Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Burmistrz i Zastępca Burmistrza Burmistrz
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ Burmistrz, bieżące, menu 158 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Burmistrz

Burmistrz

 

------- 40551417_2196267810650724_4074849783993335808_o.jpg

Robert Jakubowski - Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

telefon + 48 (42)  211-12-12 ;   fax + 48 (42) 233-80-32

e-mail: sekretariat@konstantynow.pl

 

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek, w godzinach pracy Urzędu,
po wcześniejszym umówieniu kontaktu pod numerem telefonu 42 211 12 12

 

Burmistrz jest Kierownikiem Urzędu, a jednocześnie:

  • organem wykonawczym gminy
  • organem w postępowaniu administracyjnym i podatkowym.

 

Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy między innymi

1)  reprezentowanie gminy na zewnątrz;

2) podejmowanie czynności należących do kompetencji rady w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;

3) przedkładanie projektów uchwał radzie oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania;

4) wydawanie przepisów prawa miejscowego w granicach przewidzianych prawem,

5) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu gminy;

6) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników;

7) realizowanie polityki kadrowej i sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

8) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz realizowanie spraw socjalno-bytowych pracowników;

9) zatwierdzanie rocznych planów pracy, audytów wewnętrznych oraz planów kontroli zewnętrznej, prowadzonej przez burmistrza;

10) podejmowanie działań pokontrolnych;

11) zatwierdzanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli zewnętrznej;

12) zatwierdzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i petycji;

13) zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych upoważnień;

14) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

15) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do prowadzenia spraw w ramach ustalonego zakresu działania oraz wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

16) wydawanie przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu;

17) powoływanie komisji i zespołów zadaniowych oraz opiniodawczo-doradczych;

18) zatwierdzanie kart stanowisk pracy zawierających zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników urzędu;

19) okresowe – w miarę możliwości zwoływanie narad z kierownikami komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych gminy w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

20) realizowanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego, i zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej w tym kierowanie miejskim zespołem zarządzania kryzysowego.

 

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) zastępcy burmistrza;

2) sekretarza miasta;

3) skarbnika miasta;

4) zespołu radców prawnych;

5) urzędu stanu cywilnego;

6) straży miejskiej;

7) inspektora ochrony danych;

8) pełnomocnika ds. informacji niejawnych;

9) zespołu ds. zamówień publicznych;

10) koordynatora dostępności,

11) stanowiska audytu wewnętrznego,

12) inspektora ds. naruszeń,

13) stanowiska ds. kadr.

Metryka

sporządzono
2007-03-22 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-04-28 00:00 przez Imbierczyk Dorota
zmodyfikowano
2022-02-16 15:55 przez Imbierczyk Dorota
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
10924
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.