Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zgadzam się
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Konstantynów Łódzki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA W FORMACIE DOC

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA W FORMACIE PDF

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;

7) do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

8) przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną;

9) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł – wysokość opłaty określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dział III pkt. 42 zał. do ustawy) (Dz. U. 2012 r. poz. 1282 ze zm.);

10) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XXIII/190/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Konstantynów Łódzki (Dz. U. Województwa Łódzkiego Poz. 3071 z 8 października 2012 r.) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dołączyć do wniosku:

a. tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa;

b. zaświadczenie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, ze zm.);

c. dokument potwierdzający prawo do wykonywania obsługi sanitarnej pojazdów asenizacyjnych (mycie, dezynfekcja) w przypadku braku możliwości jej wykonywania we własnej bazie transportowej.data wytworzenia2017-03-07
data udostępnienia2017-03-07
sporządzone przez
opublikowane przezWincenty Kołacz
ilość odwiedzin1602
rejestr zmianzobacz »
Gmina Konstantynów Łódzki, Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel.: 42 211-11-73, fax: 42 211-11-68, sekretariat@konstantynow.pl, www.konstantynow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@