Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Akty prawne Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2014-2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2014-2018, bieżące, menu 35 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2014-2018

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2014-2018

OR.0050 – Rejestr Zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2014-2018

 

Lp. 

 Numer

 Data wydania

W sprawie

Załączniki 

 Wnioskodawca

Wchodzi w życie / Publikacja

 

 Treść / Zmiana

1

I/1/14

16 grudnia 2014

zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

2

I/2/14

16 grudnia 2014

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

3

I/3/14

16 grudnia 2014

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

4

I/4/14

16 grudnia 2014

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

5

I/5/14

19 grudnia 2014

zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

6

I/6/14

22 grudnia 2014

zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

7

I/7/14

31 grudnia 2014

zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

8

I/8/15

08 stycznia 2015

przedstawienia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

9

I/9/15

08 stycznia 2015

przedstawienia autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

10

I/10/15

21 stycznia 2015

organizacji systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Konstantynowa Łódzkiego

1

OCOPiZK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

11

I/11/15

26 stycznia 2015

powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia regulaminu działania

1

OCOPiZK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

12

I/12/15

28 stycznia 2015

zatwierdzenia planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

13

I/13/15

28  stycznia 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

14

I/14/15

02 lutego 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. Nr I/21/15 BKŁ z dn. 19 lutego 2015r.

15

I/15/15

02 lutego 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

16

I/16/15

12 lutego 2015

wykreślenia z ewidencji księgowej zobowiązań z tytułu mandatów karnych, co do których nastąpiło przedawnienie wykonania orzeczenia

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

17

 

 

Numer niewykorzystany

 

 

 

 

18

I/18/15

18 lutego 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

 

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

19

I/19/15

18 lutego 2015

powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

20

I/20/15

18 lutego 2015

wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

SO

1

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

21

I/21/15

19 lutego 2015

zmiany Zarządzenia nr I/14/15 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

Skarbnik

2

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

22

I/22/15

19 lutego 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

Skarbnik

2

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. nr I/30/15 BKŁ  z dn. 10.03.2015

23

I/23/15

25 lutego 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

24

I/24/15

25 lutego 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

25

I/25/15

25 lutego 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zamiany

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

26

I/26/15

2 marca 2015

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

1

ORiKZ

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. Nr I/135/15 BKŁ z dn. 05 października 2015 r.

Uch. Zarz. Nr III/371/17 BKŁ z dn. 16 maja 2017 r.

27

I/27/15

2 marca 2015

powołania administratora bezpieczeństwa informacji

-

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

28

I/28/15

2 marca 2015

rejestracji zbiorów danych osobowych

2

ABI

wchodzi w życie z dniem podpisania

Uch. Zarz. Nr I/85/15 BKŁ z dn. 12 czerwca 2015 r.

29

I/29/15

9 marca 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

30

I/30/15

10 marca 2015

zmiany Zarządzenia nr I/22/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

-

Fn

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

31

I/31/15

10 marca 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zamiany

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

32

I/32/15

11 marca 2015

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Fn

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

33

I/33/15

11 marca 2015

zmiany Zarządzenia nr II/255/08 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

1)zm. Zarz. Nr II/307/16 BKŁ z dn. 16.11.2016 r.

34

I/34/15

11 marca 2015

Zmiany Zarządzenia nr I/32/11 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej stypendiów artystycznych

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr II/308/16 BKŁ z dn. 16.11.2016 r.

35

I/35/15

11 marca 2015

zmiany Zarządzenia nr III/378/13 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr II/309/16 BKŁ z dn. 16.11.2016 r.

36

I/36/15

18 marca 2015

wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych

1

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

37

I/37/15

18 marca 2015

upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

38

I/38/2015

18 marca 2015

upoważnienia do wykonywania zadań Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego związanych z głosowaniem korespondencyjnym na terenie Konstantynowa Łódzkiego

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

39

I/39/15

18 marca 2015

upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

40

I/40/15

18 marca 2015

upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim do przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

41

I/41/15

20 marca 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

42

I/42/15

25 marca 2015

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

43

I/43/15

25 marca 2015

powołania zespołu interdyscyplinarnego

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. Nr I/60/15 BKŁ z dn. 27 kwietnia 2015r.

44

I/44/15

31 marca 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. Nr I/52/15 BKŁ z dn. 20 kwietnia 2015r.

45

I/45/15

31 marca 2015

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

46

I/46/15

02 kwietnia 2015

ustalenia cen na wynajem sprzętu i usługi rekreacyjne w „Ośrodku Nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim

1

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Uchylone Zarz. nr IV/510/18 BKŁ z dn. 09 maja 2018 roku

47

I/47/15

08 kwietnia 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

48

I/48/15

14 kwietnia 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

49

I/49/15

14 kwietnia 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

50

I/50/15

14 kwietnia 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zamiany

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

51

I/51/15

15 kwietnia 2015

powołania koordynatora gminnego

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

52

I/51a/15

17 kwietnia 2015

powołania komisji do spraw brakowania formularzy do wydawania dowodów osobistych znajdujących się w dyspozycji organu gminy Konstantynów Łódzki

1

USC

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

53

I/52/15

20 kwietnia 2015

zmiany Zarządzenia Nr I/44/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

54

I/53/15

20 kwietnia 2015

upoważnienia do wykonywania czynności związanych z odbiorem, przechowywaniem i przekazywaniem pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

55

I/54/15

20 kwietnia 2015

powołania obwodowych komisji wyborczych

13

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

56

I/55/15

23 kwietnia 2015

ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

57

I/56/15

23 kwietnia 2015

przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

4

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

58

I/57/15

23 kwietnia 2015

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim za rok 2014

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

59

I/58/15

23 kwietnia 2015

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

60

I/59/15

23 kwietnia 2015

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2014

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

61

I/60/15

27 kwietnia 2015

zmiany zarządzenia nr I/43/15 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

62

I/61/15

27 kwietnia 2015

upoważnienia osoby koordynującej działania związane z Orlikową Ligą Mistrzów Łódzkie 2015 na terenie gminy Konstantynów Łódzki

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

63

I/62/15

27 kwietnia 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

64

I/63/15

27 kwietnia 2015

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

1

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

65

I/64/15

29 kwietnia 2015

wykorzystania kart do głosowania z rezerwy zdeponowanej u burmistrza, do przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

66

I/65/15

30 kwietnia 2015

stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

67

I/66/15

06 maja 2015

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

68

I/67/15

06 maja 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

69

I/68/15

07 maja 2015

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

70

I/69/15

08 maja 2015

wyznaczenia kandydata do zarządu Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania „PRYM”

-

UE

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

71

I/70/15

14 maja 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

72

I/71/15

15 maja 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

73

I/72/15

15 maja 2015

upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

74

I/73/15

15 maja 2015

powołania Zespołu do spraw przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

75

I/74/15

15 maja 2015

wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

1

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

76

I/75/15

18 maja 2015

zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015-2029

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

77

I/76/15

20 maja 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

78

I/77/15

20 maja 2015

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

79

I/78/15

20 maja 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

80

I/79/15

20 maja 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

81

I/80/15

22 maja 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

4

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

82

I/81/15

26 maja 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

83

I/82/15

03 czerwca 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

84

I/83/15

03 czerwca 2015

powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego znajdujących się w dyspozycji organu gminy Konstantynów Łódzki

1

USC

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

85

I/84/15

12 czerwca 2015

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

86

I/85/15

12 czerwca 2015

rejestracji zbiorów danych osobowych

2

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. I/99/15 BKŁ z dn. 30 lipca 2015 r.

87

I/86/15

16 czerwca 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

88

I/87/15

24 czerwca 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

89

I/88/15

30 czerwca 2015

zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015-2029

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

90

I/89/15

02 lipca 2015

wskazania osób wchodzących z Urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

91

I/90/15

08 lipca 2015

wyznaczenia na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

1

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

92

I/91/15

08 lipca 2015

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

93

I/92/15

08 lipca 2015

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

94

I/93/15

08 lipca 2015

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

95

I/94/15

08 lipca 2015

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

96

I/95/15

08 lipca 2015

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

97

I/96/15

10 lipca 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów  Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

98

I/97/15

16 lipca 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

99

I/98/15

24 lipca 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

4

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

100

I/99/15

30 lipca 2015

rejestracji zbiorów danych osobowych

3

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

101

I/100/15

13 sierpnia 2015

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

102

I/101/15

13 sierpnia 2015

wskazania do składu obwodowych komisji ds. referendum pracowników jednostki, w której utworzony jest odrębny obwód głosowania

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

103

I/102/15

13 sierpnia 2015

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum

1

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

104

I/103/15

17 sierpnia 2015

powołania obwodowych komisji do spraw referendum

14

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

105

I/104/15

19 sierpnia 2015

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

106

I/105/15

19 sierpnia 2015

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

107

I/106/15

19 sierpnia 2015

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku – „wyprawka szkolna”

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

108

I/107/15

19 sierpnia 2015

przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

109

I/108/15

19 sierpnia 2015

powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr I/120/15 BKŁ z dn. 16 września 2015 r.

110

 

 

Numer niewykorzystany

 

 

 

 

111

I/110/15

24 sierpnia 2015

stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji ds. referendum

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

112

I/111/15

24 sierpnia 2015

zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

1

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

113

I/112/15

26 sierpnia 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

114

I/113/15

26 sierpnia 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

115

I/114/15

27 sierpnia 2015

przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2015 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

116

I/115/15

31 sierpnia 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

4

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

117

I/116/15

01 września 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

118

I/117/15

03 września 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

119

I/118/15

03 września 2015

ustalenia wywoławczej wysokości czynszu za wynajęcie gruntu na ul. Cmentarnej w dniach 30.10.2015 r. – 02.11.2015 r. w drodze przetargu

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

120

I/119/15

09 września 2015

przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

121

I/120/15

16 września 2015

powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr II/262/16 BKŁ z dn. 29 sierpnia 2016 r.

122

I/121/15

21 września 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

123

I/122/15

18 września 2015

założeń do budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2016 rok

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

124

I/123/15

18 września 2015

określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2016 rok

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

125

I/124/15

21 września 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

126

I/125/15

22 września 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

127

I/126/15

22 września 2015

wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych

1

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

128

I/127/15

29 września 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

129

I/128/15

30 września 2015

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wobec ich wygaśnięcia

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

130

I/129/15

30 września 2015

zmiany Zarządzenia Nr IV/541/14 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków w sprawie nagród Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dla nauczycieli

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr II/306/16 BKŁ z dn. 16 listopada 2016 r.

131

I/130/15

30 września 2015

ustalenia zasad odpłatności i tabeli opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. nr III/432/17 BKŁ z dn. 18 października 2017 r. 

132

 I/131/15

 30 września 2015

powołania koordynatora gminnego

1

SO

 wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

133

I/132/15

1 października 2015

wskazania do składu obwodowej komisji wyborczej pracownika jednostki, w której utworzony jest odrębny obwód głosowania

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

134

I/133/15

1 października 2015

upoważnienia dotyczącego funduszu alimentacyjnego

-

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. zarz. nr III/348/17 BKŁ z dn. 13 marca 2017

135

I/134/15

01 października 2015

powołania Rady Przedsiębiorców przy Burmistrzu Konstantynowa Łódzkiego

1

ORiKZ

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. zarz nr 138/2019 BKŁ z dn. 17 lipca 2019 r.

136

I/135/15

05 października 2015

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

1

ORiKZ

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Uch. Zarz. Nr III/371/17 BKŁ z dn. 16 maja 2017 r.

137

I/136/15

05 października 2015

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

1

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

138

I/137/15

05 października 2015

powołania obwodowych komisji wyborczych

14

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

139

I/138/15

05 października 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

140

I/139/15

06 października 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

141

I/140/15

06 października 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

142

I/141/15

07 października 2015

wzoru formularza dotyczącego zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2016

1

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

143

I/142/15

07 października 2015

karty do głosowania i harmonogramu realizacji poszczególnych etapów wdrażania Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2016

2

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

144

I/143/15

08 października 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

145

I/144/15

08 października 2015

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

146

I/145/15

12 października 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

147

I/146/15

15 października 2015

stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

148

I/147/15

20 października 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

149

I/148/15

21 października 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

150

I/149/15

23 października 2015

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

-

SO

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

151

I/150/15

27 października 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

152

I/151/15

28 października 2015

Przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016

1

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

153

I/152/15

28 października 2015

upoważnienia do dokonywania nadzoru w żłobkach i klubach dziecięcych

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr II/305/16 BKŁ z dn. 16 listopada 2016 r.

154

I/153/15

30 października 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

155

I/154/15

12 listopada 2015

przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

156

I/155/15

12 listopada 2015

przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016-2029

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

157

I/156/15

13 listopada 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

158

I/157/15

16 listopada 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

159

I/158/15

16 listopada 2015

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

160

I/159/15

19 listopada 2015

przekwalifikowania lokali mieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

161

I/160/15

19 listopada 2015

weryfikacji „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie gminy Konstantynów Łódzki na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opracowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

162

I/161/15

20 listopada 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

163

I/162/15

23 listopada 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

164

I/163/15

25 listopada 2015

ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sportu

1

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

165

I/164/15

30 listopada 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

166

I/165/15

3 grudnia 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

167

I/166/15

4 grudnia 2015

weryfikacji „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie gminy Konstantynów Łódzki na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., opracowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

168

I/167/15

7 grudnia 2015

weryfikacji „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie gminy Konstantynów Łódzki na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., opracowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

169

II/168/15

9 grudnia 2015

ustalenia cen biletów wstępu do obiektu sportowo–rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim

1

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

170

II/169/15

15 grudnia 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

171

II/170/15

21 grudnia 2015

zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

15

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. zarz. nr 121/2019 BKŁ z dn. 01 lipca 2019 r.

172

II/171/15

21 grudnia 2015

wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

6

KA

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. zarz. nr 121/2019 BKŁ z dn. 01 lipca 2019 r.

173

II/172/15

23 grudnia 2015

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

174

II/173/15

30 grudnia 2015

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

175

II/173a/15

31 grudnia 2015

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

176

II/174/16

05 stycznia 2016

określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu gminy Konstantynów Łódzki dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

4

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. Nr II/270/16 BKŁ z dn. 14 września 2016 r.

177

II/175/16

14 stycznia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

178

II/176/16

14 stycznia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

179

II/177/16

14 stycznia 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

180

II/178/16

14 stycznia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

181

II/179/16

14 stycznia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

182

II/180/16

14 stycznia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

183

II/181/16

19 stycznia 2016

ustalenia wysokości kosztów za usługi w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

-

GCI

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr II/241/16 BKŁ z dn. 15 lipca 2016 r.

184

II/182/16

20 stycznia 2016

zatwierdzenia diagnozy indywidualnego zapotrzebowania szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim w związku z planowaną realizacją projektu o nazwie: Piątka kreuje przyszłość

1

 UE

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 

 

185

II/183/16

28 stycznia 2016

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

2

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

186

II/184/16

01 lutego 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

187

II/185/16

03 lutego 2016

zatwierdzenia planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

188

II/186/16

03 lutego 2016

zmian w budżecie Gminy Konstantynów Łódzki na 2016 rok

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uchylone Zarz. nr II/241/16 BKŁ Z DN. 15.07.2016

189

II/187/16

05 lutego 2016

przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

190

II/188/16

15 lutego 2016

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

191

II/189/16

18 lutego 2016

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

192

II/190/16

19 lutego 2016

upoważnienia dotyczącego świadczeń wychowawczych

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr II/198/16 BKŁ z dn. 09 marca 2016 r. 

193

II/191/16

22 lutego 2016

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

194

II/192/16

23 lutego 2016

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

1

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

195

II/193/16

26 lutego 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

196

II/194/16

26 lutego 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

197

II/195/16

26 lutego 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

198

II/196/16

29 lutego 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

199

II/197/16

29 lutego 2016

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji projektu pn. „Drzewo – nasz przyjaciel”, program przyrodniczo ekologiczny dla Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”

-

UE

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

200

II/198/16

9 marca 2016

wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i wskazania osób upoważnionych do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

201

II/199/16

18 marca 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

202

II/200/16

23 marca 2016

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

203

II/201/16

30 marca 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

4

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

204

II/202/16

30 marca 2016

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

205

II/203/16

05 kwietnia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

206

II/204/16

05 kwietnia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

207

II/205/16

07 kwietnia 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

4

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

208

II/206/16

08 kwietnia 2016

upoważnienia osoby koordynującej działania związane z Orlikową Ligą Mistrzów Województwa Łódzkiego w 2016 roku na terenie gminy Konstantynów Łódzki

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

209

II/206a/16

08 kwietnia 2016

zatwierdzenia diagnozy indywidualnego zapotrzebowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Nasze małe przedszkolaki”

-

PF

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

210

II/207/16

11 kwietnia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

211

II/208/16

11 kwietnia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

212

II/209/16

15 kwietnia 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

213

II/210/16

26 kwietnia 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

214

II/211/16

28 kwietnia 2016

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

215

II/212/16

28 kwietnia 2016

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim za rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

216

II/213/16

28 kwietnia 2016

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2015

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

217

II/214/16

28 kwietnia 2016

przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

218

II/215/16

28 kwietnia 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

219

II/216/16

29 kwietnia 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

220

II/217/16

29 kwietnia 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

221

II/218/16

05 maja 2016

ustalenia sposobu wyliczenia kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

222

II/219/16

05 maja 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

223

II/220/16

05 maja 2016

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

1

ORiKZ

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr III/371/17 BKŁ z dn. 16 maja 2017 r. 

224

II/221/16

12 maja 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

5

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

225

II/222/16

13 maja 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

226

II/223/16

18 maja 2016

ustalenia wydłużonego czasu pracy lokalu gastronomicznego pizzeria „FORNO PIZZA”

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

227

II/224/16

18 maja 2016

ustalenia wydłużonego czasu pracy lokalu gastronomicznego „RELAX”

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

228

II/225/16

25 maja 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

229

II/226/16

01 czerwca 2016

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

230

II/227/16

01 czerwca 2016

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

231

II/228/16

01 czerwca 2016

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

232

II/229/16

03 czerwca 2016

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

233

II/230/16

09 czerwca 2016

zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 - 2031

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

234

II/231/16

09 czerwca 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

235

II/232/16

09 czerwca 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

236

II/233/16

09 czerwca 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

237

II/234/16

09 czerwca 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

238

II/235/16

14 czerwca 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

 Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

239

II/236/16

14  czerwca 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

240

II/237/16

15 czerwca 2016

powołania komisji konkursowej oceniającej prace zgłoszone w konkursie  na projekt logotypu/godła promocyjnego/ miasta Konstantynowa Łódzkiego

1

GCI

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

241

II/238/16

28 czerwca 2016

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

242

II/239/16

30 czerwca 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

4

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

243

II/240/16

01 lipca 2016

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

1

ORiKZ

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr III/371/17 BKŁ z dn. 16 maja 2017 r. 

244

II/241/16

15 lipca 2016

ustalenia wysokości kosztów za usługi w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

-

GCI

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Uch. Zarz. nr 69/2019 BKŁ z dn. 04.04.2019 r.

245

II/242/16

15 lipca 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

6

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

246

II/243/16

20 lipca 2016

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

247

II/244/16

21 lipca 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

5

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

248

II/245/16

25 lipca 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

249

II/246/16

27 lipca 2016

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

250

II/247/16

27 lipca 2016

ustalenia wydłużonego czasu pracy placówki handlowej

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

251

II/248/16

27 lipca 2016

zmiany Zarządzenia nr II/191/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zmienionego zarządzeniem nr III/338/2005 z dnia 01 kwietnia 2005 r., Zarządzeniem nr II/256/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem nr I/124/11 z dnia 15 września 2011 r.

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 1) Zm. Zarz. nr IV/477/18 BKŁ z dn. 15 stycznia 2018 r.

2) Zm. Zarz. nr 30/2020 BKŁ z dn. 12 lutego 2020 r.

3) Zm. Zarz. nr 71/2020 BKŁ z dn. 30 marca 2020 r.

252

II/249/16

28 lipca 2016

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji projektu pn. „Piątka kreuje przyszłość” i powołania zespołu ds. realizacji projektu

-

PF

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. Nr II/280/16 BKŁ z dn. 30 września 2016 r.

253

II/250/16

28 lipca 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

254

II/251/16

28 lipca 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

255

II/252/16

28 lipca 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

256

II/253/16

28 lipca 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

257

II/254/16

02 sierpnia 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

258

II/255/16

04 sierpnia 2016

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji projektu pn. „Nasze małe przedszkolaki” i powołania zespołu ds. realizacji projektu

-

PF

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. Nr II/274/16 BKŁ z dnia. 23 września 2016 r.

259

II/256/16

04 sierpnia 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

260

II/257/16

04 sierpnia 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

261

II/258/16

16 sierpnia 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

262

II/259/16

19 sierpnia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

 GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

263

II/260/16

19 sierpnia 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

264

II/261/16

29 sierpnia 2016

przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2016 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

265

II/262/16

29 sierpnia 2016

realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

3

ORiKZ

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

266

II/263/16

29 sierpnia 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

267

II/264/16

01 września 2016

założeń do budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2017 rok

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

268

II/265/16

01 września 2016

określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Konstantynów Łódzki

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

269

II/266/16

07 września 2016

zmiany Zarządzenia Nr IV/567/14 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do obiektu sportowo – rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy Placu Wolności 60

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

270

II/266a/16

9 września 2016

ustalenia wywoławczej wysokości czynszu za wynajęcie gruntu na ul. Cmentarnej w dniach 30.10.2016 r. – 02.11.2016 r. w drodze przetargu

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

271

II/267/16

12 września 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

6

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

272

II/268/16

14 września 2016

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych zobowiązań podatkowych z tytułu opłaty od posiadania psa wobec ich wygaśnięcia

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

273

II/269/16

14 września 2016

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wobec ich wygaśnięcia

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

274

II/270/16

14 września 2016

zmiany Zarządzenia nr II/174/16 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu gminy Konstantynów Łódzki dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

275

II/271/16

14 września 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

276

II/272/16

14 września 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

277

II/273/16

14 września 2016

zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym / środkami komunikacji  publicznej z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

2

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

278

II/274/16

23 września 2016

zmieniające zarządzenie nr II/255/16 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji projektu pn. „Nasze małe przedszkolaki” i powołania zespołu ds. realizacji projektu 

-

PF

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

279

II/275/16

23 września 2016

upoważnienia dotyczącego świadczeń wychowawczych

-

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

280

II/276/16

27 września 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

281

II/277/16

28 września 2016

powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone w konkursie fotograficznym pn. „Zielony Konstantynów Łódzki”

1

PF

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

282

II/278/16

28 września 2016

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

1

 

ORiKZ

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Uch. Zarz. Nr III/371/17 BKŁ z dn. 16 maja 2017 r.

283

II/279/16

30 września 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. Nr II/281/16 BKŁ z dn. 30 września 2016 r.

284

II/280/16

30 września 2016

zmieniające zarządzenie nr II/249/16 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji projektu pn. „Piątka kreuje przyszłość” i powołania zespołu ds. realizacji projektu

-

PF

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

285

II/281/16

30 września 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

286

II/282/16

7 października 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

287

II/283/16

7 października 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

288

II/284/16

7 października 2016

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji projektu pn. „Zdrowo jem, zdrowo żyję” – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

-

PF

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

289

 

 

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji projektu pn. „Ekologia na co dzień” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

-

PF

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

290

II/286/16

12 października 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

291

II/287/16

19 października 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

292

II/288/16

19 października 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

293

II/289/16

19 października 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

294

II/290/16

19 października 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

295

II/291/16

19 października 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

296

II/292/16

20 października 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

297

II/293/16

27 października 2016

przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2017

1

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

298

II/294/16

28 października 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

299

II/295/16

28 października 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

5

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

300

II/296/16

31 października 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

301

II/297/16

07 listopada 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

302

II/298/16

08 listopada 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

303

II/299/16

09 listopada 2016

przekwalifikowania lokali mieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

304

II/300/16

09 listopada 2016

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

305

II/301/16

10 listopada 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

306

II/302/16

14 listopada 2016

przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

307

II/303/16

14 listopada 2016

przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

308

II/304/16

16 listopada 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

309

II/305/16

16 listopada 2016

upoważnienia do dokonywania nadzoru w żłobkach i klubach dziecięcych

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

310

II/306/16

16 listopada 2016

powołania komisji do spraw opiniowania wniosków w sprawie nagród Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dla nauczycieli

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

311

II/307/16

16 listopada 2016

zmiany Zarządzenia nr II/255/08 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

312

II/308/16

16 listopada 2016

powołania komisji stypendialnej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej stypendiów artystycznych

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

313

II/309/16

16 listopada 2016

powołania komisji stypendialnej do przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe

-

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Uch. Zarz. nr 32/2020 BKŁ z dn.12 lutego 2020 r.

314

II/310/16

17 listopada 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zm. Zarz. Nr II/312/16 BKŁ z dn. 22 listopada 2016 r.

315

II/311/16

18 listopada 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

316

II/312/16

22 listopada 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

5

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

317

II/313/16

29 listopada 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

318

II/314/16

29 listopada 2016

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

319

II/315/16

29 listopada 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

320

II/316/16

30 listopada 2016

ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sportu

1

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

321

II/317/16

30 listopada 2016

weryfikacji „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie gminy Konstantynów Łódzki na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., opracowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

322

II/318/16

30 listopada 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

323

III/319/16

09 grudnia 2016

scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Konstantynów Łódzki i jej jednostkach budżetowych

5

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Zm. zarz. Nr III/419/17 BKŁ z dn. 1 września 2017

324

III/320/16

12 grudnia 2016

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

325

III/321/16

15 grudnia 2016

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat okresowych z tytułu użytkowania wieczystego

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

326

III/322/16

15 grudnia 2016

wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych wobec ich wygaśnięcia

-

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

327

III/323/16

15 grudnia 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

328

III/324/16

15 grudnia 2016

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

329

III/325/16

15 grudnia 2016

zatwierdzenia „Analizy grup interesariuszy w związku z planowaną realizacją projektu o nazwie: Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4 na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych”

1

PF

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

330

III/326/16

27 grudnia 2016

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

331

III/327/16

27 grudnia 2016

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

332

III/328/16

29 grudnia 2016

przeprowadzenia konsultacji zmiany Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2017

1

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

333

III/329/16

30 grudnia 2016

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

334

III/330/17

         13 stycznia 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

335

III/331/17

31 stycznia 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki

4

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

336

III/332/17

02 lutego 2017

zatwierdzenia planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Konstantynów Łódzki na rok 2017

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

337

III/333/17

02 lutego 2017

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

338

III/334/17

02 lutego 2017

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

339

III/335/17

02 lutego 2017

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

340

III/336/17

02 lutego 2017

ustalenia ceny wywoławczej

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

341

III/337/17

08 lutego 2017

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki oznaczonej jako działka nr 389, obręb K-11

-

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

342

III/338/17

08 lutego 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zamiany

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

343

III/339/17

08 lutego 2017

umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim

-

T-I

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

344

III/340/17

08 lutego 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

2

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

345

III/341/17

08 lutego 2017

ustalenia warunków korzystania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

-

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

346

III/342/17

21 lutego 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

 1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

347

III/343/17

01 marca 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

348

III/344/17

01 marca 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

349

III/345/17

01 marca 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

1

GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

350

III/346/17

01 marca 2017

upoważnienia dotyczącego świadczeń wychowawczych

-

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

 

351

III/347/17

10 marca 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

3

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

 

352

III/348/17

13 marca 2017

upoważnienia dotyczącego funduszu alimentacyjnego

-

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

 

353

III/349/17

15 marca 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

1

Skarbnik

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

 

354

III/350/17

15 marca 2017

zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Konstantynów Łódzki dla samorządowych instytucji kultury

2

OKiSS

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

Zm. zarz. nr III/455/17 BKŁ z dn. 06 grudnia 2017 r.

Zm. Zarz. nr 251/2020 BKŁ z dn. 13.11.2020 r.

355

III/351/17

30 marca 2017

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok

3

F-B

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu

 
356 III/352/17 31 marca 2017 ustaleniu wykazu nieruchomosci komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszęn urzędu  
357

III/353/17

31 marca 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 F-B wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
358

III/354/17

05 kwietnia 2017 przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Konstantynów Łódzki 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
359

 

III/355/17

05 kwietnia 2017 określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łodzki na rok szkolny 2017/2018 2 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
360

 

III/356/17

05 kwietnia 2017 określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łodzki na rok szkolny 2017/2018 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
361 III/357/17 12 kwietnia 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 3 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
362 III/358/17 12 kwietnia 2017 ustalenia ceny wywoławczej - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
363 III/359/17 12 kwietnia 2017 ustalenia ceny wywoławczej - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
364 III/360/17 12 kwietnia 2017 zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
365 III/361/17 18 kwietnia 2017 ustalenia ceny wywoławczej - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
366 III/362/17 18 kwietnia 2017 ustalenia ceny wywoławczej - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
367 III/363/17 19 kwietnia 2017 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Konstantynowie Łódzkim - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
368 III/364/17 25 kwietnia 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 3 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
369 III/365/17 27 kwietnia 2017 upoważnienia do prowadzenia spraw i wykonywania czynności, o których mowa w art. 150 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
370 III/366/17 28 kwietnia 2017 przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok 4 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
371 III/367/17 28 kwietnia 2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2016 3 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
372 III/368/17 28 kwietnia 2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2016 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
373 III/369/17 28 kwietnia 2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim za rok 2016 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
374 III/370/17 05 maja 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
375 III/371/17 16 maja 2017 nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 1 ORiKZ wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 1) Zm. Zarz. Nr III/418/17 BKŁ z dnia 31 sierpnia 2017 r.;

2)Zm. Zarz. IV/461/18 BKŁ z dn. 13.12.2017 r.;

3) Zm. Zarz. IV/475/18 BKŁ z dn. 12.01.2018;

4) Zm. Zarz. IV/489/18 BKł z dn. 27.02.2018 r.

5) Uch. Zarz. Nr IV/521/18 BKŁ z dn. 25 maja 2018

376 III/372/17 16 maja 2017 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
377 III/373/17 24 maja 2017 ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów rekreacyjnych w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
378 III/374/17 29 maja 2017 ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzki 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
379 III/375/17 29 maja 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 3 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu  
380

 

III/376/17

7 czerwca 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
381

III/377/17

12 czerwca 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
382

III/378/17

14 czerwca 2017 upoważnienia dotyczącego ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  uchylone Zarz. nr III/384/17 BKŁ z dn. 30.06.2017
383

III/379/17

19 czerwca 2017 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
384

III/380/17

20 czerwca 2017 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Lutomierskiej 4 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  uchylone Zarz. nr III/385/17 BKŁ Z DN. 30.06.2017
385

III/381/17

20 czerwca 2017 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Daszyńskiego 3/5 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

uchylone Zarz. nr III/386/17 BKŁ z dn. 30.06.2017

386

III/382/17

22 czerwca 2017 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
387

III/383/17

23 czerwca 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
388

 

III/384/17

30 czerwca 2017

upoważnienia dotyczącego ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  uchylone Zarz. nr III/392/17 BKŁ z dn. 05.07.2017
389

 

III/385/17

 30 czerwca 2017

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Lutomierskiej 4 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
390

 

III/386/17

30 czerwca 2017

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Daszyńskiego 3/5 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
391

 

III/387/17

30 czerwca 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
392

 

III/388/17

30 czerwca 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
393

 

III/389/17

04 lipca 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
394

 

III/390/17

04 lipca 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
395

 

III/391/17

04 lipca 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
396

 

III/392/17

05 lipca 2017 upoważnienia dotyczącego ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Uch. zarz nr 153/2019 BKŁ z dn. 29 lipca 2019 r.
397

III/393/17

11 lipca 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
398

III/394/17

12 lipca 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
399

III/395/17

12 lipca 2017 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Uch. Zarz. Nr III/411/17 BKŁ z dn. 23 sierpnia 2017
400

III/396/17

12 lipca 2017  zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Daszyńskiego 3/5  - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
401

III/397/17

12 lipca 2017 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Lutomierskiej 4  -  OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
402

III/398/17

12 lipca 2017 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim  - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
403

III/399/17

12 lipca 2017 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 3 w Konstantynowie Łódzkim -  OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
404

III/400/17

19 lipca 2017 upoważnienia dotyczącego świadczeń rodzinnych - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Uch. zarz. nr 155/2019 BKŁ z dn. 29 lipca 2019 r.
405

III/401/17

19 lipca 2017 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
406

III/402/17

24 lipca 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
407

III/403/17

31 lipca 2017 zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Konstantynowie Łódzkim - Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
408

III/404/17

01 sierpnia 2017 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
409

III/405/17

04 sierpnia 2017 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna” - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  
410

III/406/17

08 sierpnia 2017 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
411

III/407/17

18 sierpnia 2017 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
412

III/408/17

18 sierpnia 2017 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
413

III/409/17

18 sierpnia 2017 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
414

III/410/17

23 sierpnia 2017 rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
415

III/411/17

23 sierpnia 2017 ustalenia cen biletów wstępu do obiektu rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75a 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  Zm. Zarz. Nr IV/491/18 BKŁ z dn. 28 lutego 2018 r.
416

III/412/17

23 sierpnia 2017 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
417

III/413/17

23 sierpnia 2017 powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2018 - OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
418

III/414/17

25 sierpnia 2017 ustalenia wywoławczej wysokości czynszu za wynajęcie gruntu na ul. Cmentarnej w dniach 30.10.2017 r. - 02.11.2017 r. w drodze przetargu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
419

III/415/17

28 sierpnia 2017 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
420

III/416/17

30 sierpnia 2017 przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2017 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 3 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
421

III/417/17

30 sierpnia 2017 określenia harmonogramu realizacji poszczególnych etapów wdrażania Budżetu Obywatelskiego, wzoru formularza zgłaszanego zadania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2018 3 OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
422

III/418/17

31 sierpnia 2017 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - OR wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. Nr IV/521/18 BKŁ z dn. 25 maja 2018 
423

III/419/17

1 września 2017 zmiany Zarządzenia nr III/319/16 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Konstantynów Łódzki i jej jednostkach budżetowych - Ks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
424

III/420/17

7 września 2017 założeń do budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2018 rok - Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
425

III/421/17

12 września 2017 określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Konstantynów Łódzki 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
426

III/422/17

14 września 2017 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
427

III/423/17

19 września 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
428

III/424/17

19 września 2017 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
429 III/425/17 21 września 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
430 III/426/17 29 września 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
431 III/427/17 10 października 2017 obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki oznaczonej jako działka nr 130/4, obręb K-10 - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
432 III/428/17 12 października 2017 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
433 III/429/17 16 października 2017 przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
434 III/430/17 16 października 2017 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
435 III/431/17

18 października 2017

wykorzystywania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
436 III/432/17

18 października 2017

ustalenia zasad odpłatności i tabeli opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr IV/586/18 BKŁ z dn. 10 października 2018 r.
437 III/433/17

18 października 2017

zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konstantynowie Łódzkim - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
438 III/434/17

19 października 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
439 III/435/17

26 października 2017

zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców opiekunów lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym/środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Zm. Zarz. nr IV/562/18 BKŁ z dn. 22 sierpnia 2018

Uch. Zarz. nr 185/2020 BKŁ z dn. 5.08.2020 r.

440 III/436/17

27 października 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
441 III/437/17

02 listopada 2017

przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2018 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
442 III/438/17

06 listopada 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
443 III/439/17

10 listopada 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
444 III/440/17

10 listopada 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
445 III/441/17

10 listopada 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
446 III/442/17

10 listopada 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
447 III/442a/17

10 listopada 2017

wyznaczenia kandydata do Zarządu Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania „PRYM” - PF wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. zarz nr. 108/2019 BKŁ z dn. 10 czerwca 2019 r.
448 III/443/17

14 listopada 2017

przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
449 III/444/17

14 listopada 2017

przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018-2031 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
450

 

III/445/17

15 listopada  2017

upoważnienia dotyczącego udzielania zwolnień z opłat za posiłki - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
451

III/446/17

17 listopada 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. Nr III/451a/17 BKŁ z dn. 30 listopada 2017 r.
452

III/447/17

20 listopada 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
453

III/448/17

23 listopada 2017

przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenie tymczasowe - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
454

III/449/17

23 listopada 2017

przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenie tymczasowe - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
455

III/450/17

23 listopada 2017

weryfikacji „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie gminy Konstantynów Łódzki na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., opracowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
456

III/451/17

30 listopada 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
 457

III/451a/17

30 listopada 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
 458

III/452/17

01 grudnia 2017

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
459

III/453/17

01 grudnia 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
460

III/454/17

06 grudnia 2017

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
461

III/455/17

06 grudnia 2017

zmiany Zarządzenia nr III/350/17 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Konstantynów Łódzki dla samorządowych instytucji kultury  - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
462

III/456/17

06 grudnia 2017

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Spójrz w łódzkie – jakie  piękne bez zanieczyszczeń realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 - PF wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
463

III/457/17

06 grudnia 2017

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania pn. Program Edukacji Ekologicznej pn.”TAK dla czystego powietrza” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 - PF wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
464

III/458/17

06 grudnia 2017

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania pn. Program Edukacji Ekologicznej pn.”Świat zadymiony ma same złe strony” realizowany w Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 - PF wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
465

III/459/17

06 grudnia 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Zm. Zarz. Nr IV/469/17 BKŁ z dn. 22 grudnia 2017 r.
466

IV/460/17

08 grudnia 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
467

IV/461/17

13 grudnia 2017

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. Nr IV/521/18 BKŁ z dn. 25 maja 2018
468

IV/462/17

13 grudnia 2017

ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sportu 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
469

IV/463/17

15 grudnia 2017

ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w Konstantynowie Łódzkim - BIK wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  Uch. Zarz. Nr 48/2022 BKŁ z dn. 11 marca 2022 r.
470

IV/464/17

15 grudnia 2017

ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Konstantynów Łódzki 1 BIK wchodzi w życie z po upływie 14 dni od podania go do wiadomości dyrektorom instytucji kultury wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. Uch. Zarz. Nr 47/2022 BKŁ z dn. 11 marca 2022 r.
471

IV/465/17

15 grudnia 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
472 IV/466/17

20 grudnia 2017

zakresu czynności i warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki spółka z o.o. w Konstantynowie Łódzkim  obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z administrowaniem zasobem nieruchomości stanowiących własność gminy Konstantynów Łódzki 1 T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
473

IV/467/17

20 grudnia 2017

przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018-2020 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
474

IV/468/17

21 grudnia 2017

powołania komisji do spraw oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sportu - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. zarz. nr 8/2019 BKŁ z dn. 14 stycznia 2019
475

IV/469/17

22 grudnia 2017

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
476

IV/470/17

28 grudnia 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
477

IV/470a/17

28 grudnia 2017

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
478

IV/471/17

28 grudnia 2017

wykreślenia z ewidencji księgowej zobowiązań z tytułu mandatów karnych kredytowanych, co do których nastąpiło przedawnienie wykonania orzeczenia - Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania  
479

IV/472/17

29 grudnia 2017

ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem gminy Konstantynów Łódzki” 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania Uch. zarz. nr 2/2022 BKŁ z dn. 04.01.2022 r.
480

IV/473/18

10 stycznia 2018

zatwierdzenia planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Konstantynów Łódzki na rok 2018 3 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
481

IV/474/18

10 stycznia 2018

ustalenia cen biletów wstępu do sal gimnastycznych przy przedszkolu i przy szkołach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzki  
482

IV/475/18

 

12 stycznia 2018

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - OR wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem paragrafu 1 pkt 1,2 4, 6, 7 i 8 które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 roku Uch. Zarz. Nr IV/521/18 BKŁ z dn. 25 maja 2018
483

IV/476/18

15 stycznia 2018

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
484

IV/477/18

15 stycznia 2018

zmiany Zarządzenia nr II/191/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zmienionego Zarządzeniem nr III/338/2005 z dnia 01 kwietnia 2005 r., Zarządzeniem nr II/256/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem nr I/124/11 z dnia 15 września 2011 r. Zarządzeniem nr II/248/16 z dnia 27 lipca 2016 r. - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania

 Zm. Zarz. nr 30/2020 BKŁ z dn. 12 lutego 2020 r.

 

Zm. Zarz. nr 71/2020 BKŁ z dn. 30 marca 2020 r.

485

IV/478/18

25 stycznia 2018

przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania  
486

IV/479/18

25 stycznia 2018

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych oraz klas oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2018/2019 3 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
487

IV/480/18

25 stycznia 2018

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
488

IV/481/18

29 stycznia 2018

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
489

IV/482/18

31 stycznia 2018

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
490

IV/483/18

14 lutego 2018

określenia regulaminu programu „Konstantynowska Karta Seniora” 2 GCI wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.  
491

IV/484/18

15 lutego 2018

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
492

IV/485/18

15 lutego 2018

zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
493

IV/486/18

19 lutego 2018

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
494

IV/487/18

19 lutego 2018

ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
495 IV/488/18 19 lutego 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
496

IV/489/18

 

27 lutego 2018 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - OR wchodzi w życie z dniem podpisania Uch. Zarz. Nr IV/521/18 BKŁ z dn. 25 maja 2018
497

IV/490/18

28 lutego 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
498

IV/491/18

28 lutego 2018 ustalenia cen biletów wstępu do obiektu rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75a - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
499

IV/492/18

12 marca 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
500

IV/493/18

23 marca 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
501

IV/494/18

29 marca 2018 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok 3 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
502

IV/495/18

29 marca 2018 określenia harmonogramu realizacji poszczególnych etapów wdrażania Budżetu Obywatelskiego, wzoru formularza zgłaszanego zadania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2019 3 OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
503

IV/496/18

30 marca 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej jako odszkodowanie za działki przejęte pod drogi gminne 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
504

IV/497/18

05 kwietnia 2018 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
505

IV/497a/18

05 kwietnia 2018 odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Łódzkiej 117 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
506

IV/498/18

06 kwietnia 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
507

IV/499/18

06 kwietnia 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
508

IV/500/18

10 kwietnia 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
509

IV/501/18

17 kwietnia 2018 powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na rok 2019 - OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
510

 

IV/501a/18

19 kwietnia 2018 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
511

 

IV/502/18

20 kwietnia 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
512

IV/503/18

24 kwietnia 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
513

IV/504/18

25 kwietnia 2018 przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
514

IV/505/18

25 kwietnia 2018 ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora w szkołach i przedszkolach dla których organem założycielskim jest gmina Konstantynów Łódzki 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
515

 

IV/506/18

27 kwietnia 2018 ustalenia ceny wywoławczej - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
516

IV/507/18

27 kwietnia 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
517

 

IV/508/18

09 maja 2018 przekwalifikowania lokalu na lokal socjlany - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
518

 

IV/509/18

09 maja 2018 przyznania nagórd za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - OKiSS wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
519

 

IV/510/18

09 maja 2018 ustalenia cen na wynajem sprzętu i usługi rekreacyjne 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu natablicy ogłoszeń  
520

IV/511/18

14 maja 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
521

IV/512/18

14 maja 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
522

 

IV/513/18

16 maja 2018 ogłoszenia konkursu na opracowanie Koncepcji Zagospodarowania Terenu Przestrzeni Publicznej placu Tadeusza Kosciuszki pn. "Pomysł na tramwaj..." w Konstantynowie Łódzkim 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  
523

 

IV/514/18

16 maja 2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim dla której organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzki 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
524

IV/515/18

18 maja 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
525

IV/516/18

18 maja 2018 przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok 4 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
526

IV/517/18

18 maja 2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
527

IV/518/18

18 maja 2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim za rok 2017 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
528

IV/519/18

18 maja 2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2017 3 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
529

IV/520/18

22 maja 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
530

IV/521/18

 

 25 maja 2018 nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 1 OR wchodzi w życie z dniem podpisania

 Zm. Zarz. nr IV/556/18 BKŁ z dn. 6 sierpnia 2018 r.

Zm. zarz. nr IV/571/18 BKŁ z dn. 03 września 2018 r.

531

IV/522/18

25 maja 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
532

IV/523/18

30 maja 2018 powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Łódzkiej 117 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
533

IV/524/18

30 maja 2018 powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Sadowej 8 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
534

IV/525/18

30 maja 2018 powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
535

IV/526/18

08 czerwca 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
536

IV/527/18

12 czerwca 2018 określenia wzoru formularza dotyczącego wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Gminy Konstantynów Łódzki 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
537

IV/528/18

12 czerwca 2018 określenia wzoru formularza dotyczącego wydania zaświadczenia (ZAS-ZHU) o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym na rzecz Gminy Konstantynów Łódzki. 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
538

IV/529/18

19 czerwca 2018 wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych - BIK wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
539

IV/530/18

20 czerwca 2018 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Łódzkiej 117 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
540

IV/531/18

20 czerwca 2018 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Kilińskiego 75 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
541

IV/532/18

20 czerwca 2018 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Sadowej 8 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
542

IV/533/18

20 czerwca 2018 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Sadowej 5/7 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania  
543

 

IV/534/18

22 czerwca 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
544

 

IV/535/18

27 czerwca 2018 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podsatawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
545

 

IV/536/18

27 czerwca 2018 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
546

 

IV/537/18

27 czerwca 2018 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
547

IV/538/18

29 czerwca 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
548

IV/539/18

29 czerwca 2018 zmiany uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018-2031 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
549

IV/540/18

02 lipca 2018 upoważnienia osób do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w s prawach świadczeń „Dobry start” - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim uch. zarz. nr 152/2019 BKŁ z dn. 29 lipca 2019 r.
550

IV/541/18

02 lipca 2018 zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
551

IV/542/18

04 lipca 2018 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 5/7 - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
552

IV/543/18

05 lipca 2018 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
553

IV/544/18

05 lipca 2018 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 152/2020 BKŁ z dn. 22 czerwca 2020 r.
554

IV/545/18

05 lipca 2018 wprowadzenia procedury podzielonej płatności VAT w gminie Konstantynów Łódzki 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
555

IV/546/18

09 lipca 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
556

IV/547/18

09 lipca 2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
557

IV/548/18

09 lipca 2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
558

IV/549/18

09 lipca 2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
559

IV/550/18

09 lipca 2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
560

IV/551/18

09 lipca 2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
561

IV/552/18

12 lipca 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
562

IV/553/18

27 lipca 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
563

IV/554/18

30 lipca 2018 powołania zespołu powypadkowego - SO wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
564

IV/555/18

01 sierpnia 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
565

IV/556/18

06 sierpnia 2018 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
566

IV/557/18

06 sierpnia 2018 ustalenia ceny wywoławczej - GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
567

IV/558/18

06 sierpnia 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
568

IV/559/18

10 sierpnia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
569

IV/560/18

20 sierpnia 2018 zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1 SO wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
570

IV/561/18

22 sierpnia 2018 zmiany Zarządzenia Nr IV/476/13 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia regulaminu programu działań
na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Rodzinny Konstantynów Łódzki”
1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Zm. zarz. nr 50/2019 BKŁ z dn. 14 marca 2019 r.
571

IV/562/18

22 sierpnia 2018 zmiany Zarządzenia Nr III/435/17 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym / środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
2 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
572

IV/563/18

28 sierpnia 2018 ustalenia wywoławczej wysokości czynszu za wynajęcie gruntu na ul. Cmentarnej w dniach 31.10.2018 r. – 03.11.2018 r. w drodze przetargu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
573

IV/564/18

29 sierpnia 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej  1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
574 IV/565/18 30 sierpnia 2018 przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2018 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
575 IV/566/18 31 sierpnia 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018  1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
576 IV/567/18 31 sierpnia 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
577 IV/568/18 03 września 2018 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania pn. Program Edukacji Ekologicznej  pn. „W rzece brudna woda, a roślin, zwierząt, ludzi – szkoda” realizowany w Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
578 IV/569/18 03 września 2018 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania pn. Program Edukacji Ekologicznej  pn. „Łódzkie bez zanieczyszczeń” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 -  T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
579 IV/570/18 03 września 2018 zmiany Zarządzenia nr I/43/15 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
580 IV/571/18 03 września 2018 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - OR wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
581 IV/572/18 04 września 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
582 IV/573/18 06 września 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do zamiany 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
583 IV/574/18 06 września 2018 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowych lub krajowym 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
584 IV/575/18 07 września 2018 założeń do budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2019 rok - Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
585 IV/576/18 07 września 2018 określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Konstantynów Łódzki 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim uch. zarz. nr 188/2019 BKŁ z dn. 09 września 2019 r.
586 IV/577/18 13 września 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
587 IV/578/18 19 września 2018 umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania  
588 IV/579/18 24 września 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
589 IV/580/18 24 września 2018 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
590 IV/581/18 26 września 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
591 IV/582/18 28 września 2018 powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Konstantynowie Łódzkim 2 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. zarz. nr 59/2019 BKŁ z dn. 20 marca 2019 r.
592 IV/583/18 28 września 2018 zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 - 2031 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
593 IV/584/18 05 października 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
594 IV/585/18 10 października 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
595 IV/586/18 10 października 2018 ustalenia zasad odpłatności i tabeli opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująco od dnia 1 października 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
596 IV/587/18 16 października 2018 zmiany Zarządzenia nr I/43/15 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
597 IV/588/18 16 października 2018 zmiany Zarządzenia nr IV/586/18 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności i tabeli opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
598 IV/589/18 16 października 2018 zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
599 IV/590/18 17 października 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
600 IV/591/18 18 października 2018 przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
601 IV/592/18 19 października 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr IV/592a/18 BKŁ z dn. 19 października 2018
602 IV/592a/18 19 października 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
603 IV/593/18 23 października 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
604 IV/594/18 24 października 2018 umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
605 IV/595/18 25 października 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
606 IV/596/18 29 października 2018 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we  współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
607 IV/597/18 30 października 2018 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat okresowych z tytułu użytkowania wieczystego 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
608 IV/598/18 30 października 2018 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
609 IV/599/18 30 października 2018 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu opłaty adiacenckiej 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
610 IV/600/18 30 października 2018 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu opłaty renty planistycznej 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
611 IV/601/18 30 października 2018 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności okresowych z tytułu najmu i dzierżawy 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
612 IV/602/18 30 października 2018 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności okresowych z tytułu najmu i dzierżawy 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
613 IV/603/18 31 października 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
614 IV/603a/18 31 października 2018 zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
615 IV/604/18 07 listopada 2018 wykreślenia z ewidencji księgowej zobowiązań z tytułu mandatów karnych kredytowanych, co do których nastąpiło przedawnienie wykonania orzeczenia 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr IV/605/18 BKŁ z dn. 09 listopada 2018
 616  IV/605/18 09 listopada 2018 wykreślenia z ewidencji księgowej zobowiązań z tytułu mandatów karnych kredytowanych, co do których nastąpiło przedawnienie wykonania orzeczenia - Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
617 IV/606/18 09 listopada 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
618 IV/607/18 14 listopada 2018 przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
619 IV/608/18 14 listopada 2018 przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
620 IV/609/18 14 listopada 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
621 IV/610/18 15 listopada 2018 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania z dziedziny badania naukowe i ekspertyzy/monitoring środowiska pn.”Wykonanie prac badawczych i opracowanie ekspertyzy w zakresie przyczyn zanieczyszczenia wód i w konsekwencji powstania zakwitów sinicowych i możliwości ich ograniczania w zbiornikach wodnych w Konstantynowie Łódzkim” realizowanego przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - T-I wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
623 IV/611/18 15 listopada 2018 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
624 IV/612/18 16 listopada 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
625 IV/613/18 19 listopada 2018 ustalenia zasad odpłatności tabeli opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  
626 IV/614/18 20 listopada 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

Metryka

sporządzono
2017-02-27 przez Imbierczyk Dorota
udostępniono
2017-02-27 00:00 przez Walus Marta
zmodyfikowano
2022-03-24 14:38 przez Walus Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6370
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.