Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Odpady Informacja na temat ochrony danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja na temat ochrony danych osobowych, bieżące, menu 622 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja na temat ochrony danych osobowych

Informacja na temat ochrony danych osobowych

Administratorem Pani / Pana Danych Osobowych udostępnionych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Gmina Konstantynów Łódzki z siedzibą w Konstantynowie Łódzkiem, 95-050, ul. Zgierska 2.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.

Zgodnie z artykułem  6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odbiorcą Pani/Pana danych będzie firma „REMONDIS” Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź, tel. 042 680-91-62, która prowadzi na terenie Konstantynowa Łódzkiego działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione również organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (w tym np. postępowań egzekucyjnych, kontrolnych).

Pozyskane dane bądą przetwarzane maksymalnie przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności i wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wobec Gminy w zakresie wymienionej opłaty. Następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do:

a)         dostępu do swoich danych osobowych,

b)         ich sprostowania,

c)         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d)         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,

e)         wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Pana/Pani dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu w zakresie: naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzonego postępowania egzekucyjnego w celu rozliczenia zaległości płatniczych. 

Metryka

sporządzono
2018-05-29 przez
udostępniono
2018-05-29 00:00 przez Wincenty Kołacz
zmodyfikowano
2018-05-29 15:09 przez Kołacz Wincenty
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1737
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.