Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2020 - postępowania zakończone Postępowania poniżej 30000 euro
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykonanie w 2020 r. usług polegających na szkleniu wiat przystanków komunikacji miejskiej w Konstantynowie Łódzkim - Postępowania poniżej 30000 euro, menu 950, artykuł 2724 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania poniżej 30000 euro

Wykonanie w 2020 r. usług polegających na szkleniu wiat przystanków komunikacji miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Numer sprawy: IIT.271.7.2020.JCJ                                            Konstantynów Łódzki, dnia 21.04.2020 r.

 

 

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

Zaprasza do złożenia oferty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Wykonanie w 2020 r. usług polegających na szkleniu wiat przystanków komunikacji miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

 

                               (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych )

 

 

 1. Ofertę należy złożyć:

a)    w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Kancelarii Urzędu, 95-050 Konstantynów Łódzki,
ul. Zgierska 2, parter, pok.06,

b)    lub swoją ofertę należy podpisać, zeskanować oraz przesłać skan w formie elektronicznej na adres:

e-mail: a.gruszczynska@konstantynow.pl

e-mail: j.czechowicz-jedrzejek@konstantynow.pl

 

 1. W ofercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
  Zapytanie ofertowe na:

 

 Wykonanie w 2020 r. usług polegających na szkleniu wiat przystanków
komunikacji miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

 

 1. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.

 

 1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2020 r. usług polegających na szkleniu wiat przystanków komunikacji miejskiej. Zakres prac przewidzianych do realizacji będzie obejmował:

 • usunięcie starych, potłuczonych szyb w wiacie przystanku oraz innych elementów konstrukcyjnych zniszczonych i uniemożliwiających naprawę (metalowe uchwyty, stare uszczelki, kit) oraz drobnych elementów w konstrukcji wiaty (nity, listwy dociskowe, oporowe, blachy osłonowe),
 • założenie nowych szyb wraz z elementami zabezpieczającymi (uszczelki, uchwyty, masa uszczelniająca). Materiał wykorzystywany do naprawy wiat: Szkło bezpieczne 3.3.1,
 • przewidywana ilość szklenia w ciągu roku: ok. 70 m2

Wskazanie lokalizacji wiat przystankowych przewidzianych do naprawy będzie następować na podstawie zgłoszenia Zamawiającego.

Wymagany termin do podjęcia działań naprawczych: 24h od momentu zgłoszenia.

Wszelkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca.

 

 1. Wymagany termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

 

 1. Wymagany termin płatności: 30 dni

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena

 

 1. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

1)    Formularz oferty według wzoru załączonego do zaproszenia

 

 1. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

 1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom,
  o najniższej cenie lub najwyższej ilości punktów w oparciu o postawione kryteria wyboru.

 

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć (przesłać) w terminie do dnia: 28 kwietnia 2020 r.  do godz. 10:00

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Tomasz Wójcicki – Kierownik Referatu Inwestycji
  i Infrastruktury Technicznej, 0-42-211-11-73 wew. 149

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

 

 

 

 

 

                                                                       …..............................................................                 

 

                                                                                 (w imieniu Zamawiającego)        

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1)     Wzór formularza oferty - pobierz plik

2)     Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - pobierz plik

3)     Wzór umowy - pobierz plik

4)     Klauzula RODO - pobierz plik

 

NAJLEPSZA OFERTA - pobierz plik

Metryka

sporządzono
2020-04-22 przez Gruszczyńska Agnieszka
udostępniono
2020-04-22 00:00 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmodyfikowano
2020-05-04 08:33 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
241
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.