Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Rejestr zmian, rejestr 10649, menu 9, artykuł 10649 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Modyfikacja treści strony 'Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2020'

OR.0050 – Rejestr Zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2020

 

Lp. 

 Numer

 Data wydania

W sprawie

Załączniki 

 Wnioskodawca

Wchodzi w życie / Publikacja

 

 Treść / Zmiana

1

 1/2020

2 stycznia 2020 

ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 

 

3

 

SKRM

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2020 r 

 

2

2/2020

7 stycznia 2020

 odwołania Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim  - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  zm. Zarz. nr 84/2020 BKŁ z dn. 8 kwietnia 2020 r.

3

3/2020 7 stycznia 2020  powołania Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim  -  KA wchodzi w życie z dniem podpisania   

4

4/2020

7 stycznia 2020

zatwierdzenia planów finansowych Urzędu Miejskiego na rok 2020

6

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania  

5

5/2020

7 stycznia 2020

zatwierdzenia planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Konstantynów Łódzki na rok 2020

3

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

6

6/2020

8 stycznia 2020

zmiany Zarządzenia nr 39/2019 z dnia 1 marca 2019 roku Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

1

OR

wchodzi w życie z dniem podpisania  Zm. Zarz. nr 37/2020 BKŁ z dn. 17 lutego 2020 r.

7

7/2020

8 stycznia 2020

sporządzenia i podania do publicznej widomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania  

8

8/2020

10 stycznia 2020

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

1

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

9

9/2020

10 stycznia 2020

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania  

10

10/2020

10 stycznia 2020

powołania komisji do spraw oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sportu

-

SPiRM

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim uch. Zarz. nr 21/2020 BKŁ z dn. 4 lutego 2020 r.

11

11/2020

14 stycznia 2020

ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sportu

1

SPiRM

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

12

12/2020

15 stycznia 2020

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1

SKRM

wchodzi w życie z dniem podpisania  

13

13/2020

17 stycznia 2020

wprowadzenia planu ciągłości działania na wypadek uszkodzenia systemu informatycznego i procedury odtworzenia danych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

4

IOD

wchodzi w życie z dniem podjęcia  

14

14/2020 17 stycznia 2020

odpisania przedawnionej kwoty z ewidencji księgowej  z tytułu administrowania zasobem komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki

-

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania  

15

15/2020 21 stycznia 2020

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do sprzedaży

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

16

15a/2020 24 stycznia 2020

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2020/2021

4

OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

zm. Zarz. nr 63/2020 BKŁ z dn. 25 marca 2020 r.

 

zm. Zarz. nr 90/2020 BKŁ z dn. 14 kwietnia 2020 r.

 

zm. Zarz. nr 107/2020 BKŁ z dn. 8 maja 2020 r.

17

16/2020 28 stycznia 2020

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

1

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

18

17/2020 29 stycznia 2020

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynkach na nieruchomościach położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 5/7, ul. Kilińskiego 75, ul. Łódzkiej 5/7 i 117, stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonych do oddania w użyczenie

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania  

19

18/2020 30 stycznia 2020

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok

-

OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

20

19/2020 31 stycznia 2020

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

2

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

21

20/2020 31 stycznia 2020  odwołania Inspektora Ochrony Danych  - KA  wchodzi w życie z dniem podpisania  

22

21/2020 4 lutego 2020

powołania komisji do spraw oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sportu

-

SPiRM

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

23

22/2020 4 lutego 2020

przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu Sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki na 2020 rok

-

SPiRM

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

24

23/2020 5 lutego 2020

wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

3

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania  

25

24/2020 5 lutego 2020

wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

-

KA

wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020 r.  

26

25/2020 10 lutego 2020

powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę gruntów, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż lub oddanie w najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Konstantynów Łódzki oraz przeprowadzania rokowań

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania  

27

26/2020 10 lutego 2020

ustalenia okresów rozliczeniowych obowiązujących w 2020 r.

-

KA

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

28

27/2020 11 lutego 2020

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Nasz ekologiczny zakątek” przy Przedszkolu nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”

-

SPiRM

wchodzi w życie z dniem podpisania  

29

28/2020 11 lutego 2020

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Tajemnice przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”

-

SPiRM

wchodzi w życie z dniem podpisania  

30

29/2020 11 lutego 2020

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania  

31

30/2020 12 lutego 2020

zmiany Zarządzenia nr II/191/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zmienionego Zarządzeniem nr III/338/2005 z dnia 01 kwietnia 2005 r., Zarządzeniem nr II/256/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem nr I/124/11 z dnia 15 września 2011 r., Zarządzeniem nr II/248/16 z dnia 27 lipca 2016 r., Zarządzeniem nr IV/477/18 z dnia 15 stycznia 2018 r., Zarządzeniem nr 5/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.. Zarządzeniem nr 26/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

-

ZP

wchodzi w życie z dniem podpisania  Zm. Zarz. nr 71/2020 BKŁ z dn. 30 marca 2020 r.

32

31/2020 12 lutego 2020 powołania komisji stypendialnej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej stypendiów artystycznych - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

33

32/2020 12 lutego 2020 powołania komisji stypendialnej do przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

34

33/2020 12 lutego 2020 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej - OPS wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

35

34/2020 12 lutego 2020 zmiany Zarządzenia nr 131/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego - OPS wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

36

35/2020 14 lutego 2020 ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 01 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. dla pracowników Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

37

36/2020 14 lutego 2020 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 24 lutego 2020 r. do 22 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

38

37/2020 17 lutego 2020 zmiany Zarządzenia nr 39/2019 z dnia 1 marca 2019 roku Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz wprowadzenia tekstu jednolitego 1 OR wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r.  

39

38/2020 24 lutego 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do sprzedaży 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

40

39/2020 24 lutego 2020 obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obręb K-16 jako działki: nr 24/7, nr 24/9 - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

41

40/2020 24 lutego 2020 wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

42

             

43

42/2020 27 lutego 2020 zmiany Zarządzenia nr 36/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu Konstantynowski Lider Biznesu - SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

44

43/2020 28 lutego 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

45

44/2020 28 lutego 2020 zmian w planie finansowy Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

46

45/2020 28 lutego 2020 wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności Dyrektora Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

47

46/2020 28 lutego 2020 powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Konstantynowa Łódzkiego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

48

47/2020 9 marca 2020 upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim do przyjmowania wniosków oraz informowania  wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

49

48/2020 9 marca 2020 upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

50

49/2020 9 marca 2020 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

51

50/2020 9 marca 2020 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

52

51/2020 9 marca 2020 ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

53

52/2020 9 marca 2020 powołania komisji do podliczenia ilości głosów oddanych pod petycją dotyczącą sprzeciwy wobec proponowanych przez Centralny Port Komunikacyjny wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez Konstantynów Łódzki - SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

54

53/2020 9 marca 2020 Zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących  1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania   

55

54/2020 9 marca 2020 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020  2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania   

56

55/2020 11 marca 2020 wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Miasta Konstantynowa Łódzkiego - BZK wchodzi w życie z dniem podpisania  

57

56/2020 11 marca 2020 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

58

57/2020 13 marca 2020 Wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 23 marca 2020 r. do 19 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Lódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

59

58/2020 13 marca 2020 Zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Konstantynów Łódzki i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów - OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego uch. Zarz. nr 115/2020 BKŁ z dn. 21 maja 2020 r.

60

59/2020 15 marca 2020 Zamknięcia Targowiska w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sucharskiego - OR wchodzi w życie z dniem podpisania uch. Zarz. nr 92/2020 BKŁ z dn. 20 kwietnia 2020 r.

61

60/2020 17 marca 2020 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 - OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

62

61/2020 18 marca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 - SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

63

62/2020 24 marca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

64

63/2020 26 marca 2020 zmiany Zarządzenia nr 15a/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2020/2021 4 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

65

64/2020 26 marca 2020 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rok 3 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

66

65/2020 26 marca 2020 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

67

66/2020 26 marca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

68

67/2020 26 marca 2020 wyłączenia z użytkowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych - RP wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

uchylone Zarz. nr 130/2020 BKŁ z dn

1.06.2020

69

68/2020 26 marca 2020 wykorzystania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach na terenie Konstantynowa Łódzkiego do ogłaszania komunikatów ostrzegawczych z uwagi na wystąpienie wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 - BZK wchodzi w życie z dniem podpisania  

70

69/2020 26 marca 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

71

70/2020 27 marca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

72

71/2020 30 marca 2020 Zmiany Zarządzenia nr II/191/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zmienionego Zarządzeniem nr III/338/2005 z dnia 01 kwietnia 2005 r., Zarządzeniem nr II/256/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem nr I/124/11 z dnia 15 września 2011 r., Zarządzeniem nr II/248/16 z dnia 27 lipca 2016 r.. Zarządzeniem IV/477/18 z dnia 15 stycznia 2018 r., Zarządzeniem 5/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., Zarządzeniem nr 26/2019 r. z dnia 11 lutego 2019 r., Zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. - ZP wchodzi w życie z dniem podpisania  

73

72/2020 31 marca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

74

73/2020 31 marca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

75

73a/2020 31 marca 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

76

74/2020 31 marca 2020 upoważnienia dotyczącego użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

77

75/2020 1 kwietnia 2020  dodatkowych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania COVID-19  -  OR wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia odwołania stanu epidemii wirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej   

78

75a/2020 1 kwietnia 2020 zmiany Zarządzenia nr 207/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 9 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

79

76/2020 3 kwietnia 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

80

77/2020 3 kwietnia 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania uch. Zarz. nr 89/2020 BKŁ z dn. 14 kwietnia 2020 r.

81

78/2020 3 kwietnia 2020 odpisania sald przedawnionych z ewidencji księgowej: odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

82

79/2020 6 kwietnia 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

83

80/2020 7 kwietnia 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

84

81/2020 7 kwietnia 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu opłaty renty planistycznej 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

85

82/2020 7 kwietnia 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności okresowych z tytułu najmu i dzierżawy 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

86

83/2020 7 kwietnia 2020 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 20 kwietnia 2020 r. do 17 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

87

84/2020 8 kwietnia 2020 zmiany Zarządzenia nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

88

85/2020 9 kwietnia 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

89

86/2020 9 kwietnia 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

90

87/2020 10 kwietnia 2020 okresowej zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 2 KA wchodzi w życie z dniem podpisania Zm. Zarz. nr 91/2020 BKŁ z dn. 17 kwietnia 2020

91

88/2020 10 kwietnia 2020 ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 01 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. dla pracowników Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 r.  

92

89/2020 14 kwietnia 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

93

90/2020 14 kwietnia 2020 zmiany Zarządzenia nr 15a/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2020/2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

94

91/2020 17 kwietnia 2020 zmiany Zarządzenia nr 87/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

95

92/2020 20 kwietnia 2020 wznowienia działalności Targowiska w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sucharskiego - RP wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

96

93/2020 21 kwietnia 2020 zmiany Zarządzenia nr 131/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

97

94/2020 30 kwietnia 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

98

95/2020 30 kwietnia 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

99

96/2020 30 kwietnia 2020 upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego - IIT wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 148/2020 BKŁ z dn. 15 czerwca 2020 r.

100

97/2020 4 maja 2020  powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania procedur PRINCE2 dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  - SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania   

101

98/2020  5 maja 2020 wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć przez dyrektorów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki   - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego   

102

99/2020  5 maja 2020 czasowego ograniczenia funkcjonowania grupy żłobkowej w Przedszkolu nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim  -  OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego   

103

100/2020  5 maja 2020 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie miejskim w Konstantynowie Łódzkim   1 OR  wchodzi w życie z dniem podpisania, a wprowadzony Regulamin po 14 dniach od udostępnienia go do wiadomości pracownikom  

104

101/2020  6 maja 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020  1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego   

105

102/2020  6 maja 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących   1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania   

106

103/2020  8 maja 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, z dotychczasowym dzierżawcą   1  GPN  wchodzi w życie z dniem podpisania  
 107 104/2020 8 maja 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  położonych w Konstantynowie Łódzkim, stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, z dotychczasowymi dzierżawcami  1  GPN  wchodzi w życie z dniem podpisania  
 108 105/2020  8 maja 2020  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, z dotychczasowym dzierżawcą  1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania   
 109 106/2020  8 maja 2020 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 18 maja 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  Zm. Zarz. nr 114/2020 BKŁ z dn. 22 maja 2020 r.
 110 107/2020  8 maja 2020 zmiany Zarządzenia nr 15a/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2020/2021  2 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego   
111 108/2020 12 maja 2020 zmiany Zarządzenia nr II/186/07 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia odpowiedzialności majątkowej dla komórek w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
112 109/2020 14 maja 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
113 110/2020 14 maja 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
114 111/2020 14 maja 2020 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Konstantynowie Łódzkim 2 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  
115 112/2020 18 maja 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
116 113/2020 19 maja 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
117 114/2020 21 maja 2020 zmiany załącznika do Zarządzenia nr 106/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 8 maja 2020 r. 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  
118 115/2020 21 maja 2020 zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Konstantynów Łódzki w związku z wystąpieniem Stanu epidemii - OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
119 116/2020 21 maja 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
120 117/2020 22 maja 2020 przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rok 5 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
121 118/2020 22 maja 2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2019 4 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
122 119/2020 22 maja 2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim za rok 2019 3 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
123 120/2020 22 maja 2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2019 4 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
124 121/2020 22 maja 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 5/13, 11/13, 23/29, w obrębie K-14, oznaczonych jako działki: nr 132/46, nr 132/13, nr 132/24, stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonych do oddania w użyczenie 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  
125 122/2020 25 maja 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu opłaty od posiadania psa 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
126 123/2020 27 maja 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
127 124/2020 27 maja 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II nr 9, stanowiącego własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonych do oddania w użyczenie 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  
128 125/2020 27 maja 2020 sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Innowacyjnej, w obrębie K-19, oznaczonej jako działka nr 90/65, stanowiąca własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  
129 126/2020 28 maja 2020 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
130 127/2020 28 maja 2020 przyjęcia raportu o stanie gminy Konstantynów Łódzki za 2019 rok - SPiRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
131 128/2020 29 maja 2020 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
132 129/2020 29 maja 2020 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 15 czerwca 2020 do 12 lipca 2020 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  
133 130/2020 1 czerwca 2020 przywrócenia do użytkowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych - BZK wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
134 131/2020 4 czerwca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
135 132/2020 4 czerwca 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  
136 133/2020 8 czerwca 2020 sposobu prowadzenia i udostępniania Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Konstantynów Łódzki 6 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
137 134/2020 8 czerwca 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, z dotychczasowym dzierżawcą 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
138 135/2020 8 czerwca 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, z dotychczasowym dzierżawcą 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
139 136/2020 8 czerwca 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń znajdujących się w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Jana Pawła II nr 9, stanowiącej własność gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
140 137/2020 8 czerwca 2020 wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Konstantynowie Łódzkim - wchodzi w życie z dniem podpisania  
141 138/2020 8 czerwca 2020 powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  
142 139/2020 8 czerwca 2020 wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania  
143 140/2020 8 czerwca 2020 upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  
144 141/2020 8 czerwca 2020 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania  
145 142/2020 8 czerwca 2020 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania Zm. Zarz. nr 170/2020 BKŁ z dn. 7 lipca 2020 r.
146 143/2020 10 czerwca 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
147 144/2020 10 czerwca 2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łodzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej jako wkład niepieniężny (aport) 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
148 145/2020 10 czerwca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
149 146/2020 15 czerwca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
150 147/2020 15 czerwca 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
151 148/2020 15 czerwca 2020 upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego oraz do przeprowadzania wywiadów środowiskowych - IIT wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
152 149/2020 16 czerwca 2020 upoważnienia do odbioru kopert zwrotnych - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  
153 150/2020 17 czerwca 2020 wprowadzenia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego lub przyjmowania przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego członkowstwa w Komitecie Honorowym 3 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
154 151/2020  19 czerwca 2020  zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
155 152/2020 22 czerwca 2020 odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Sadowej 5/7 - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  
156 153/2020 23 czerwca 2020 ustalenia cen na wynajem sprzętu i usługi rekreacyjne w „Ośrodku Nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim 1 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
157 154/2020 23 czerwca 2020 ustalenia cen za korzystanie z obiektu sportowego, urządzeń i usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy placu Wolności 60 1 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
158 155/2020 23 czerwca 2020 ustalenia cen za korzystanie z obiektu sportowego, urządzeń i usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75a 1 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
159 156/2020 23 czerwca 2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim, dla której organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzki 1 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
160 156a/2020  23 czerwca 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących  1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania   
161 156b/2020 23 czerwca 2020 przyznania nagród Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzki w roku szkolnym 2019/2020 - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  
162 157/2020  25 czerwca 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020  2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   
163 158/2020 29 czerwca 2020  upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego oraz do przeprowadzania wywiadów środowiskowych  -  IIT wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   
164 159/2020 29 czerwca 2020 upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego oraz do przeprowadzania wywiadów środowiskowych  - IIT wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   
165 160/2020 29 czerwca 2020  upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych  - IIT wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   
166 161/2020  30 czerwca 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   
167 162/2020 30 czerwca 2020 unieważnienia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora – Stanowisko ds. Kadr   - SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania   
168 163/2020 30 czerwca 2020 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
169 164/2020 1 lipca 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
170 165/2020 3 lipca 2020 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 13 lipca 2020 r. do 9 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania  
171 166/2020 3 lipca 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
172 167/2020 3 lipca 2020 sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Sowińskiego, w obrębie K-12, oznaczonych jako działka nr 29/18 i działka nr 30/4, objętych księgą wieczystą nr LD1P/00017830/6, stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  
173 168/2020 3 lipca 2020 sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. 1 Maja 70 – zaplecze, w obrębie K-15, oznaczonej jako działka nr 58/2, stanowiąca własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  
174 169/2020 6 lipca 2020

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020

- SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
175 170/2020 7 lipca 2020 zmiany Zarządzenia nr 142/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  
176 171/2020 9 lipca 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
177 172/2020 13 lipca 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
178 173/2020 14 lipca 2020 ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  
179 174/2020 14 lipca 2020 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Sadowej 5/7 - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
180 175/2020 14 lipca 2020 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
181 176/2020 16 lipca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
182 177/2020 16 lipca 2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 4 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  
183 178/2020 21 lipca 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
184 179/2020 22 lipca 2020 ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - OR wchodzi w życie z dniem podpisania  
185 180/2020 23 lipca 2020 wyznaczenia terenu na sprzedaż artykułów związanych ze Świętem Zmarłych w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. i ustalenia wywoławczej wysokości czynszu za wynajęcie gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
186 181/2020 24 lipca 2020 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Sadowej 5/7 - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  
187 182/2020 28 lipca 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
188 183/2020 28 lipca 2020 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

Metryka

data wytworzenia
2020-01-09
data udostępnienia
2020-01-09
sporządzone przez
opublikowane przez
Walus Marta
data wykonania
2020-08-04
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.