Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2020 - postępowania zakończone Postępowania poniżej 30000 euro
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zakup znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów wg specyfikacji i słupków do znaków drogowych. - Postępowania poniżej 30000 euro, menu 950, artykuł 2830 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania poniżej 30000 euro

Zakup znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów wg specyfikacji i słupków do znaków drogowych.

Numer sprawy: IIT.271.12.2020.JCJ                                          Konstantynów Łódzki, dnia 09.06.2020 r.

 

 

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Zakup znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów wg specyfikacji i słupków do znaków drogowych.  

   

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych)

 

 1. Ofertę należy złożyć:

1)    w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Kancelarii Urzędu, 95-050 Konstantynów Łódzki,
ul. Zgierska 2, parter, pok.06, lub swoją ofertę należy podpisać, zeskanować oraz przesłać skan
w formie elektronicznej na adres:

j.pazdzierska@konstantynow.pl,

a.gruszczynska@konstantynow.pl

 1. W ofercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
  Zapytanie ofertowe na: „Zakup znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów wg specyfikacji i słupków do znaków drogowych”
 2. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.

 

 1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakup znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów (tarcze znaków odpowiadające standardom oznaczania dróg gminnych znaki ostrzegawcze średnica 750 mm, znaki informacyjne podstawa 600 mm; do oznakowania należy stosować tablice normatywne
z krawędziami podwójnie zaginanymi, lico z folii odblaskowej typu 2), wg specyfikacji:

-       Znak A-12b                                     - 6 szt.

-       Znak A-12c                                      - 6 szt.

-       Znak A-30                                       - 3 szt.

-       Znak B-31                                       - 3 szt.

-       Znak B-33 ograniczenie „30”          - 12 szt.

-       Znak B-25                                        - 5 szt.

-       Znak B-26                                        - 5 szt.

-       Znak B-41                                       - 4 szt.

-       Znak D-18                                       - 3 szt.

-       Znak D-4a                                       - 5 szt.

-       Znak D-5                                         - 3 szt.

-       Znak U-9a                                       - 8 szt.

-       Znak U-9b                                       - 8 szt.

-       Tabliczka T-1b „Przejście drugą stroną ulicy”                             - 4 szt.

-       Tabliczka T-3a „Koniec”                                                                - 5 szt.

-       Tabliczka T-30a                                                                             - 5 szt.

-       Tabliczka podznakowa „Brak pobocza”                                        - 4 szt.

-       Tabliczka podznakowa „Nie dotyczy docelowych dojazdów gospodarczych”   - 2 szt.

-       Tabliczka żółta „ UWAGA ZMIANA OGRANIZACJI RUCHU”                                 - 4 szt.

oraz słupki do znaków drogowych Ø 60 L-3,5 mb                                                       - 20 szt.  

wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2

 1. Wymagany termin realizacji umowy: do 30.06.2020 r.

 

 1. Wymagany termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego z protokołem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena

 

Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

1)    Formularz oferty według wzoru załączonego do zaproszenia

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru dla ewidencji (o ile dotyczy).

 

 1. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

 1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom, o najniższej cenie lub najwyższej ilości punktów w oparciu o postawione kryteria wyboru.

 

 

 1. Termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć (przesłać) w terminie do dnia: 16.06.2020 r., do godziny: 10.00

 

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan Tomasz Wójcicki, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 10,                                    Tel: (42) 211-11-73 wew. 149

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

 

 

 

Konstantynów Łódzki, dnia 09.06.2020 r.                                    …..............................................................                                                                                                                          (w imieniu Zamawiającego)        

 

W załączeniu:

1)    Wzór formularza oferty.

2)    Klauzula RODO

3) Wzór umowy

4) zaproszenie

 

 

 PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - NAJLEPSZA OFERTA - POBIERZ PLIK

 

Metryka

sporządzono
2020-06-10 przez Agnieszka Gruszczyńska
udostępniono
2020-06-10 00:00 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmodyfikowano
2020-06-18 12:16 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
241
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.