pl. Wolności (działka nr ewid. 100/5, obręb K-10)
 14

XXXVI / 290 / 17
7 września 2017 r.
Dz.Urz. poz. 4121
z dnia 28.09.2017 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony pomiędzy ul. Zgierską i al. Kombatantów, obręb K-14

15

XXXI / 257 / 17
23 marca 2017 r.
Dz.Urz. poz. 1967
z dnia 13.04.2017 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony po południowej stronie ul. Lutomierskiej

16

Nr XX / 153 / 16
31.03.2016 r.
Dz.Urz. poz. 1927
z dnia 25.04.2016 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar w rejonie ulic: Konopnickiej, Łużyckiej i Klonowej w obrębie K-2 i K-7
 17

 Nr XX / 154 / 16
31.03.2016 r.
Dz.Urz. poz. 1928
z dnia 25.04.2016 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar pomiędzy ulicą Cegielnianą, ulicą Kościelną i rzeką Łódka w obrębie K-19
 18

Nr XX / 155 / 16
31.03.2016 r.
Dz.Urz. poz. 1929
z dnia 25.04.2016 r.

tekst planu
rusunek planu

obszar w rejonie ul. Spółdzielczej i projektowanej drogi ekspresowej S14 w obrębie K-16
19

Nr XX / 156 / 16
31.03.2016 r.
Dz.Urz. poz. 1930
z dnia 25.04.2016 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar w rejonie ul. ks. K. Janika w obrebie K-19

20

Nr XII / 90 / 15
17.09.2015 r.
Dz. Urz. poz. 3997
z dnia 20.10.2015 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar pomiędzy ulicami: Moniuszki, Jana Pawła II, Pl. Kościuszki, Łaska, Pułaskiego

21

Nr VI / 27 / 15
26.02.2015 r.
Dz. Urz. poz. 1895
z dnia 30.04.2015 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar w rejonie ul. Ignacew (działki nr ewid. 38/3 i 38/4 w K-1)

22

Nr VII / 42 / 15
26.03.2015 r.
Dz. Urz. poz. 1993
z dnia 07.05.2015 r.

rysunek planu
tekst planu

Nr LII / 393 / 14
13.11.2014 r.
Dz. Urz. poz. 4652
z dnia 16.12.2014 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar w rejonie ul. Łódzkiej / Warzywniczej / Spółdzielczej
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Łódzkiego:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/4656/akt.pdf

23

Nr XXXVI/292/13
24.10.2013 r.
Dz. Urz. poz. 5078
z dnia 28.11.2013 r.

tekst planu
załącznik graficzny

obszar obejmujący działki o numerach ewid. 135/1, 135/4 oraz części działki nr ewid. 134 przy ul. Kolejowej

24

Nr XXVII/216/12
29.11.2012 r.
Dz.Urz. poz. 192
z dnia 16.01.2013 r.

tekst planu
załącznik graficzny

rejon ulicy Bocznej
obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych:  15/4, 15/1, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, część działki o numerze ewidencyjnym 16 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 91

25

Nr XXVII/218/12
29.11.2012 r.
Dz. Urz. poz. 913
z dnia 19.02.2013 r.

tekst planu
załącznik graficzny

obszar ograniczony: od zachodu – projektowaną drogą szybkiego ruchu S – 14; od północy i od wschodu – granicami administracyjnymi miasta; od południa – po północnej granicy działki nr ewid. 34 i po zachodniej i północnej granicy ulicy Srebrna Dąbrowa

26

Nr XIX / 162 / 12
26 kwiecień 2012 r.
Dz. Urz. poz. 1845
z dnia 12 czerwca 2012 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar ograniczony: od strony południowej ulicą Niesięcin, od strony wschodniej zachodnią stroną projektowanej drogi ekspresowej S14, od strony północnej granicą administracyjną miasta Konstantynów Łódzki, dalej poprzez działkę nr ewid. 232/1 i po zachodniej granicy tej działki w kierunku południowym, a następnie w kierunku zachodnim do ulicy Aleksandrowskiej poprzez działki położone wzdłuż ulicy Niesięcin w odległości ok. 150 m od linii regulacyjnej ulicy Niesięcin, w obrębie K-21

27

Nr XIV / 112 / 11
24 listopad 2011 r.
Dz. Urz. 400, poz. 4555
z dnia 27 grudnia 2011 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar położony po południowej stronie ulicy Nadrzecznej obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 460; 461; 462/1, w obrębie K-21

28

Nr XII / 90 / 11
29 września 2011 r.
Dz. Urz. 329, poz. 3292
z dnia 14.11.2011 r

tekst planu
rysunek planu

obszar ograniczony:
- od północy - południową linią rozgraniczającą ul. Niesięcin,
- od zachodu - zachodnią linią rozgraniczającą ul. Aleksandrowskiej,
- od wschodu - zachodnia linią rozgraniczająca ul. Zgierskiej oraz zachodnia granicą działek nr ewid. 342, 317/2 i 318

Dla jednostki 2MN,U obowiązują ustalenia mpzp Uchwała nr III / 14 / 18 z dn. 20.12.2018 r.

29

Nr VI / 35 / 11
17 marca 2011 r.
Dz. Urz. 145, poz. 1327
z dnia 19.05.2011 r

tekst planu
rysunek planu

 obszar ograniczony:
- od północy - południową linią rozgraniczającą ulicy Zielonej,
- od zachodu - wschodnia linia rozgraniczającą ulicy Klonowej,
- od południa - północną linia rozgraniczającą ulicy Lutomierskiej,
- od wschodu - zachodnia granica działki nr ewid. 61, dalej południową linią regulacyjną projektowanego przebicia ulicy Łużyckiej, następnie w kierunku północnym wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Konopnickiej

Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, Sygn. akt II SA/Łd 589/17, zapisy planu w zakresie § 10 ust. 5 pkt 9 zostały unieważnione.

Obszar zmieniony częściowo Uchwałą nr XX / 153 / 16 z dnia 31.03.2016 r.

 30

Nr XI / 84 / 11
25 sierpnia 2011 r.
Dz. Urz. 306, poz. 3111
z dnia 22.10.2011 r

tekst planu
rysunek planu

obszar ograniczony:
- od północy - południową linią rozgraniczającą ulicy Zielonej,
- od zachodu - wschodnia linia rozgraniczającą ulicy Klonowej,
- od południa - północną linia rozgraniczającą ulicy Lutomierskiej,
- od wschodu - zachodnia granica działki nr ewid. 61, dalej południową linią regulacyjną projektowanego przebicia ulicy Łużyckiej, następnie w kierunku północnym wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Konopnickiej

 Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XX / 153 / 16 z dnia 31.03.2016 r.

31

Nr IX / 70 / 11
7 lipca 2011 r.
Dz. Urz. nr 238, poz. 2498
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar ograniczony:
- od północy
 – północną linią rozgraniczającą drogi – ulicy Srebrna – Dąbrowa;
- od zachodu - wschodnią linia rozgraniczającą projektowanej drogi szybkiego ruchu S14;
- od wschodu - zachodnia linia rozgraniczającą drogi - ulicy Spółdzielczej;
- od południa - południową linia rozgraniczającą drogi - ulicy Łódzkiej.

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XX / 155 / 16 z dnia 31.03.2016 r., Uchwałą nr XLV / 355 / 18 z dn. 19.04.2018 r.

32

 Nr IX / 68 / 11
7 lipca 2011 r.
Dz. Urz. nr 238, poz. 2497
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 101/1, 102/1, 103/1, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/1 położone po zachodniej stronie ulicy Łąkowej w rejonie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obrębie K-18

33

 Nr IX / 66 / 11
7 lipca 2011 r.
Dz. Urz. 238, poz. 2496

tekst planu
rysunek planu

obszar obejmujący pas o szerokości ok. 80 m położony po południowej stronie ulicy Lutomierskiej od wschodniej granicy działki nr 39 w kierunku zachodnim do zachodniej granicy działki nr ewid. 2 wraz z pasem ulicy Lutomierskiej (droga wojewódzka) w obrębie K-8

Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, Sygn. akt II SA/Łd 766/18, zapisy planu w zakresie § 14 pkt 4 i 5 zostały unieważnione.

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XXXI / 257 / 17 z dnia 23.03.2017 r.

34

 Nr IX / 64 / 11
7 lipca 2011 r.
Dz. Urz. 238, poz. 2495

tekst planu
rysunek planu

obszar obejmujący działki o numerach ewid. 271/1, 270/5, 269/3, 267/2, 265/2, 263/2, 261/2, 259/2 położone przy ulicy Kilińskiego w obrebie K-11

35

Nr IV / 17 / 11
2 luty 2011 r.
Dz. Urz. nr 59, poz. 524
z dnia 10 marca 2011 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar obejmujący działkę nr ewid. 317/2 po północnej stronie ul. Poprzecznej oraz działkę nr ewid. 342 po południowej stronie ul. Poprzecznej w obrebie K-21

36

Nr IV / 19 / 11
2 luty 2011 r.
Dz. Urz. nr 59, poz. 525
z dnia 10 marca 2011 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar obejmujący teren po południowej stronie ul. Niesięcin w rejonie ul. Krętej

37

Nr LIX / 590 / 10
28 październik 2010 r.
Dz. Urz. nr 1, poz. 4
z dnia 5 stycznia 2011 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar ograniczony ulicami: Łaską, Cmentarną, Pułaskiego

38

Nr LIII / 549 / 10
24 czerwca 2010 r.
Dz. Urz. nr 224, poz. 1816
z dnia 31 lipca 2010 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar położony na wschodnim skraju miasta w rejonie ul. Armii Krajowej pomiędzy ulicą Cegielnianą, ulicą Łódzką, wschodnią granicą miasta i rzeką Łódką wraz z pasami przyległych ulic w obrębie K-19
39 Nr L / 524 / 10
25 marca 2010 r.
Dz. Urz. nr 130, poz. 1033
z dnia 8 maja 2010 r.

tekst planu
rysunek plan

obszar pn. ”Plac Wolności”, położony po północnej stronie ulic Jana Pawła II, Placu Wolności, Lutomierskiej, z ograniczeniem: od zachodu – ul. Rszewską, od północy – południowymi granicami nieruchomości rolnych (działek o numerach ewidencyjnych 460, 461 i 462/1 w obrębie geodezyjnym K-21), pozostających we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych (dawnej PGR Rszew) oraz planowanym przebiciem ulicy Narutowicza i od wschodu – ulicą 8-go Marca

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XXXVI / 291 / 17 z dnia 7.09.2017 r., Uchwałą nr L / 409 / 18 z dn. 8.11.2018 r., Uchwałą nr XII / 109 / 19 z dnia 24.10.2019 r.

40  Nr L / 522 / 10
25 marca 2010 r.
Dz. Urz. nr 130, poz. 1032
z dnia 8 maja 2010 r.

tekst planu
rysunek planu
obszar pn. "Łużycka 2", w terenie ograniczonym ulicami: ul. Rszewską, ul. Łużycką, ul. M. Konopnickiej oraz ul. Letniskową z wyłączeniem około 50 m pasa terenu przylegającego do ul. Letniskowej w obrębie K-7
41  Nr L / 520 / 10
25 marca 2010 r.
Dz. Urz. nr 130, poz. 1031
z dnia 8 maja 2010 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar pn. "Łużycka 1", w terenie położonym po południowej stronie ulicy Łużyckiej od wschodnich granic nieruchomości położonych po nieparzystej stronie ulicy Klonowej do ulicy Rszewskiej, z ograniczeniem ulicą Lutomierską

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XX / 153 / 16 z dnia 31.03.2016 r.

42 Nr XLVI / 485 / 09
19 listopada 2009 r.
Dz. Urz. nr 395, poz. 3546
z dnia 31 grudnia 2009 r.

tekst planu
rysunek planu
obszar położony przy ulicy Górnej, obejmujący działkę numer ewidencyjny 277/3 w obrębie K-11

43

Nr XLII / 454 / 09
27 sierpnia 2009 r.
Dz. Urz. nr 281, poz. 2395
z dnia 21 września 2009 r.

tekst planu
załącznik graficzny

obszar położony przy ulicy oznaczonej w obowiązującym planie 1KDD, dla działek o numerach 12/2; 13/2; 14/3 i 15/5 w obrębie K- 17

44

Nr XLII / 456 / 09
27 sierpnia 2009 r.
Dz. Urz. nr 281, poz. 2396
z dnia 21 września 2009 r.

tekst planu
załącznik graficzny

obszar po zachodniej stronie ulicy bez nazwy oznaczonej w obowiązującym planie symbolem 1KDZ, z ograniczeniem do południowej granicy administracyjnej miasta, a zachodniej strony wschodnią linią rozgraniczającą drogi 1KDL, od północnej strony - południową linią rozgraniczającą drogi 2KDL oraz od wschodu, wschodnią stroną pasa drogowego ulicy bez nazwy na odcinku od ulicy Langiewicza, wraz z pasem drogowym ulicy bez nazwy w kierunku północnym do działki nr 69 w obrębie K – 18

Obszar w całości zmieniony Uchwałą nr L / 408 / 18 z dn. 8.11.2018 r.

45

Nr XXXV / 398 / 09
26 marca 2009 r.
Dz.Urz. nr 116, poz. 1152
z dnia 11 maj 2009 r.

tekst planu
załącznik graficzny

obszar położony pomiędzy ulicami: od strony północnej ulicą Słowackiego, od strony wschodniej ulicą Żeromskiego, od strony południowej ulicą Łódzką wraz z pasami wymienionych ulic, od strony zachodniej wschodnią stroną ulicy Zgierskiej, z wyłączeniem terenów położonych w obrysie Placu Kościuszki

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XXXVI / 290 / 17 z dnia 07.09.2017 r.

46

Nr XXXV / 396 / 09
26 marca 2009 r.
Dz.Urz. nr 116, poz. 1151
z dnia 11 maj 2009 r.

tekst planu
załącznik graficzny

obszar położony pomiędzy ulicami: od strony północnej ulicą Narutowicza, od strony wschodniej ulicą Zgierską, od strony południowej ulicą Kombatantów (obecnie Ks. Stanisława Czernika) i ulicą Sadową, od strony zachodniej ulicą Daszyńskiego wraz z pasami wymienionych ulic

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr V / 38 / 19 z dnia 28.03.2019 r.

 47

Nr XXXIV / 378 / 09
19 lutego 2009 r.
Dz.Urz. nr 36, poz. 404
z dnia 28 lutego 2009 r.

tekst planu
rysunek planu

obszar ograniczony ulicami: Warzywniczą, Łódzką, Spółdzielczą oraz granicą administracyjną miasta

Obszar planu częściowo zmieniony Uchwałą nr LII / 393 / 14 z dn. 13.11.2014 r. oraz Uchwałą nr VII / 42 / 15 z dn. 26.03.2015 r.

48

Nr XXXI / 346 / 08
04 grudnia 2008 r.
Dz.Urz. nr 6, poz. 16
z dnia 23 styczeń 2009 r.

tekst planu
załącznik graficzny

obszar położony wzdłuż całej ulicy Dolnej z ograniczeniem od strony wschodniej zachodnimi granicami działek o numerach 56/1; 56/2; 56/3 od strony zachodniej, wschodnimi granicami działek o numerach: 13/11; 13/1; 13/2; 13/3; 13/12; 13/13; 13/14; 13/15; 13/16 i 13/17

49

Nr XXXI / 344 / 08
04 grudnia 2008 r.
Dz.Urz. nr 6, poz. 15
z dnia 23 styczeń 2009 r.

tekst planu
załącznik graficzny

obszar położony pomiędzy ulicami: Działkową, przedłużeniem w kierunku północnym ulicy Warzywniczej do granicy administracyjnej miasta, obejmującym działki o numerach 4; 5; 6 w obrębie K- 17

50

Nr XXVII / 311 / 08
18 września 2008 r.
Dz.Urz. nr 332, poz. 2817
z dnia 27 październik 2008 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar zwany ”Żabiczki”

51

Nr XXII / 246 / 08
29 kwietnia 2008 r.
Dz.Urz. nr 183, poz. 1740
z dnia 7 czerwiec 2008 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar zwany „Józefów” ograniczony od północy granicami planowanego zbiornika retencyjnego oraz południowym brzegiem rzeki Ner, od wschodu ul. Łaską i granicą wyznaczoną przez teren ogródków działkowych, a z pozostałych stron administracyjnymi granicami Konstantynowa Łódzkiego z granicą gminy Lutomiersk

52

Nr XII / 135 / 07
27 września 2007 r.
Dz.Urz. nr 338, poz. 3038
z dnia 2 listopad 2007 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar po zachodniej stronie ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Srebrzyńskiej do linii “korytarza” południowej obwodnicy miasta z ograniczeniem ulicą Łaską oraz teren po wschodniej stronie ulicy Kolejowej do ulicy Południowej na odcinku od ulicy 1-go Maja do granicy administracyjnej miasta

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XXXVI / 292 / 13 z dn. 24.10.2013 r.

 53

Nr XLV / 398 / 06
29 czerwca 2006 r.
Dz.Urz. nr 298, poz. 2310
z dnia 23 sierpień 2006 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar po północnej stronie ulicy Lutomierskiej, tzw. rejon “Ignacew” na odcinku od ulicy Ignacew (przy ulicy Lutomierskiej i Wodociągowej z ujęciem wschodniej strony) do granic administracyjnych miasta Konstantynów Łódzki, od strony zachodniej i północnej

Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, Sygn. akt II SA/Łd 939/15, zapisy planu w zakresie § 8 ust. 1 pkt 3 zostały unieważnione.

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr VI / 27 / 15 z dn. 26.02.2015 r.

 54

Nr XXXVIII / 355 / 05
28 grudnia 2005 r.
Dz.Urz. nr 74, poz. 642
z dnia 9 marzec 2006 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony po północnej stronie ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Przygranicznej z ograniczeniem od strony północnej granicą administracyjną miasta, dalej obszar po zachodniej stronie ulicy Bocznej od granicy północnej miasta do ulicy Nowej

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XXXI / 344 / 08 z dn. 4.12.2008 r., Uchwałą nr XLII / 454 / 09 z d. 27.08.2009 r. oraz Uchwałą nr XXVII / 216 / 12 z dnia 29.11.2012 r.

55

Nr XXXVI / 329 / 05
28 listopad 2005 r.
Dz.Urz. nr 11, poz. 92
z dnia 13 styczeń 2006 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar zawarty pomiędzy północną stroną ulicy Kościelnej na odcinku od wschodniej granicy działek nr ewid. 77/1 i 75/2 w kierunku wschodnim do działki nr ewid. 79/2 włącznie i z ograniczeniem do południowego brzegu rzeki Łódki

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XX / 154 / 16 z dnia 31.03.2016 r.

 56

Nr XXXI/284/05
30 czerwca 2005 r.
Dz.Urz. nr 269, poz. 2651
z dnia 29 sierpień 2005 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar położony między ulicami:
19 – go Stycznia, Moniuszki, Górną, Kątną i Pl. Wolności

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XLVI / 485 / 09 z d. 19.11.2009 r., Uchwałą nr IX / 64 / 11 z dn. 7.07.2011 r., Uchwałą nr XLVIII / 383 / 18 z dn. 30.08.2018 r.

 57

Nr XXXI/282/05
30 czerwca 2005 r.
Dz.Urz. nr 269, poz. 2650
z dnia 29 sierpień 2005 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar położony po zachodniej stronie ulicy Kościelnej, z ograniczeniem do południowej granicy administracyjnej miasta, a od północnej i zachodniej strony linią “korytarzy” pod nowe układy komunikacyjne, z dostosowaniem do obszaru Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Obszar planu częściowo zmieniony Uchwałą nr XLII / 456 / 09 z dn. 27.08.2009 r., Uchwałą nr IX / 68 / 11 z dn. 7.07.2011 r., Uchwałą nr L / 408 / 18 z dnia 8.11.2018 r.

 58

Nr XXVII/305/2001r.
26 lutego 2001 r.
Dz.Urz. nr 39, poz. 391
z dnia 22 marca 2001 r.

tekst planu
załącznik graficzny

Obszar położony pomiędzy ulicami:
Łaską i Józefów

 59

Nr XIX/216/2000 r.
6 kwietnia 2000 r.
Dz.Urz. nr 70, poz. 377
z dnia 24 maj 2000 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony w północnej części miasta w rejonie ulicy Krętej i Niesięcin do granic administracyjnych miasta

 60

Nr XIX/215/2000 r.
6 kwietnia 2000 r.
Dz.Urz. nr 70, poz. 376
z dnia 24 maj 2000 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar obejmuje wschodni skraj miasta Konstantynowa w rejonie Srebrnej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów miasta Łodzi, Strefa Ekonomiczna

Obszar częściowo zmieniony Uchwałą nr XX / 156 / 16 z dnia 31.03.2016 r., Uchwałą nr III / 15 / 18 z dn. 20.12.2018 r.

 61

Nr XIX/213/2000 r.
6 kwietnia 2000 r.
Dz.Urz. nr 70, poz. 374
z dnia 24 maj 2000 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony miedzy ulicami:
- Niesięcin, Zgierską, Aleksandrowską
- po zachodniej stronie ul. Zgierskiej
- pomiędzy projektowaną ul. G i ulicami: Słowackiego, 
- Narutowicza, rzeką Jasieniec i ul. Zgierską – oznaczony jako teren Nr 3

Obszar planu częściowo zmieniony Uchwałą nr XXXI / 346 / 08 z dn. 4.12.2008 r., Uchwałą nr IV / 17 / 11 z dn. 2.02.2011 r., Uchwałą nr XII / 90 / 11 z dn. 29.09.2011 r., Uchwałą nr III / 14 / 18 z dn. 20.12.2018 r.

62

Nr XIX/212/2000 r.
6 kwietnia 2000 r.
Dz.Urz. nr 70, poz. 373
z dnia 24 maj 2000 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony pomiędzy ulicami: Klonową, Zieloną, Letniskową, Rszewską, Lutomierską i planowaną obwodnicą południową – oznaczony teren Nr 1

Obszar planu częściowo zmieniony Uchwałą nr L / 520 / 10 z dn. 25.03.2010 r., Uchwałą nr L / 522 / 10 z dn. 25.03.2010 r., Uchwałą nr VI / 35 / 11 z dn. 17.03.2011 r., Uchwałą nr IX / 66 / 11 z dn. 7.07.2011 r., Uchwałą nr XI / 84 / 11 z dnia 25.08.2011 r., Uchwałą nr XXXI / 257 / 17 z dnia 23.03.2017 r., Uchwałą nr X / 96 / 19 z dnia 29.08.2019 r.

63

Nr XLI/414/1998 r.
18 czerwca 1998 r.
Dz.Urz. nr 20, poz. 141
z dnia 17 sierpień 1998 r.

tekst planu
rysunek planu

Obszar położony pomiędzy ulicami:
Łódzką, Cegielnianą i Kościelną – oznaczony teren Nr 4

Metryka

data wytworzenia
2007-11-30
data udostępnienia
2016-04-27
sporządzone przez
Siciarz Justyna
opublikowane przez
Justyna Siciarz
ilość odwiedzin
8440
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.