Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2023 Klauzula informacyjna RODO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula informacyjna RODO, bieżące, menu 1278 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl, tel. (42) 211 11 73.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej "ustawą Pzp", co jest zgodne z artykułem  6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 3 ustawy Pzp;
  b) Urząd Zamówień Publicznych.
  Ponadto w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, dane będą publikowane na stronie internetowej: www.bip.konstantynow.pl.
 6. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Osoba, której dane Administrator pozyskał przy uwzględnieniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  b) ch sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),
  c) ograniczenia przetwarzania,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikających z przepisów z ustawy Pzp. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwy Pani/Pana udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka

sporządzono
2023-01-20 przez Piątek Łukasz
udostępniono
2023-01-20 10:08 przez Piątek Łukasz
zmodyfikowano
2023-01-20 10:09 przez Piątek Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
610
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.