Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Zgłoś naruszenie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zgłoś naruszenie, bieżące, menu 1189 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zgłoś naruszenie

Zgłoś naruszenie

Jeśli posiadają Państwo informacje o potencjalnych naruszeniach prawa w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, którymi będą działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

1)                 zamówień publicznych; 

2)                 usług, produktów i rynków finansowych;

3)                 zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

4)                 bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

5)                 bezpieczeństwa transportu;

6)                 ochrony środowiska;

7)                 zdrowia i dobrostanu zwierząt;

8)                 zdrowia publicznego;

9)                 ochrony konsumentów;

10)             ochrony prywatności i danych osobowych;

11)             bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

12)             interesów finansowych Unii Europejskiej;

13)             rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

 

Prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem do spraw naruszeń.

 

Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:

1)                 naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników Urzędu;

2)                 naruszenia dotyczące zamówień publicznych;

3)                 naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;

4)                 naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;

5)                 naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;

6)                 działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;

7)                 naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;

8)                 działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1 – 7.

 

Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń wewnętrznych funkcjonujące w Urzędzie:

1)                 za pomocą poczty elektronicznej na adres: naruszenia@konstantynow.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi osobiście lub telefonicznie;

2)                 w formie listownej na adres: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie nieprawidłowości  – do rąk własnych Inspektora ds. naruszeń.”

3)                 telefonicznie Inspektorowi ds. naruszeń - nr tel. 884 881 224 (w godzinach pracy Urzędu);

4)           osobiście, poprzez spotkanie z Inspektorem ds. naruszeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1)                 dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

2)                 datę i miejsce sporządzenia;

3)                 dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

4)                 opis nieprawidłowości oraz ich daty.

Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

Osoby dokonujące zgłoszenia mogą zastrzec swoje dane osobowe poprzez ich utajnienie. Konsekwencją utajnienia danych osobowych jest ich nie przekazanie Burmistrzowi oraz Stanowisku ds. kadr celem zapewnienia monitorowania sytuacji kadrowej osoby zgłaszającej.

 

Zgłoszenia anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup:

1)                  Pracownicy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, także w przypadku gdy stosunek pracy już ustał,

2)                  osoby działające w imieniu i na rzecz Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim,

3)                  osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, które podjęły współpracę z Urzędem, na podstawie umowy cywilnoprawnej,

4)                  wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Urzędem Miejskim w Konstantynowie Łódzkim w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Zarządzenie nr 235/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

2. Zarządzenie nr 236/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim Inspektora do spraw naruszeń

3. Dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających  naruszenia prawa Unii

4. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

5. Klauzula informacyjna

 

Metryka

sporządzono
2022-01-04 przez
udostępniono
2022-01-04 00:00 przez Walus Marta
zmodyfikowano
2022-01-04 16:34 przez Walus Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
948
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.