Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne gminy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział usług społecznych i socjalnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dział usług społecznych i socjalnych, bieżące, menu 175 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dział usług społecznych i socjalnych

Dział usług społecznych i socjalnych

DZIAŁ USŁUG SPOŁECZNYCH I SOCJALNYCH

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Słowackiego 11,

tel. (42) 211 13 16, po godzinie 16.00 tel. 530 100 255.

e-mail: odp@mopskonstantynow.pl

Kierownik: Anna Pietrzak

Godziny pracy działu:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8°° - 16°°,

wtorek  w godz. 9°° - 17°°,

piątek w godz. 7°° - 15°°.

 

W skład Działu Usług Społecznych i Socjalnych wchodzą:

-   Ośrodek Dziennego Pobytu

-   Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

-   Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn.

 

Ośrodek Dziennego Pobytu zapewnia:

-   możliwość pobytu w ciągu dnia i dwudaniowy obiad (ceny według obowiązujących stawek);

-   pomoc w załatwianiu ważnych spraw osobistych, urzędowych;

-   podtrzymanie aktywności społecznej, zwalczanie poczucia osamotnienia;

-   potrzebę kontaktu i przynależności;

-   pracę socjalną, poradnictwo.

Do Ośrodka Dziennego Pobytu przyjmowane są osoby starsze; emeryci  i renciści, osoby samotne lub osamotnione w rodzinie,  osoby z niepełnosprawnością, osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych i rodzinnych, niezaradne życiowo, mające problemy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, osoby o niskich dochodach lub osoby bez dochodu.

Ośrodek Dziennego Pobytu czynny jest od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00– 16.00.

 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  1. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli  jest tego pozbawiona -  podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2018 r. poz. 1508, z poźn.zm.).
  2. Schronisko działa w oparciu o Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim (Uchwała Rady Miejskiej w Konstantynowie Ł. z  dnia 18 kwietnia 2013 roku Nr XXXII/268/13 z póź. zm.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
  3. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Bezdomnych Mężczyzn w Konstantynowie Łódzkim czynne jest całodobowo. Nie pełni funkcji stałego miejsca zamieszkania. Schronisko zapewnia 5 miejsc dla kobiet oraz 10 miejsc dla mężczyzn.

 

Przyjęcie do schroniska dla bezdomnych poprzedzone jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w dziale Pomocy Środowiskowej, ul. Sucharskiego 1/3 – tel. ( 42) 211 50 58. Decyzję administracyjną  o przyjęciu do placówki wydaje Dyrektor MOPS lub upoważniona osoba. Pobyt w schronisku jest bezpłatny, lecz od osób posiadających dochód pobierana jest odpłatność według ustalonych stawek (Zarządzenie Nr IV/613/2018 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności  i tabeli opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia).

Czasookres przebywania w schronisku – 6 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rodzaj udzielanych przez schronisko świadczeń:

-   zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (zapewnienie jednego gorącego posiłku, bezpiecznego schronienia, podstawowych środków higieny osobistej, odzieży, czystej pościeli);

-   zameldowanie na pobyt czasowy;

-   praca socjalna, poradnictwo (pomoc w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych, rodzinnych, mieszkaniowych, pomoc w dostępie do leczenia wszelkiego rodzaju chorób i uzależnień, pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskaniu należnych świadczeń);

-   pomoc w powrocie do społeczeństwa, uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym;

-   zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, społecznych.

 

Schronisko realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych obejmujących w szczególności:

-   udzielenie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym;

-   zapewnienie możliwości wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej;

-   zapewnienie gorącego posiłku;

-   prowadzenie pracy socjalnej, readaptacyjnej na rzecz podopiecznych.

 

Pobyt w schronisku ma na celu pomóc każdemu mieszkańcowi odnaleźć miejsce  w społeczeństwie i uzyskać pełną samodzielność poprzez pracę, całkowitą abstynencję, czynny udział w życiu wspólnoty oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Metryka

data wytworzenia
2008-07-10
data udostępnienia
2016-04-28
sporządzone przez
Krawczyk Radosław
opublikowane przez
Agata Walczak
ilość odwiedzin
1056
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.