Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zgadzam się
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Konstantynów Łódzki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Akty prawne  / Podatki i opł. lokalne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podatki i opł. lokalne Podatki i opł. lokalne
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl, tel. (42) 211 11 73.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.
 3. Zgodnie z artykułem  6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Przetwarzanie danych następuje w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych, wymiaru podatku leśnego, wymiaru podatku rolnego.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych jest COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, która to firma prowadzi obsługę informatyczną Administratora. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań (w tym np. postępowań egzekucyjnych, kontrolnych) oraz innym podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pozyskane dane bądą przetwarzane maksymalnie przez rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł obowiązek podatkowy wynikający z ustaw. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba podlega obowiązkowi podatkowemu na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Osoba, której dane Administrator pozyskał, przy uwzględnieniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  2. ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. przeniesienia swoich danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.  W przypadku ich niepodania  podjęte zostaną środki prawne przewidziane w przepisach prawa podatkowego i administracyjnego.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora.


data wytworzenia2018-06-19
data udostępnienia2018-06-19
sporządzone przezKołodziej Justyna
opublikowane przezMariusz Kaluska
ilość odwiedzin1661
rejestr zmianzobacz »
Gmina Konstantynów Łódzki, Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel.: 42 211-11-73, fax: 42 211-11-68, sekretariat@konstantynow.pl, www.konstantynow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@