Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zgadzam się
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Konstantynów Łódzki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Burmistrz i Zastępca Burmistrza  /  Burmistrz
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
  Burmistrz Burmistrz

Burmistrz Henryk Brzyszcz

Henryk Brzyszcz - Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

telefon + 48 (42)  211-12-12 ;   fax + 48 (42) 211-11-68

e-mail: sekretariat@konstantynow.pl

 

Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Radny Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w trzech kadencjach. Zastępca Burmistrza Konstantynowa w latach 1994-1998 oraz 1998-2002. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2002-2006, 2006-2010 i 2010-2014. Żonaty, jedna córka.

Oświadczenie majątkowe 

 

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godzinach: 9.00-12.00  oraz  14.00-16.30

 

Burmistrz jest Kierownikiem Urzędu, a jednocześnie:

  • organem wykonawczym gminy
  • organem w postępowaniu administracyjnym.

Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy między innymi
1) reprezentowanie gminy na zewnątrz, 
2) podejmowanie czynności należących do wyłącznej kompetencji rady, w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu społecznego; 
3) przedkładanie projektów uchwał radzie oraz sprawozdań z ich wykonania, a także udzielanie odpowiedzi na wnioski i interepelacje radnych;

4) wydawanie przepisów prawa miejscowego w granicach przewidzianych prawem; 
5) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu gminy; 
6) realizowanie polityki kadrowej i sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy; 
7) zatwierdzanie rocznych planów pracy, audytów wewnętrznych i auditów wewnętrznych jakości oraz planów kontroli zewnętrznej prowadzonej przez burmistrza; 
8) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników; 
9) udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli zewnętrznej;
10) zatwierdzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skarg;
11) zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych upoważnień;,
12) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
13) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do prowadzenia spraw, w ramach ustalonego zakresu działania oraz wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 
14) powoływanie komisji i zespołów zadaniowych oraz opiniodawczo-doradczych; 
15) wydawanie przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu;
16) zatwierdzanie kart stanowisk pracy zawierających zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników urzędu;
17) okresowe - w miarę możliwości zwoływanie narad z kierownikami komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
18) realizowanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej, w tym kierownie miejskim zespołem zarządzania kryzysowego;
19) kierowanie pracami zespołu konsultacyjnego.

W zakresie działania burmistrza pozostają również sprawy:
1) sprawowanie ogólnego kierownictwa nad sprawami powierzonymi bezpośredniemu nadzorowi zastępcy burmistrza, sekretarza miasta i skarbnika miasta;
2) kontaktów z kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi;
3) polityki informacyjnej i kontaktów z mediami;
4) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
5) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6) stanu cywilnego;
7) zarządzania jakością;
8) kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;
9) ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
10) nadzoru nad wykonywaniem obsługi prawnej organów gminy.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. 

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: 
a) zastępcy burmistrza, 
b) sekretarza miasta, 
c) skarbnika miasta, 
d)  radców prawnych , 
e) straży miejskiej, 
f) rzecznika prasowego, 
g) urzędu stanu cywilnego, 
h) referatu spraw obywatelskich, 
i)  administratora bezpieczeństwa informacji 
j) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
k) pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.data wytworzenia2007-03-22
data udostępnienia2016-04-28
sporządzone przezKrawczyk Radosław
opublikowane przezRadosław Krawczyk
ilość odwiedzin2596
rejestr zmianzobacz »
Gmina Konstantynów Łódzki, Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel.: 42 211-11-73, fax: 42 211-11-68, sekretariat@konstantynow.pl, www.konstantynow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@