Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zgadzam się
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Konstantynów Łódzki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Burmistrz i Zastępca Burmistrza  /  Burmistrz
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
  Burmistrz Burmistrz


 

------- 40551417_2196267810650724_4074849783993335808_o.jpg

Robert Jakubowski - Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

telefon + 48 (42)  211-12-12 ;   fax + 48 (42) 211-11-68

e-mail: sekretariat@konstantynow.pl

 

 

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godzinach: 9.00-12.00  oraz  14.00-16.30

 

Burmistrz jest Kierownikiem Urzędu, a jednocześnie:

  • organem wykonawczym gminy
  • organem w postępowaniu administracyjnym.

Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy między innymi
1) reprezentowanie gminy na zewnątrz, 
2) podejmowanie czynności należących do wyłącznej kompetencji rady, w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu społecznego; 
3) przedkładanie projektów uchwał radzie oraz sprawozdań z ich wykonania, a także udzielanie odpowiedzi na wnioski i interepelacje radnych;

4) wydawanie przepisów prawa miejscowego w granicach przewidzianych prawem; 
5) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu gminy; 
6) realizowanie polityki kadrowej i sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy; 
7) zatwierdzanie rocznych planów pracy, audytów wewnętrznych i auditów wewnętrznych jakości oraz planów kontroli zewnętrznej prowadzonej przez burmistrza; 
8) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników; 
9) udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli zewnętrznej;
10) zatwierdzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skarg;
11) zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych upoważnień;,
12) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
13) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do prowadzenia spraw, w ramach ustalonego zakresu działania oraz wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 
14) powoływanie komisji i zespołów zadaniowych oraz opiniodawczo-doradczych; 
15) wydawanie przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu;
16) zatwierdzanie kart stanowisk pracy zawierających zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników urzędu;
17) okresowe - w miarę możliwości zwoływanie narad z kierownikami komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
18) realizowanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej, w tym kierownie miejskim zespołem zarządzania kryzysowego;
19) kierowanie pracami zespołu konsultacyjnego.

W zakresie działania burmistrza pozostają również sprawy:
1) sprawowanie ogólnego kierownictwa nad sprawami powierzonymi bezpośredniemu nadzorowi zastępcy burmistrza, sekretarza miasta i skarbnika miasta;
2) kontaktów z kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi;
3) polityki informacyjnej i kontaktów z mediami;
4) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
5) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6) stanu cywilnego;
7) zarządzania jakością;
8) kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;
9) ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
10) nadzoru nad wykonywaniem obsługi prawnej organów gminy.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. 

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: 
a) zastępcy burmistrza, 
b) sekretarza miasta, 
c) skarbnika miasta, 
d) radców prawnych, 
e) straży miejskiej,
f) urzędu stanu cywilnego, 
g) referatu spraw obywatelskich, 
h) inspektora ochrony danych,
i) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
j) pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.data wytworzenia2007-03-22
data udostępnienia2016-04-28
sporządzone przezKrawczyk Radosław
opublikowane przezMarta Walus
ilość odwiedzin4166
rejestr zmianzobacz »
Gmina Konstantynów Łódzki, Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel.: 42 211-11-73, fax: 42 211-11-68, sekretariat@konstantynow.pl, www.konstantynow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@