Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Odpady Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z gminy Konstantynów Łódzki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z gminy Konstantynów Łódzki, menu 365 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z gminy Konstantynów Łódzki

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z gminy Konstantynów Łódzki

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania mogą być przekazywane tylko do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Oznacza to, że wskazane rodzaje odpadów nie mogą być wywożone poza wyznaczony region gospodarki odpadami komunalnymi. Zakaz nie dotyczy pozostałych rodzajów odpadów, co oznacza, że mogą być one przekazywane do instalacji znajdujących się poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, jednak w tym wypadku należy kierować się zasadą bliskości.

Na podstawie uchwały nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego, Konstantynów Łódzki został przypisany do Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi. 

Poniżej znajduje się tabelka zawierająca wykaz instalacji do których są przekazywanezmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania które są odbierane z terenu Konstantynowa Łódzkiego.

Rodzaj regionalnej instalacji

Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu

w przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

do czasu uruchomienia regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

adres instalacji

adres instalacji

adres instalacji

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Dylów A, gm. Pajęczno

Wola Kruszyńska, gm. Bełchatów

nie wyznacza się, bo istnieje RIPOK

Bełchatów, ul. Przemysłowa 14 i 16

Mostki, gm. Zduńska Wola

Ruda, gm. Wieluń

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych

Wola Kruszyńska, gm. Bełchatów

Dylów A, gm. Pajęczno

nie wyznacza się, bo istnieje RIPOK

Teklinów, gm. Wieruszów

Ruda, gm. Wieluń

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

brak

nie wyznacza się, bo nie istnieje RIPOK

Dylów A, gm. Pajęczno

Wola Kruszyńska, gm. Bełchatów

Mostki, gm. Zduńska Wola

Maręże, gm. Skomlin

Teklinów, gm. Wieruszów

Ruda, gm. Wieluń

Pod wskazanym adresem można się zapoznać z treścią Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 przyjętego uchwałą nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. - http://www.bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/programy/item/578-programy-ochrona-%C5%9Brodowiska 

 

Pod wskazanym adresem można się zapoznać z treścią uchwały nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 -http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2366

Metryka

sporządzono
2017-03-07 przez
udostępniono
2017-03-07 00:00 przez Wincenty Kołacz
zmodyfikowano
2017-03-07 15:23 przez Kołacz Wincenty
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3427
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.