Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Komórki organizacyjne Urzędu Referat Ochrony Środowiska Zadania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zadania, bieżące, menu 132 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zadania

Zadania

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) zapewnienie realizacji zadań gminy dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście;

2) sprawowanie nadzoru nad planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta, przygotowywanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

3) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

5) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;

6) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych;

7) udział w realizacji zadań związanych z gospodarką niskoemisyjną na terenie miasta;

8) współdziałanie z instytucjami w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnictwa;

9) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych;

10) współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;

11) prowadzenie rejestru psów agresywnych;

12) realizowanie zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

13)realizacja zadań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;

14) prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

15) prowadzenie spraw w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości na terenie Konstantynowa Łódzkiego, włącznie z wysyłaniem upomnień do podmiotów i osób posiadających zaległości w tych opłatach;

16) prowadzenie rejestru działalności regulowanej oraz wydawanie zaświadczeń dla firm na wywóz odpadów stałych oraz nieczystości płynnych;

17) przedstawienie propozycji ulg, zwolnień, rozkładania na raty, odraczania, umarzania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

18) opracowywanie wymaganych sprawozdań, analiz oraz informacji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

19) nadzór nad obiektami szaletu miejskiego i placami zabaw będącymi w utrzymaniu gminy;

20) organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz na mocy zawartych porozumień sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych;

21) współdziałanie ze strażą miejską w zakresie organizowania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne;

22) wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

 

Metryka

sporządzono
2008-09-30 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-04-27 00:00 przez Imbierczyk Dorota
zmodyfikowano
2021-02-02 17:21 przez Imbierczyk Dorota
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2885
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.