Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Realizowane projekty Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „"Nasze małe przedszkolaki" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, menu 263, artykuł 1361 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

"Nasze małe przedszkolaki"

------- LOGOTYPY_KOL_EFS_pl.jpg

"Nasze małe przedszkolaki"

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. - 31 sierpnia 2017 r.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr: RPLD.11.01.01-10-0023/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 zawartej dnia 17.08.2016 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego a Gminą Konstantynów Łódzki, z siedzibą przy ul. Zgierskiej 2, 95-050 Konstantynów Łódzki (Beneficjent).

Realizator projektu - Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Jana Kilińskiego 75, 95-050 Konstantynów Łódzki

Miejsce realizacji projektu - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 i ul. Jana Kilińskiego 75.

Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu jest bezpłatny.


Cele projektu

Cel Projektu odpowiada na główny cel szczegółowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 dla Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności (XI.1.1) – Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat w Konstantynowie Łódzkim poprzez stworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia, wygenerowaniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach o najniższym stopniu upowszechniania wychowania przedszkolnego.

Projekt polega na:

  1. utworzeniu dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2;
  2. podniesieniu wiedzy oraz zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2;
  3. podniesieniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywanej pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w wyniku ich udziału w szkoleniach.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1.   utworzenie 2 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego dla 40 dzieci w wieku 3-6 lat w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 4;

2.   rozszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych o zajęcia dodatkowe ogólnodostępne oraz zajęcia dodatkowe specjalistyczne dla dzieci z wszystkich 4 oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 2 (2 oddziały przedszkolne na ul. Lutomierskiej 4 i 2 oddziały przedszkolne na ul. Jana Kilińskiego 75).

a) rytmika

b) zajęcia sportowe – ogólnorozwojowe

c) terapia pedagogiczna

d) terapia logopedyczna

e) zajęcia korygujące wady postawy

f)  zajęcia terapeutyczne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

3.   szkolenia doskonalące dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych:

a) Metody aktywizujące – skierowane dla 5 nauczycieli (40 h)

b) Kompetencje cyfrowe – skierowane dla 3 nauczycieli (40 h)

c) Indywidualizacja nauczania – skierowane dla 2 nauczycieli (15 h)

d) Eksperyment w przyrodzie – skierowane dla 3 nauczycieli (20 h)

4.   zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowych oddziałów

5.   zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach podstawy programowej i zajęć dodatkowych


Więcej informacji TUTAJ 

------- SP2-Porjekt.png


Metryka

sporządzono
2017-08-08 przez Krygier Przemysław
udostępniono
2017-08-08 00:00 przez Radosław Krawczyk
zmodyfikowano
2017-08-08 16:30 przez Krawczyk Radosław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
581
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.