Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2020 - postępowania zakończone Postępowania poniżej 30000 euro
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zakup i montaż znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów oraz słupki (Ø 60, L - minimum 3,5 mb) do ww. znaków drogowych, zgodnie z załącznikami graficznymi. - Postępowania poniżej 30000 euro, menu 950, artykuł 2996 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania poniżej 30000 euro

Zakup i montaż znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów oraz słupki (Ø 60, L - minimum 3,5 mb) do ww. znaków drogowych, zgodnie z załącznikami graficznymi.

Numer sprawy: IIT.271.31.2020.AG                                          Konstantynów Łódzki, dnia 28.10.2020 r.

 

 

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Zakup i montaż znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów oraz słupki (Ø 60, L – minimum 3,5 mb) do ww. znaków drogowych, zgodnie z załącznikami graficznymi.

   

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych)

 

 1. Ofertę należy złożyć:

1)    w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Kancelarii Urzędu, 95-050 Konstantynów Łódzki,
ul. Zgierska 2, parter, pok.06, lub swoją ofertę należy podpisać, zeskanować oraz przesłać skan
w formie elektronicznej na adres:

j.pazdzierska@konstantynow.pl,

a.gruszczynska@konstantynow.pl

 

 1. W ofercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
  Zapytanie ofertowe na: Zakup i montaż znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów oraz słupki (Ø 60, L – minimum 3,5 mb) do ww. znaków drogowych, zgodnie z załącznikami graficznymi.

 

 1. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.

 

 1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż znaków drogowych wraz z kompletem uchwytów oraz słupki (Ø 60, L – minimum 3,5 mb) do ww. znaków drogowych, zgodnie
z załącznikami graficznymi.

1)    Ignacew 1 – Zakup i montaż znaków: A1 i A2,

2)    Ignacew 2 – Zakup i montaż znaków: A1 i A2,

3)    Ignacew 3 – Zakup i montaż znaków: wszystkie, zgodnie z załącznikiem graficznym,

4)    Jesienna 1 – Zakup i montaż znaków: D4a,

5)    Jesienna 2 – Zakup i montaż znaków: wszystkie, zgodnie z załącznikiem graficznym,

6)    Przygraniczna 1 – Zakup i montaż znaków: wszystkie, zgodnie z załącznikiem graficznym,

7)    Przygraniczna 2 – Zakup i montaż znaków: wszystkie, zgodnie z załącznikiem graficznym,

8)     Warzywnicza – Zakup i montaż znaków: w obrębie skrzyżowania Warzywnica / Działkowa.                    Nie dotyczy znaków U9,

9)    Plac Kościuszki – Zakup i montaż dwóch skrajnych słupków U12c -  zgodnie
z załącznikiem graficznym,

10)  Poprzeczna – Zakup i montaż znaków: wszystkie, zgodnie z załącznikiem graficznym.

                         

                                                      

 1. Wymagany termin realizacji umowy: do 30 listopada 2020 r.

 

 

 

 1. Wymagany termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego
  z protokołem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena

 

Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

1)    Formularz oferty według wzoru załączonego do zaproszenia

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru dla ewidencji (o ile dotyczy).

 

 1. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

 1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom, o najniższej cenie lub najwyższej ilości punktów w oparciu o postawione kryteria wyboru.

 

 1. Termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć (przesłać) w terminie do dnia: 2 listopada 2020 roku do godziny: 12:00

 

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan Tomasz Wójcicki, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 10,                                    Tel: (42) 211-11-73 wew. 149

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

 

 

 

Konstantynów Łódzki, dnia 28.10.2020 r.                                    …..............................................................                                                                                                   (w imieniu Zamawiającego)        

 

W załączeniu:

1)    Wzór formularza oferty.

2)    Klauzula RODO

3)    Wzór umowy

4)  Załączniki:

Ignacew 1

Ignacew 2

Ignacew 3

Jesienna 1

Jesienna 2

Plac Kościuszki

Poprzeczna

Przygraniczna 1

Przygraniczna 2

Warzywnicza

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 

Metryka

sporządzono
2020-10-28 przez Czechowicz-Jędrzejek Joanna
udostępniono
2020-10-28 00:00 przez Czechowicz-Jędrzejek Joanna
zmodyfikowano
2020-11-03 10:54 przez Czechowicz-Jędrzejek Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
399
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.