Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Ławnicy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała o wyborze ławników kadencja 2008-2011 - Ławnicy, menu 76, artykuł 367 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ławnicy

Uchwała o wyborze ławników kadencja 2008-2011

U C H W A Ł A   NR XIII/      /07

RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 25 października 2007 roku

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi

 

 

Na podstawie art.160, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2072 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r, Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976), po zapoznaniu się z opinią Zespołu o kandydatach Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wybiera na ławników do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy do Sądu Okręgowego w Łodzi na okres kadencji lat 2008 – 2011 osoby:

1)      ................................................................

2)      ................................................................

3)      ................................................................

4)      ................................................................

5)      ................................................................

 

§ 3. Protokół z głosowania tajnego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4. Uchwałę przesyła Prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

 

  

 

U z a s a d n i e n i e

do projektu Uchwały w sprawie wyboru

ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi

 

            Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów okręgowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Liczbę ławników ustala kolegium Sądu Okręgowego.

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim jest zobligowana dowyboru 5 ławników sądowych na kadencję lat 2008 – 2011 z wyłączeniem do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracyspośród zgłoszonych kandydatów przez prezesów sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe oraz co najmniej 25 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

Przed przystąpieniem do wyboru – Rada wysłuchuje opinii o zgłoszonych kandydatach przedstawionej przez powołany wcześniej Zespół.

Listę ławników wraz z ich danymi należy przesłać Prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi najpóźniej do 31 października 2007 roku.

 

PROJEKT - druk 147

 

UC H W A Ł A   NR XIII/     /07

RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 25 października 2007 roku

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach

 

Na podstawie art.160, art.163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2072 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r, Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976), po zapoznaniu się z opinią Zespołu o kandydatach Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wybiera na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Pabianicach na okres kadencji lat 2008 – 2011 – osoby:

1)      ..................................................................

2)      ..................................................................

 

§ 2. Wybiera na ławników do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Pabianicach na okres kadencji lat 2008 – 2011 – osoby:

1)      ..................................................................

2)      ..................................................................

3)      ..................................................................

4)      ..................................................................

 

§ 3. Protokół z głosowania tajnego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4. Uchwałę przesyła Prezesowi Sądu Rejonowego w Pabianicach.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do projektu Uchwały w sprawie wyboru

ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach

 

            Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Liczbę ławników ustala kolegium Sądu Okręgowego po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu Rejonowego.

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim jest zobligowana dowyboru na kadencję lat 2008 – 2011:

-            4 ławników sądowych z wyłączeniem do orzekania w sprawach z zakresu  

         prawa pracy,

-    2 ławników sądowych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy spośród zgłoszonych kandydatów przez prezesów sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe oraz co najmniej 25 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy mają prawo zgłaszać tylko związki zawodowe lub organizacje pracodawców.

Przed przystąpieniem do wyboru – Rada wysłuchuje opinii o zgłoszonych kandydatach przedstawionej przez powołany wcześniej Zespół.

Listę ławników wraz z ich danymi należy przesłać Prezesowi Sądu Rejonowego w Pabianicach najpóźniej do 31 października 2007 roku.

Metryka

sporządzono
2007-12-17 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-04-21 00:00 przez Radosław Krawczyk
zmodyfikowano
2016-04-21 13:13 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
670
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.