Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2020 - postępowania zakończone Postępowania poniżej 30000 euro
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „1) Zakup i montaż progów zwalniających liniowych listwowych U-16d z gotowych segmentów przykręcanych do nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta wg lokalizacji, 2) Demontaż istniejących progów zwalniających i ich utylizacja wg lokalizacji, 3 - Postępowania poniżej 30000 euro, menu 950, artykuł 2876 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania poniżej 30000 euro

1) Zakup i montaż progów zwalniających liniowych listwowych U-16d z gotowych segmentów przykręcanych do nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta wg lokalizacji, 2) Demontaż istniejących progów zwalniających i ich utylizacja wg lokalizacji, 3

Numer sprawy: IIT.271.20.2020.JCJ                                          Konstantynów Łódzki, dnia 03.08.2020 r.

 

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

 

zaprasza do składania ofert na:

 

1)    Zakup i montaż progów zwalniających liniowych listwowych U-16d z gotowych segmentów przykręcanych do nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta wg lokalizacji,

2)    Demontaż istniejących progów zwalniających i ich utylizacja wg lokalizacji,

3)    Demontaż istniejących progów zwalniających i ich przewiezienie we wskazane miejsce wg lokalizacji. 

   

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych)

 

 1. Ofertę należy złożyć:

1)    W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Kancelarii Urzędu, 95-050 Konstantynów Łódzki,
ul. Zgierska 2, parter, pok.06, lub swoją ofertę należy podpisać, zeskanować oraz przesłać skan
w formie elektronicznej na adres:

j.pazdzierska@konstantynow.pl,

a.gruszczynska@konstantynow.pl

2)    W ofercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Zapytanie ofertowe na:

„1) Zakup i montaż progów zwalniających liniowych listwowych U-16d z gotowych segmentów przykręcanych do nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta wg lokalizacji,

2)    Demontaż istniejących progów zwalniających i ich utylizacja wg lokalizacji,

3)    Demontaż istniejących progów zwalniających i ich przewiezienie we wskazane miejsce wg lokalizacji. ”

 1. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.

 

 1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)    Zakup, dostawa i montaż progów zwalniających liniowych listwowych U-16d z gotowych segmentów przykręcanych do nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta wg lokalizacji:

a)    ul. Ignacew - lokalizacja 51°45'39.2"N 19°16'02.1"E – szerokość pasa jezdni - 3 m

b)    ul. Sasankowa - lokalizacja 51°45'39.5"N 19°17'08.5"E – szerokość pasa jezdni - 4 m

c)    ul. Daszyńskiego - lokalizacja  51°45'01.1"N 19°19'08.8"E – szerokość pasa jezdni 5,90 m

d)    ul. Daszyńskiego - lokalizacja  51°45'02.2"N 19°19'09.3"E – szerokość pasa jezdni 5,90 m

e)    ul. Dąbrowska - lokalizacja 51°44'57.7"N 19°20'14.3"E – szerokość pasa jezdni 5 m

 

2)    Demontaż istniejących progów zwalniających i ich utylizacja wg lokalizacji:

a)    ul. Daszyńskiego - lokalizacja  51°45'01.1"N 19°19'08.8"E – szerokość pasa jezdni 5,90 m

b)    ul. Daszyńskiego - lokalizacja  51°45'02.2"N 19°19'09.3"E – szerokość pasa jezdni 5,90 m

 

3)    Demontaż istniejących progów zwalniających i ich przewiezienie we wskazane miejsce wg lokalizacji:

a)    ul. Sasankowa - lokalizacja 51°45'39.5"N 19°17'08.5"E – szerokość pasa jezdni - 4 m

b)    ul. Dąbrowska - lokalizacja 51°44'57.7"N 19°20'14.3"E – szerokość pasa jezdni 5 m

 

 1. Wymagany termin realizacji umowy: do 15 września 2020 r.

 

 1. Wymagany termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego
  z protokołem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena

 

Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

1)    Formularz oferty według wzoru załączonego do zaproszenia

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru dla ewidencji (o ile dotyczy).

 

 1. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

 1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom,
  o najniższej cenie lub najwyższej ilości punktów w oparciu o postawione kryteria wyboru.

 

 

 1. Termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć (przesłać) w terminie do dnia: 10.08.2020 r., do godziny: 10.00

 

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan Tomasz Wójcicki, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 10,                                    Tel: (42) 211-11-73 wew. 149

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

 

 

 

Konstantynów Łódzki, dnia 03.08.2020 r.                                    …..............................................................                                                                                                                               (w imieniu Zamawiającego)        

 

W załączeniu:

1)    Wzór formularza oferty.

2)    Klauzula RODO

3)    Wzór umowy

4)    Zaproszenie

 

 

 PROTOKÓŁ NAJLEPSZA OFERTA

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2020-08-04 przez Gruszczyńska Agnieszka
udostępniono
2020-08-04 00:00 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmodyfikowano
2020-08-11 16:07 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
839
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.