Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Akty prawne Uchwały Rejestr uchwał kadencja - 2014-2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr uchwał kadencja - 2014-2018, menu 63 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr uchwał kadencja - 2014-2018

Rejestr uchwał kadencja - 2014-2018

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

kadencja lat 2014 – 2018

 

 

 

Numer i data uchwały

W sprawie

Termin wykonania

Przebieg realizacji uchwały

Data wykonania

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

I/14

I/1/14

2014-12-01

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

4 grudnia

2014 roku

 

III/14

III/2/14

2014-12-08

wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

10 grudnia 2014 r.

 

III/14

III/3/14

2014-12-08

wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

10 grudnia 2014 r.

 

III/14

III/4/14

2014-12-08

powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

10 grudnia 2014 r.

Zmieniona Uchwałą

nr XII/101/15

z dn. 2015-09-17

zm. Uchwałą nr XVIII/143/16

z dn. 2016-01-28

zmieniona Uchwałą nr XXIX/227/17

z dn. 2017-01-12 - traci moc pkt IV i V załącznika do Uchwały

zm.   Uchwałą nr XLIX/405/18 z dn.

2018-10-04

III/14

III/5/14

2014-12-08

zmiany Uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4784 z dn. 31.12.2014 r.

j. w.

10 grudnia 2014 r.

 

IV/14

IV/6/14

2014-12-23

zmiany Uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 208 z dn. 23.01.2015 r.

j. w.

31 grudnia

2014 roku

 

IV/14

IV/7/14

2014-12-23

zmiany Uchwały nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2014

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 209 z dn. 23.01.2015 r.

j. w.

31 grudnia

2014 roku

 

IV/14

IV/8/14

2014-12-23

zmiany Uchwały nr XLI/314/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2014 – 2029

j. w.

 

j. w.

31 grudnia

2014 roku

 

IV/14

IV/9/14

2014-12-23

przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015

j. w.

 

j. w.

31 grudnia

2014 roku

 

IV/14

IV/10/14

2014-12-23

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 186 z dn. 21.01.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

31 grudnia 2014 r.

Traci moc Uchwałą nr XLVIII/389/18 z dn. 2018-08-30

IV/14

IV/11/14

2014-12-23

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

 

IV/14

IV/12/14

2014-12-23

wezwania do usunięcia naruszenia prawa

j. w.

 

j. w.

 

 

IV/14

IV/13/14

2014-12-23

wyznaczenia przedstawicieli gminy Konstantynów Łódzki do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich

j. w.

 

j. w.

31 grudnia

2014 roku

 

V/15

V/14/15

2015-01-22

uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

Z dniem podjęcia z mocą obow. od dn. 1 stycznia 2015 r.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1043 z dn. 18.03.2015 r.

Z dniem podjęcia z mocą obow. od dn. 1 stycznia 2015 r.

28 stycznia 2015 r.

zm. Uchwałą nr  VI/24/15 z dn. 26.02.2015 r.

zm. Uchwałą nr  VI/25/15 z dn. 26.02.2015 r.

zm. Uchwałą nr 

VII/40/15 z dn.

2015-03-26

zm. Uchwałą nr 

VII/41/15 z dn.

2015-03-26

zm. Uchwałą nr 

VIII/47/15 z dn.

2015-04-23

zm. Uchwałą nr 

IX/61/15 z dn.

2015-05-28

zm. Uchwałą nr 

IX/62/15 z dn.

2015-05-28

zm. Uchwałą nr 

X/76/15 z dn.

2015-06-29

zm. Uchwałą nr 

XI/81/15 z dn.

2015-07-23

zm. Uchwałą nr 

XII/85/15

z dn. 2015-09-17

zm. Uchwałą nr 

XIV/104/15

z dn. 2015-10-29

zm. Uchwałą nr 

XV/114/15

z dn. 2015-11-26

zm. Uchwałą nr 

XV/115/15

z dn. 2015-11-26

zm. Uchwałą nr 

XVII/127/15

z dn. 2015-12-23

V/15

V/15/15

2015-01-22

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015 – 2029

j. w.

 

j. w.

28 stycznia 2015 r.

zm. Uchwałą nr  VI/26/15 z dn. 26.02.2015 r.

zm. Uchwałą nr 

VIII/48/15 z dn.

2015-04-23

zm. Uchwałą nr  IX/63/15 z dn.

2015-05-28

zm. Uchwałą nr 

XI/82/15 z dn.

2015-07-23

zm. Uchwałą nr 

XIV/105/15

z dn. 2015-10-29

zm. Uchwałą nr 

XVII/128/15

z dn. 2015-12-23

Traci moc Uchwałą nr XVIII/132/16 z dn. 28.01.2016 r.

V/15

V/16/15

2015-01-22

zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Siedmiomilowy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

28 stycznia 2015 r.

 

V/15

V/17/15

2015-01-22

nadania nazwy ulicy

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 660 z dn. 26.02.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

28 stycznia 2015 r.

 

V/15

V/18/15

2015-01-22

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 661 z dn. 26.02.2015 r.

j. w.

28 stycznia 2015 r.

 

 

V/15

V/19/15

2015-01-22

zmieniającej Uchwałę nr XLVII/494/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Konstantynów Łódzki, ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użytkowania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 662 z dn. 26.02.2015 r.

j. w.

28 stycznia 2015 r.

 

V/15

V/20/15

2015-01-22

wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

 

V/15

V/21/15

2015-01-22

przyjęcia planu pracy na 2015 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

28 stycznia 2015 r.

 

V/15

V/22/15

2015-01-22

zatwierdzenia planu pracy na 2015 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

28 stycznia 2015 r.

 

VI/15

VI/23/15

2015-02-26

stanowiska Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim dotyczącego wyznaczenia drogi objazdu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t przez drogę

krajową nr 71, przebiegającą przez miasto Konstantynów Łódzki, w związku ze zmianą organizacji ruchu w mieście Łodzi

j. w.

 

j. w.

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/24/15

2015-02-26

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1089 z dn. 23.03.2015 r.

j. w.

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/25/15

2015-02-26

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1482 z dn. 10.04.2015 r.

j. w.

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/26/15

2015-02-26

zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015 – 2029

j. w.

 

j. w.

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/27/15

2015-02-26

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1895 z dn. 30.04.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

4 marca 2015 roku

Wyrok WSA w Łodzi

Sygn. akt II SA/Łd 422/15

stwierdził nieważność Uchwały w części dot.

§ 5 ust. 4 pkt 1

oraz § 6 ust. 4 pkt 1

VI/15

VI/28/15

2015-02-26

upoważnienia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie przyjęcia do wykonania na terenie gminy Konstantynów Łódzki w roku 2015 prac porządkowych i konserwacyjnych na grobach z okresu II wojny światowej i cmentarzu wojennym przy ul. Rszew-Legionowo z okresu I wojny światowej oraz do przeprowadzenia prac zabezpieczenia skarpy przy zbiorowej mogile żołnierzy z okresu I wojny światowej znajdującej się przy ul. Bechcice

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/29/15

2015-02-26

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

j. w.

 

j. w.

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/30/15

2015-02-26

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2016

j. w.

 

j. w.

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/31/15

2015-02-26

zmiany Uchwały nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Konstantynów Łódzki dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 838 z dn. 09.03.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

4 marca 2015 roku

Traci moc Uchwałą nr XVII/124/15

z dn. 23-12-2015

VI/15

VI/32/15

2015-02-26

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1139 z dn. 26.03.2015 r.

j. w.

4 marca 2015 roku

zm. Uchwałą

nr  VII/46/15

z dn. 2015-03-26

zm.  Uchwałą nr XVIII/134/16 z dn. 28.01.2016 r.

VI/15

VI/33/15

2015-02-26

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/34/15

2015-02-26

zmiany Uchwały nr VIII/54/03 z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do obiektu rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji „Ośrodek nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

Z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 roku

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/35/15

2015-02-26

szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1140 z dn. 26.03.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/36/15

2015-02-26

powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/37/15

2015-02-26

zmiany Uchwały nr  XXX/245/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Konstantynowa Łódzkiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1141 z dn. 26.03.2015 r.

Podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

4 marca 2015 roku

Traci moc  Uchwałą nr XLV/361/18

z dn. 2018-04-19

VI/15

VI/38/15

2015-02-26

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2015

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

4 marca 2015 roku

 

VI/15

VI/39/15

2015-02-26

nadawania tytułów „Honorowego Obywatela Miasta Konstantynowa Łódzkiego” oraz „Zasłużonego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” i powołania doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów

j. w.

 

j. w.

4 marca 2015 roku

 

VII/15

VII/40/15

2015-03-26

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2199 z dn. 22.05.2015 r.

j. w.

1 kwietnia 2015 r.

 

VII/15

VII/41/15

2015-03-26

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2200 z dn. 22.05.2015 r.

j. w.

1 kwietnia 2015 r.

 

VII/15

VII/42/15

2015-03-26

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1993 z dn. 07.05.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

1 kwietnia 2015 r.

 

VII/15

VII/43/15

2015-03-26

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

1 kwietnia 2015 r.

 

VII/15

VII/44/15

2015-03-26

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2015

j. w.

 

j. w.

1 kwietnia 2015 r.

 

VII/15

VII/45/15

2015-03-26

utworzenia odrębnych obwodów głosowania

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1621 z dn. 17.04.2015 r.

Podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

1 kwietnia 2015 r.

 

VII/15

VII/46/15

2015-03-26

zmiany Uchwały nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1763 z dn. 23.04.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

1 kwietnia 2015 r.

 

VIII/15

VIII/47/15

2015-04-23

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2494 z dn. 19.06.2015 r.

Z dniem podjęcia

28 kwietnia 2015 r.

 

VIII/15

VIII/48/15

2015-04-23

zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015 – 2029

j. w.

 

j. w.

28 kwietnia 2015 r.

 

VIII/15

VIII/49/15

2015-04-23

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

28 kwietnia 2015 r.

 

VIII/15

VIII/50/15

2015-04-23

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1923 z dn. 05.05.2015 r.

Z mocą obowiązującą od  1 lipca 2015 r.

28 kwietnia 2015 r.

zm. Uchwałą

nr  IX/65/15 z dn.

2015-05-28

Traci moc Uchwałą nr

XLI/317/17

z dn. 2017-11-30

VIII/15

VIII/51/15

2015-04-23

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1924 z dn. 05.05.2015 r.

j. w.

28 kwietnia 2015 r.

Traci moc Uchwałą nr

XLI/318/17

z dn. 2017-11-30

VIII/15

VIII/52/15

2015-04-23

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1925 z dn. 05.05.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

28 kwietnia 2015 r.

uchylona Uchwałą

nr  IX/66/15 z dn.

2015-05-28

VIII/15

VIII/53/15

2015-04-23

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1926 z dn. 05.05.2015 r.

j. w.

28 kwietnia 2015 r.

zmiana Uchwałą nr XXI/172/16

z dn. 28.04.2016 r.

VIII/15

VIII/54/15

2015-04-23

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2258 z dn. 28.05.2015 r.

j. w.

28 kwietnia 2015 r.

Traci moc Uchwałą nr XXI/170/16

z dn. 28.04.2016 r.

VIII/15

VIII/55/15

2015-04-23

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2259 z dn. 28.05.2015 r.

j. w.

28 kwietnia 2015 r.

zmiana Uchwałą nr XXI/171/16

z dn. 28.04.2016 r.

Traci  moc Uchwałą nr XXVI/203/16

z dn. 2016-10-06

VIII/15

VIII/56/15

2015-04-23

odbierania przez gminę Konstantynów Łódzki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1927 z dn. 05.05.2015 r.

Z mocą obowiązującą od  1 lipca 2015 r.

28 kwietnia 2015 r.

Traci  moc Uchwałą nr XXI/175/16

z dn. 28.04.2016 r.

VIII/15

VIII/57/15

2015-04-23

przystąpienia gminy Konstantynów Łódzki do stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania „PRYM”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

28 kwietnia 2015 r.

 

VIII/15

VIII/58/15

2015-04-23

przystąpienia do współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2015-2022 dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz

j. w.

 

j. w.

28 kwietnia 2015 r.

 

IX/15

IX/59/15

2015-05-28

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2014 rok

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2427 z dn. 15.06.2015 r.

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/60/15

2015-05-28

absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2014 rok

j. w.

 

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/61/15

2015-05-28

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2672 z dn. 03.07.2015 r.

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/62/15

2015-05-28

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2673 z dn. 03.07.2015 r.

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

 

IX/63/15

2015-05-28

zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015 – 2029

j. w.

 

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/64/15

2015-05-28

przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2016 rok

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2457 z dn. 18.06.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/65/15

2015-05-28

zmiany Uchwały nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2326 z dn. 03.06.2015 r.

Z mocą obowiązującą od  1 lipca 2015 r.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/66/15

2015-05-28

uchylenia Uchwały nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2327 z dn. 03.06.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/67/15

2015-05-28

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2328 z dn. 03.06.2015 r.

j. w.

3 czerwca 2015r.

zmiana Uchwałą nr XXI/174/16

z dn. 28.04.2016 r.

IX/15

IX/68/15

2015-05-28

zmieniająca Uchwałę nr XLVII/494/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy Konstantynów Łódzki, ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użytkowania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2458 z dn. 18.06.2015 r.

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/69/15

2015-05-28

uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstantynów Łódzki w ramach I etapu realizowanego w 2015 roku

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2701 z dn. 06.07.2015 r.

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/70/15

2015-05-28

zmiany Uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2511 z dn. 22.06.2015 r.

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/71/15

2015-05-28

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/72/15

2015-05-28

utworzenia odrębnego obwodu głosowania

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2459 z dn. 18.06.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/73/15

2015-05-28

odwołania Skarbnika Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/74/15

2015-05-28

powołania Skarbnika Miasta Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

IX/15

IX/75/15

2015-05-28

powołania Zespołu Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do zaopiniowania wyboru ławników na kadencję lat 2016 – 2019

j. w.

 

j. w.

3 czerwca 2015r.

 

X/15

X/76/15

2015-06-29

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3368 z dn. 31.08.2015 r.

j. w.

1 lipca 2015 r.

 

X/15

X/77/15

2015-06-29

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych

j. w.

 

Z mocą obow. od dn. 1.09.2015 r.

1 lipca 2015 r.

 

X/15

X/78/15

2015-06-29

zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

1 lipca 2015 r.

 

X/15

X/79/15

2015-06-29

nadania nazw ulicom

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2738 z dn. 08.07.2015 r.

j. w.

1 lipca 2015 r.

 

X/15

X/80/15

2015-06-29

przyjęcia przez gminę Konstantynów Łódzki darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

1 lipca 2015 r.

 

XI/15

XI/81/15

2015-07-23

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015,

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3470 z dn. 08.09.2015 r.

j. w.

28 lipca 2015 r.

 

XI/15

XI/82/15

2015-07-23

zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015-2029

j. w.

 

j. w.

28 lipca 2015 r.

 

XI/15

XI/83/15

2015-07-23

utworzenia odrębnych obwodów głosowania

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3155 z dn. 10.08.2015 r.

Podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

28 lipca 2015 r.

 

XI/15

XI/84/15

2015-07-23

zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3156 z dn. 10.08.2015 r.

j. w.

28 lipca 2015 r.

 

XII/15

XII/85/15

2015-09-17

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4152 z dn. 02.11.2015 r.

Podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/86/15

2015-09-17

zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015-2029

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/87/15

2015-09-17

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

Traci moc Uchwałą nr XXXIV/282/17 z dnia 2017-06-22

XII/15

XII/88/15

2015-09-17

upoważnienia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/89/15

2015-09-17

uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/90/15

2015-09-17

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3997 z dn. 20.10.2015 r.

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/91/15

2015-09-17

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/92/15

2015-09-17

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/93/15

2015-09-17

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/94/15

2015-09-17

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/95/15

2015-09-17

wezwania do usunięcia naruszenia prawa

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/96/15

2015-09-17

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Innowacyjnej

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/97/15

2015-09-17

zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/98/15

2015-09-17

przystąpienia miasta Konstantynów Łódzki jako współfinansującego do Projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego poprzez zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim”

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/99/15

2015-09-17

przystąpienia miasta Konstantynów Łódzki jako współfinansującego do Projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego poprzez zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim”

j. w.

 

j. w.

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/100/15

2015-09-17

utworzenia odrębnych obwodów głosowania

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3998 z dn. 20.10.2015 r.

Podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

22 września 2015 r.

 

XII/15

XII/101/15

2015-09-17

zmiany Uchwały nr III/4/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

22 września 2015 r.

Uchwałą nr XXIX/227/17

z dn. 2017-01-12 - traci moc § 1 pkt 1  

XIII/15

XIII/102/15

2015-10-01

przystąpienia gminy Konstantynów Łódzki
do Stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

j. w.

 

j. w.

5 października 2015 r.

 

XIV/15

XIV/103/15

2015-10-29

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

4 listopada 2015 r.

 

XIV/15

XIV/104/15

2015-10-29

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5661 z dn. 21.12.2015 r.

j. w.

4 listopada 2015 r.

 

XIV/15

XIV/105/15

2015-10-29

zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015-2029

j. w.

 

j. w.

4 listopada 2015 r.

 

XIV/15

XIV/106/15

2015-10-29

przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Konstantynów Łódzki”

j. w.

 

j. w.

4 listopada 2015 r.

uchylona Uchwałą nr XV/120/15 z dn. 26.11.2015 r.

XIV/15

XIV/107/15

2015-10-29

ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4593 z dn. 27.11.2015 r.

Z mocą obowiązującą od dn. 1 września 2016 roku

4 listopada 2015 r.

 

XIV/15

XIV/108/15

2015-10-29

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

4 listopada 2015 r.

 

XIV/15

XIV/109/15

2015-10-29

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach

j. w.

 

j. w.

4 listopada 2015 r.

 

XIV/15

XIV/110/15

2015-10-29

nadania nazwy ulicy

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4594 z dn. 27.11.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

4 listopada 2015 r.

 

XIV/15

XIV/111/15

2015-10-29

zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2015/2016

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

4 listopada 2015 r.

 

XIV/15

XIV/112/15

2015-10-29

zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie uzgodnienia warunków współpracy przy budowie dojazdu do węzła „Konstantynów Łódzki” na drodze ekspresowej S 14

j. w.

 

j. w.

4 listopada 2015 r.

 

XIV/15

XIV/113/15

2015-10-29

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

j. w.

 

j. w.

4 listopada 2015 r.

 

XV/15

XV/114/15

2015-11-26

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 233  z dn. 18.01.2016 r.

j. w.

2 grudnia 2015 roku

 

XV/15

XV/115/15

2015-11-26

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 234  z dn. 18.01.2016 r.

j. w.

2 grudnia 2015 roku

 

XV/15

XV/116/15

2015-11-26

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4805  z dn. 03.12.2015 r.

Z mocą obow. od dnia 1 stycznia 2016 r.

2 grudnia 2015 roku

Traci moc § 1 Uchwały - Uchwałą nr XXVII/210/16

z dn. 2016-11-24

XV/15

XV/117/15

2015-11-26

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4806  z dn. 03.12.2015 r.

j. w.

2 grudnia 2015 roku

zm. Uchwałą nr 

XVII/130/15

z dn. 2015-12-23

Traci moc Uchwałą nr XXVII/212/16

z dn. 2016-11-24

XV/15

XV/118/15

2015-11-26

zmiany Uchwały nr XXXVI/290/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4807  z dn. 03.12.2015 r.

j. w.

2 grudnia 2015 roku

 

XV/15

XV/119/15

2015-11-26

wprowadzenia opłaty targowej

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4808  z dn. 03.12.2015 r.

j. w.

2 grudnia 2015 roku

uchylona Uchwałą nr 

XVII/129/15

z dn. 2015-12-23

XV/15

XV/120/15

2015-11-26

uchylenia Uchwały nr XIV/106/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Konstantynów Łódzki”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

2 grudnia 2015 roku

 

XV/15

XV/121/15

2015-11-26

przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016

j. w.

 

j. w.

2 grudnia 2015 roku

 

XVI/15

XVI/122/15

2015-12-07

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

j. w.

 

j. w.

10 grudnia 2015 r.

 

XVI/15

XVI/123/15

2015-12-07

zmiany Uchwały nr XXXVI/290/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5345  z dn. 14.12.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

10 grudnia 2015 r.

 

XVII/15

XVII/124/15

2015-12-23

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5825  z dn. 31.12.2015 r.

Z mocą obow. od dnia 1 stycznia 2016 r.

30 grudnia 2015 r.

Traci moc Uchwałą nr XXVIII/224/16 z dn.

2016-12-22

XVII/15

XVII/125/15

2015-12-23

przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Konstantynów Łódzki”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

30 grudnia 2015 r.

zmiana Uchwałą nr XX/163/16

z dn. 31.03.2016 r.

XVII/15

XVII/126/15

2015-12-23

ustanowienia zabezpieczenia do umowy pożyczki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki

Sp. z o. o.

j. w.

 

j. w.

30 grudnia 2015 r.

 

XVII/15

XVII/127/15

2015-12-23

zmiany Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 657  z dn. 11.02.2016 r.

j. w.

30 grudnia 2015 r.

 

XVII/15

XVII/128/15

2015-12-23

zmiany Uchwały nr V/15/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2015-2029

j. w.

 

j. w.

30 grudnia 2015 r.

 

XVII/15

XVII/129/15

2015-12-23

wprowadzenia, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Konstantynowa Łódzkiego oraz określenia jej inkasenta

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5826  z dn. 31.12.2015 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

30 grudnia 2015 r.

 

XVII/15

XVII/130/15

2015-12-23

zmiany Uchwały nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5827  z dn. 31.12.2015 r.

Z mocą obow. od dnia 1 stycznia 2016 r.

30 grudnia 2015 r.

 

XVIII/16

XVIII/131/16

2016-01-28

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/132/16

2016-01-28

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2029

Z dniem podjęcia z mocą obow. od dn. 1 stycznia 2016 r.

 

Z dniem podjęcia z mocą obow. od dn. 1 stycznia 2016 r.

3 lutego

2016 r.

zmiana Uchwałą nr XIX/146/16

z dn. 11.02.2016 r.

zmiana Uchwałą nr XX/152/16

z dn. 31.03.2016 r.

zmiana Uchwałą nr XXII/180/16

z dn. 2016-06-02

zmiana Uchwałą nr

XXIII/193/16

z dn. 2016-06-23

zmiana Uchwałą nr

XXIV/196/16

z dn. 2016-09-01

zmiana Uchwałą nr XXVI/202/16

z dn. 2016-10-06

zmiana Uchwałą nr XXVII/209/16

z dn. 2016-11-24

zmiana Uchwałą nr XXVIII/221/16 z dn. 2016-12-22

Traci moc Uchwałą nr XXIX/225/17

z dn. 2017-01-12

XVIII/16

XVIII/133/16

2016-01-28

uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1396  z dn. 23.03.2016 r.

j. w.

3 lutego

2016 r.

zmiana Uchwałą nr XIX/145/16

z dn. 11.02.2016 r.

zmiana Uchwałą nr XX/150/16

z dn. 31.03.2016 r.

zmiana Uchwałą nr XX/151/16

z dn. 31.03.2016 r.

zmiana Uchwałą nr XXI/167/16

z dn. 28.04.2016 r.

zmiana Uchwałą nr XXII/177/16

z dn. 2016-06-02

zmiana Uchwałą nr XXII/178/16

z dn. 2016-06-02

zmiana Uchwałą nr XXII/179/16

z dn. 2016-06-02

zmiana Uchwałą nr

XXIII/190/16

z dn. 2016-06-23

zmiana Uchwałą nr

XXIII/191/16

z dn. 2016-06-23

zmiana Uchwałą nr

XXIII/192/16

z dn. 2016-06-23

zmiana Uchwałą nr

XXIV/195/16

z dn. 2016-09-01

zmiana Uchwałą nr XXV/200/16

z dn. 2016-09-01

zmiana Uchwałą nr XXVI/201/16

z dn. 2016-10-06

zmiana Uchwałą nr XXVII/208/16

z dn. 2016-11-24

zmiana Uchwałą nr XXVIII/220/16 z dn. 2016-12-22

XVIII/16

XVIII/134/16

2016-01-28

zmiany Uchwały nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 610  z dn. 9.02.2016 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/135/16

2016-01-28

ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 611  z dn. 9.02.2016 r.

j. w.

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/136/16

2016-01-28

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/137/16

2016-01-28

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/138/16

2016-01-28

przystąpienia do opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

j. w.

 

j. w.

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/139/16

2016-01-28

uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstantynów Łódzki w ramach II etapu realizowanego w 2016 roku

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 824  z dn. 22.02.2016 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. W. Łódzkiego

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/140/16

2016-01-28

przystąpienia do partnerstwa i podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Konstantynów Łódzki a Powiatem Pabianickim w zakresie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego75 w Konstantynowie Łódzkim”.

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/141/16

2016-01-28

przyjęcia planu pracy na 2016 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/142/16

2016-01-28

zatwierdzenia planu pracy na 2016 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

3 lutego

2016 r.

 

XVIII/16

XVIII/143/16

2016-01-28

zmiany Uchwały nr III/4/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim zmienionej Uchwałą nr XII/101/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 17 września 2015 roku

j. w.

 

j. w.

3 lutego

2016 r.

Uchwałą nr XXIX/227/17

z dn. 2017-01-12 - traci moc § 4

XIX/16

XIX/144/16

2016-02-11

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu

j. w.

 

j. w.

17 lutego

2016 r.

 

XIX/16

XIX/145/16

2016-02-11

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1508  z dn. 4.04.2016 r.

j. w.

17 lutego

2016 r.

 

XIX/16

XIX/146/16

2016-02-11

zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2029

j. w.

 

j. w.

17 lutego

2016 r.

 

XIX/16

XIX/147/16

2016-02-11

zmiany Uchwały nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

17 lutego

2016 r.

 

XIX/16

XIX/148/16

2016-02-11

upoważnienia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja parku miejskiego na pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” określonego w Studium Wykonalności

j. w.

 

j. w.

17 lutego

2016 r.

 

XIX/16

XIX/149/16

2016-02-11

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2016

j. w.

 

j. w.

17 lutego

2016 r.

 

XX/16

XX/150/16

2016-03-31

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1867  z dn. 21.04.2016 r.

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/151/16

2016-03-31

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1868  z dn. 21.04.2016 r.

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/152/16

2016-03-31

zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2029

j. w.

 

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/153/16

2016-03-31

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego w rejonie ulic: Konopnickiej, Łużyckiej i Klonowej w obrębach K-2 i K-7

po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1927  z dn. 25.04.2016 r.

po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/154/16

2016-03-31

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego w obszarze położonym pomiędzy ulicą Cegielnianą, ulicą Kościelną i rzeką Łódką w obrębie K-19

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1928  z dn. 25.04.2016 r.

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/155/16

2016-03-31

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1929  z dn. 25.04.2016 r.

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

zm. Uchwałą nr XLVII/375/18

z dn. 2018-06-21

 

XX/16

XX/156/16

2016-03-31

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1930  z dn. 25.04.2016 r.

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/157/16

2016-03-31

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/158/16

2016-03-31

zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1869  z dn. 21.04.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/159/16

2016-03-31

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/160/16

2016-03-31

zmiany nazwy Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obow. od dnia 1 września 2016 r.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1870  z dn. 21.04.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obow. od dnia 1 września 2016 r.

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/161/16

2016-03-31

określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1871  z dn. 21.04.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/162/16

2016-03-31

wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1872  z dn. 21.04.2016 r.

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

Traci moc Uchwałą nr XLV/357/18

z dn. 2018-04-19

XX/16

XX/163/16

2016-03-31

zmiany Uchwały nr XVII/125/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Konstantynów Łódzki”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/164/16

2016-03-31

przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów Łódzki

j. w.

 

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/165/16

2016-03-31

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2016

j. w.

 

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

 

XX/16

XX/166/16

2016-03-31

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

6 kwietnia 2016 r.

 

XXI/16

XXI/167/16

2016-04-28

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2292  z dn. 19.05.2016 r.

j. w.

5 maja 2016 r.

 

XXI/16

XXI/168/16

2016-04-28

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

5 maja 2016 r.

 

XXI/16

XXI/169/16

2016-04-28

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Konstantynów Łódzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

W dniu 1 lipca 2016 r.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2293  z dn. 19.05.2016 r.

W dniu 1 lipca 2016 r.

5 maja 2016 r.

Traci moc Uchwałą nr

XLI/320/17

z dn. 2017-11-30

XXI/16

XXI/170/16

2016-04-28

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2294  z dn. 19.05.2016 r.

j. w.

5 maja 2016 r.

Traci moc Uchwałą nr

XLI/319/17

z dn. 2017-11-30

XXI/16

XXI/171/16

2016-04-28

zmiany Uchwały nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzki z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2295  z dn. 19.05.2016 r.

j. w.

5 maja 2016 r.

 

XXI/16

XXI/172/16

2016-04-28

zmiany Uchwały nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2296  z dn. 19.05.2016 r.

j. w.

5 maja 2016 r.

Uchwałą nr 15/68/2016

z dn. 02.06. 2016 r. Kolegium RIO w Łodzi stwierdzono nieważność Uchwały

XXI/16

XXI/173/16

2016-04-28

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2297  z dn. 19.05.2016 r.

j. w.

5 maja 2016 r.

Uchwałą nr 15/66/2016 z dn. 02.06. 2016 r. Kolegium RIO w Łodzi stwierdzono nieważność Uchwały

XXI/16

XXI/174/16

2016-04-28

zmiany Uchwały nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2298  z dn. 19.05.2016 r.

j. w.

5 maja 2016 r.

Uchwałą nr 15/67/2016

z dn. 02.06. 2016 r.

Kolegium RIO w Łodzi stwierdzono nieważność Uchwały

XXI/16

XXI/175/16

2016-04-28

odbierania przez gminę Konstantynów Łódzki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2299  z dn. 19.05.2016 r.

j. w.

5 maja 2016 r.

 

XXI/16

XXI/176/16

2016-04-28

nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

 

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

5 maja 2016 r.

 

XXII/16

XXII/177/16

2016-06-02

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2749  z dn. 23.06.2016 r.

j. w.

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/178/16

2016-06-02

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2750  z dn. 23.06.2016 r.

j. w.

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/179/16

2016-06-02

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2751 z dn. 23.06.2016 r.

j. w.

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/180/16

2016-06-02

zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2029

j. w.

 

j. w.

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/181/16

2016-06-02

opłaty prolongacyjnej

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2752  z dn. 23.06.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/182/16

2016-06-02

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/183/16

2016-06-02

zmiany Uchwały nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin szkół prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obow. od dnia 1 września 2016 r.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2753  z dn. 23.06.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obow. od dnia

1 września 2016 r.

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/184/16

2016-06-02

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Z dniem podjęcia z mocą obow. od dnia

1 września

2016 r.

 

Z dniem podjęcia z mocą obow. od dnia

1 września 2016 r.

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/185/16

2016-06-02

upoważnienia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania w roku 2016 grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/186/16

2016-06-02

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego,

j. w.

 

j. w.

8 czerwca

2016 r.

 

XXII/16

XXII/187/16

2016-06-02

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2642  z dn. 16.06.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

8 czerwca

2016 r.

Traci moc Uchwałą nr

XXXVIII/302/17

z dn. 2017-10-26

XXIII/16

XXIII/188/16

2016-06-23

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2015 rok

 

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3877  z dn. 08.09.2016 r.

 

30 czerwca 2016 r.

 

XXIII/16

XXIII/189/16

2016-06-23

absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2015 rok

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

30 czerwca 2016 r.

Uchwałą nr 20/93/2016

z dn. 18.07. 2016 r.

Kolegium RIO w Łodzi stwierdzono nieważność Uchwały Rady Miejskiej

XXIII/16

XXIII/190/16

2016-06-23

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3073  z dn. 14.07.2016 r.

j. w.

30 czerwca 2016 r.

 

XXIII/16

XXIII/191/16

2016-06-23

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3074  z dn. 14.07.2016 r.

j. w.

30 czerwca 2016 r.

 

XXIII/16

XXIII/192/16

2016-06-23

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3075  z dn. 14.07.2016 r.

j. w.

30 czerwca 2016 r.

 

XXIII/16

XXIII/193/16

2016-06-23

zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2031

j. w.

 

j. w.

30 czerwca 2016 r.

 

XXIII/16

XXIII/194/16

2016-06-23

przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego na 2017 rok

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3076  z dn. 14.07.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

30 czerwca 2016 r.

Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem nadzorczym

PNK-I.4131.492.2016 z dn. 3 sierpnia 2016 r.

stwierdził nieważność Uchwały w części dot.

§ 3 ust. 1 obejmującego wyrazy: „który w dniu składania projektu ukończył 16 rok życia”

oraz § 6 ust. 1 obejmującego wyrazy: „który w dniu składania projektu ukończył 16 lat” oraz § 8 ust. 1 Regulaminu BO stanowiącego załącznik do Uchwały

XXIV/16

XXIV/195/16

2016-09-01

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2016 rok

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4075  z dn. 22.09.2016 r.

Z dniem podjęcia

6 września 2016 r.

 

XXIV/16

XXIV/196/16

2016-09-01

zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2031

j. w.

 

j. w.

6 września 2016 r.

 

XXIV/16

XXIV/197/16

2016-09-01

zaskarżenia Uchwały nr 20/93/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej stwierdzenia nieważności Uchwały nr XXIII/189/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2015 rok

j. w.

 

j. w.

6 września 2016 r.

 

XXIV/16

XXIV/198/16

2016-09-01

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

6 września 2016 r.

 

XXIV/16

XXIV/199/16

2016-09-01

apelu Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w sprawie nie kierowania ruchu samochodów ciężarowych powyżej 12 ton na drogę krajową nr 71 w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

6 września 2016 r.

 

XXV/16

XXV/200/16

2016-09-08

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2016 rok

j. w.

 

j. w.

12 września 2016 r.

 

XXVI/16

XXVI/201/16

2016-10-06

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2016 rok

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4513  z dn. 27.10.2016 r.

j. w.

12 października 2016 r.

 

XXVI/16

XXVI/202/16

2016-10-06

zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2031

j. w.

 

j. w.

12 października 2016 r.

 

XXVI/16

XXVI/203/16

2016-10-06

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4514  z dn. 27.10.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

12 października 2016 r.

Traci moc Uchwałą nr XXVII/218/16

z dn. 2016-11-24

XXVI/16

XXVI/204/16

2016-10-06

zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

12 października 2016 r.

 

XXVI/16

XXVI/205/16

2016-10-06

ustanowienia znaku promocyjnego (logo)

 

j. w.

 

j. w.

12 października 2016 r.

 

XXVI/16

XXVI/206/16

2016-10-06

nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

 

j. w.

 

j. w.

12 października 2016 r.

 

XXVI/16

XXVI/207/16

2016-10-06

nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

 

j. w.

 

j. w.

12 października 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/208/16

2016-11-24

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2016 rok

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5151  z dn. 01.12.2016 r.

Z dniem podjęcia

30 listopada 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/209/16

2016-11-24

zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2031

j. w.

 

j. w.

30 listopada 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/210/16

2016-11-24

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obow. od dnia 1 stycznia 2017 r.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5152  z dn. 01.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obow. od dnia 1 stycznia 2017 r.

30 listopada 2016 r.

Traci moc § 1 – Uchwałą nr  XLI/312/17

z dn. 2017-11-30

XXVII/16

XXVII/211/16

2016-11-24

zwolnień od podatku od nieruchomości

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5153  z dn. 01.12.2016 r.

j. w.

30 listopada 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/212/16

2016-11-24

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5154  z dn. 01.12.2016 r.

j. w.

30 listopada 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/213/16

2016-11-24

przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2017

j. w.

 

j. w.

30 listopada 2016 r.

Zmieniona Uchwałą nr XXIX/228/17 z dn. 2017-01-12

XXVII/16

XXVII/214/16

2016-11-24

nadania nazwy ulicy

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5540  z dn. 14.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

30 listopada 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/215/16

2016-11-24

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

30 listopada 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/216/16

2016-11-24

zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2016/2017

j. w.

 

j. w.

30 listopada 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/217/16

2016-11-24

wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – drzew z gatunku dąb szypułkowy, znajdujących się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerami 25, 26, 27, 28 i 31

j. w.

 

j. w.

30 listopada 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/218/16

2016-11-24

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5541  z dn. 14.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

30 listopada 2016 r.

 

XXVII/16

XXVII/219/16

2016-11-24

wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5542  z dn. 14.12.2016 r.

j. w.

30 listopada 2016 r.

 

XXVIII/16

XXVIII/220/16

2016-12-22

zmiany Uchwały nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2016 rok

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 222  z dn. 12.01.2017 r.

Z dniem podjęcia

29 grudnia 2016 roku

 

XXVIII/16

XXVIII/221/16

2016-12-22

zmiany Uchwały nr XVIII/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016 – 2031

j. w.

 

j. w.

29 grudnia 2016 roku

 

XXVIII/16

XXVIII/222/16

2016-12-22

ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

j. w.

 

j. w.

29 grudnia 2016 roku

 

XXVIII/16

XXVIII/223/16

2016-12-22

wezwania do usunięcia naruszenia prawa

j. w.

 

j. w.

29 grudnia 2016 roku

 

XXVIII/16

XXVIII/224/16

2016-12-22

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 223  z dn. 12.01.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

29 grudnia 2016 roku

Uchwała Kolegium RIO w Łodzi nr 5/22/2017 z dn. 1.02.2017 r. unieważniła w części Uchwałę – w § 13 „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku”

Traci moc Uchwałą nr XLIII/335/18

z dn. 2018-01-25

XXIX/17

XXIX/225/17

2017-01-12

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017 – 2031

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

18 stycznia 2017 roku

 

zm. Uchwałą nr XXX/232/17 z dn. 16.02.2017 r.

zm. Uchwałą nr XXXI/252/17 z dn. 23.03.2017 r.

zm. Uchwałą nr XXXII/268/17 z dn.

2017-04-27

zm. Uchwałą nr XXXIII/273/17 z dn.

2017-05-25

zm. Uchwałą nr XXXIV/281/17 z dnia 2017-06-22

zm. Uchwałą nr XXVI/288/17

z dn. 2017-09-07

zm. Uchwałą nr XXXVIII/296/17

z dn. 2017-10-26

zm. Uchwałą nr XLII/326/17

z dn. 2017-12-24

Traci moc Uchwałą nr

XLII/329/17

z dn. 2017-12-24 wraz ze zmianami

XXIX/17

XXIX/226/17

2017-01-12

uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

Z dniem podjęcia z mocą obow. od dnia 1 stycznia 2017 r

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 776  z dn. 13.02.2017 r.

Z dniem podjęcia z mocą obow. od dnia 1 stycznia 2017 r.

18 stycznia 2017 roku

 

zm. Uchwałą nr XXX/233/17 z dn. 16.02.2017 r.

zm. Uchwałą nr XXXI/251/17 z dn. 23.03.2017 r.

zm. Uchwałą nr XXXII/267/17 z dn.

2017-04-27

zm. Uchwałą nr XXXIII/272/17 z dn.

2017-05-25

zm. Uchwałą nr XXXIV/280/17 z dnia 2017-06-22

zm. Uchwałą nr XXXV/283/17 z dnia

2017-07-18

zm. Uchwałą nr XXVI/286/17

z dn. 2017-09-07

zm. Uchwałą nr XXVI/287/17

z dn. 2017-09-07

zm. Uchwałą nr XXXVII/294/17

z dn. 2017-09-18

zm. Uchwałą nr XXXVIII/295/17

z dn. 2017-10-26

zm. Uchwałą nr XLI/311/17

z dn. 2017-11-30

zm. Uchwałą nr XLII/325/17

z dn. 2017-12-24

XXIX/17

XXIX/227/17

2017-01-12

zmiany Uchwały nr III/4/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim zmienionej Uchwałami nr XII/101/15 z dnia 17 września 2015 roku i nr XVIII/143/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

18 stycznia 2017 roku

 

Zm. Uchwałą nr XLIX/405/18

Z dn. 2018-10-04

XXIX/17

XXIX/228/17

2017-01-12

zmiany Uchwały nr XXVII/213/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na rok 2017

j. w.

 

j. w.

18 stycznia 2017 roku

 

 

XXIX/17

XXIX/229/17

2017-01-12

ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 541  z dn. 20.01.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

18 stycznia 2017 roku

 

zm. Uchwałą nr XLVII/372/18

z dn. 2018-06-21

 

XXIX/17

XXIX/230/17

2017-01-12

przyjęcia planu pracy na 2017 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

18 stycznia 2017 roku

 

 

XXIX/17

XXIX/231/17

2017-01-12

zatwierdzenia planu pracy na 2017 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

18 stycznia 2017 roku

 

 

XXX/17

XXX/232/17

2017-02-16

zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/233/17

2017-02-16

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1227  z dn. 9.03.2017 r.

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/234/17

2017-02-16

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/235/17

2017-02-16

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2018

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/236/17

2017-02-16

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/237/17

2017-02-16

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/238/17

2017-02-16

uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstantynów Łódzki w ramach III etapu realizowanego w 2017 rok

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1228  z dn. 9.03.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/239/17

2017-02-16

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/240/17

2017-02-16

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/241/17

2017-02-16

zbycia udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 48 na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/242/17

2017-02-16

zmieniającej Uchwałę nr XLVII/494/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Konstantynów Łódzki, ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użytkowania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1229  z dn. 9.03.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/243/17

2017-02-16

nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1230  z dn. 9.03.2017 r.

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/244/17

2017-02-16

rozpatrzenia petycji

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/245/17

2017-02-16

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Z dniem

 1 kwietnia 2017 roku

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1231  z dn. 9.03.2017 r.

Z dniem

 1 kwietnia 2017 roku

22 lutego

2017 roku

Traci moc Uchwałą nr XLIX/398/18

z dn. 2018-10-04

 

XXX/17

XXX/246/17

2017-02-16

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1232  z dn. 9.03.2017 r.

j. w.

22 lutego

2017 roku

Traci moc Uchwałą nr XLIX/399/18

z dn. 2018-10-04

 

XXX/17

XXX/247/17

2017-02-16

zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z gminą Lutomiersk w sprawie przebudowy ulicy Bechcice

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

22 lutego

2017 roku

 

XXX/17

XXX/248/17

2017-02-16

zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia mieszkańców ulic: Łanowej, Przygranicznej i Południowej w Konstantynowie Łódzkim w wodę do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych z łódzkiej sieci wodociągowej

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

Traci moc Uchwałą nr XLVII/379/18

z dn. 2018-06-21

 

XXX/17

XXX/249/17

2017-02-16

zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

Traci moc Uchwałą nr XLVII/378/18

z dn. 2018-06-21

 

XXX/17

XXX/250/17

2017-02-16

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2017

j. w.

 

j. w.

22 lutego

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/251/17

2017-03-23

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1966  z dn. 13.04.2017 r.

j. w.

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/252/17

2017-03-23

zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031

j. w.

 

j. w.

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/253/17

2017-03-23

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1611  z dn. 30.03.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/254/17

2017-03-23

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1612  z dn. 30.03.2017 r.

j. w.

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/255/17

2017-03-23

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1613  z dn. 30.03.2017 r.

j. w.

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/256/17

2017-03-23

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2017

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/257/17

2017-03-23

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1967  z dn. 13.04.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/258/17

2017-03-23

nadania nazw ulicom w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1968  z dn. 13.04.2017 r.

j. w.

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/259/17

2017-03-23

nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1969  z dn. 13.04.2017 r.

j. w.

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/260/17

2017-03-23

zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z gminą Lutomiersk w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia mieszkańców ulic: Lutomierskiej, Wodociągowej i Mirosławice w Konstantynowie Łódzkim w wodę do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych z lutomierskiej sieci wodociągowej

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

29 marca

2017 roku

 

XXXI/17

XXXI/261/17

2017-03-23

nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

j. w.

 

j. w.

29 marca

2017 roku

 

XXXII/17

XXXII/262/17

2017-04-27

przystąpienia gminy Konstantynów Łódzki do Stowarzyszenia o nazwie „TAK dla S14”

j. w.

 

j. w.

4 maja

2017 roku

 

XXXII/17

XXXII/263/17

2017-04-27

nabycia przez gminę Konstantynów Łódzki nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Przemysłowej

j. w.

 

j. w.

4 maja

2017 roku

 

XXXII/17

XXXII/264/17

2017-04-27

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew

j. w.

 

j. w.

4 maja

2017 roku

 

XXXII/17

XXXII/265/17

2017-04-27

przejęcia przez gminę Konstantynów Łódzki prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogą wojewódzką – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od Placu Tadeusza Kościuszki do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

4 maja

2017 roku

 

XXXII/17

XXXII/266/17

2017-04-27

przekazania skargi

j. w.

 

j. w.

4 maja

2017 roku

 

XXXII/17

XXXII/267/17

2017-04-27

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2592  z dn. 18.05.2017 r.

j. w.

4 maja

2017 roku

 

XXXII/17

XXXII/268/17

2017-04-27

zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031

j. w.

 

j. w.

4 maja

2017 roku

 

XXXII/17

XXXII/269/17

2017-04-27

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury – za I półrocze roku budżetowego

j. w.

 

j. w.

4 maja

2017 roku

zm. Uchwałą nr XXXIII/274/17 z dn.

2017-05-25

XXXIII

XXXIII/270/17

2017-05-25

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2016 rok

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2844  z dn. 14.06.2017 r.

j. w.

31 maja 2017 roku

 

XXXIII

XXXIII/271/17

2017-05-25

absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2016 rok

j. w.

 

j. w.

31 maja 2017 roku

 

XXXIII

XXXIII/272/17

2017-05-25

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2845  z dn. 14.06.2017 r.

j. w.

31 maja 2017 roku

 

XXXIII

XXXIII/273/17

2017-05-25

zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031

j. w.

 

j. w.

31 maja 2017 roku

 

XXXIII

XXXIII/274/17

2017-05-25

zmiany Uchwały nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury – za I półrocze roku budżetowego

j. w.

 

j. w.

31 maja 2017 roku

 

XXXIII

XXXIII/275/17

2017-05-25

założenia Przedszkola nr 3 w Konstantynowie Łódzkim

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2846  z dn. 14.06.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

31 maja 2017 roku

 

XXXIII

XXXIII/276/17

2017-05-25

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2847  z dn. 14.06.2017 r.

j. w.

31 maja 2017 roku

 

XXXIV

XXXIV/277/17

2017-06-22

przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3206  z dn. 13.07.2017 r.

j. w.

27 czerwca 2017 roku

zm. Uchwałą nr XLIV/345/18

z dn. 2018-03-22

XXXIV

XXXIV/278/17

2017-06-22

nadania nazw ulicom w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3207  z dn. 13.07.2017 r.

j. w.

27 czerwca 2017 roku

 

XXXIV

XXXIV/279/17

2017-06-22

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego.

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

27 czerwca 2017 roku

 

XXXIV

XXXIV/280/17

2017-06-22

 

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3208  z dn. 13.07.2017 r.

j. w.

27 czerwca 2017 roku

 

XXXIV

XXXIV/281/17

2017-06-22

zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031

j. w.

 

j. w.

27 czerwca 2017 roku

 

XXXIV

XXXIV/282/17

2017-06-22

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

j. w.

Uchwała nr 23/110/2017 Kolegium RIO w Łodzi z dn. 19 lipca 2017 r. stwierdza nieważność treści pkt 6 tabeli w załączniku do Uchwały w zakresie słów: „Rozpatrzenie przez Radę Miejską projektu budżetu wraz z ewentualnymi autopoprawkami

j. w.

27 czerwca 2017 roku

 

XXXV

XXXV/283/17

2017-07-18

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3590  z dn. 07.08.2017 r.

j. w.

20 lipca

2017 roku

 

XXXV

XXXV/284/17

2017-07-18

przeznaczenia mienia gimnazjum

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

 

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

20 lipca

2017 roku

zm. Uchwałą nr XXXVI/285/17

z dn. 2017-09-07

XXXVI

XXXVI/285/17

2017-09-07

zmiany Uchwały nr XXV/284/16 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia mienia gimnazjum

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

13 września 2017 roku

 

XXXVI

XXXVI/286/17

2017-09-07

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4119  z dn. 28.09.2017 r.

j. w.

13 września 2017 roku

 

XXXVI

XXXVI/287/17

2017-09-07

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4120  z dn. 28.09.2017 r.

j. w.

13 września 2017 roku

 

XXXVI

XXXVI/288/17

2017-09-07

zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031

j. w.

 

j. w.

13 września 2017 roku

 

XXXVI

XXXVI/289/17

2017-09-07

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

13 września 2017 roku

 

XXXVI

XXXVI/290/17

2017-09-07

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4121  z dn. 28.09.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

13 września 2017 roku

Woj. Łódzki  roztrz. nadz. PNIK-I.4131.841.2017 z dn. 20 października 2017  r. stwierdził nieważność uchwały w części dotycz.:

1)     § 14 ust. 4 o treści: „(…) Plan zakazuje wykonywania bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej 71 – ul. Zgierska (…)”;

2)     § 9 pkt 3 o treści: „na terenie objętym planem przy wszystkich inwestycjach liniowych wymagających wykonania wykopów dłuższych niż 20,0 m i szerszych niż 30,0 cm obowiązuje wymóg przeprowadzenia nadzoru archeologicznego”;

3)     § 9 pkt 6 o treści: „zakaz stosowania wielkogabarytowych nośników reklamy (np. typu billboard)” oraz  § 12 pkt 1 lit. a o treści: „w granicy z przestrzenia publiczna ulic, przylegających do terenów: 1MW i 2MWE obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń z wypełnieniem prefabrykatów betonowych (pełnych i ażurowych) oraz ogrodzeń wykonanych z blachy”,

4)     § 15 ust. 1  pkt 2 o treści: „obowiązek lokalizacji projektowanych nadziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających ulic, zlokalizowanych poza granicami opracowania planu, o ile warunki techniczne na to pozwolą”.

XXXVI

XXXVI/291/17

2017-09-07

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4122  z dn. 28.09.2017 r.

j. w.

13 września 2017 roku

 

XXXVI

XXXVI/292/17

2017-09-07

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego w terenie położonym pomiędzy ul. Łabentowicza, ul. Słowackiego, ul. Żeromskiego i ul. Łódzką w obrębie K-14

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4123  z dn. 28.09.2017 r.

j. w.

13 września 2017 roku

 

XXXVI

XXXVI/293/17

2017-09-07

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki

j. w.

 

j. w.

13 września 2017 roku

 

XXXVII

XXXVII/294/17

2017-09-18

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4197  z dn. 09.10.2017 r.

Z dniem podjęcia

20 września 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/295/17

2017-10-26

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

 

j. w.

2 listopada 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/296/17

2017-10-26

zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031

j. w.

 

j. w.

2 listopada 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/297/17

2017-10-26

zmiany Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 roku

 

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 roku

2 listopada 2017 roku

uchylona Uchwałą nr XLI/308/17

z dn. 2017-11-30

XXXVIII

XXXVIII/298/17

2017-10-26

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

2 listopada 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/299/17

2017-10-26

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

2 listopada 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/300/17

2017-10-26

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

2 listopada 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/301/17

2017-10-26

zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2017/2018

j. w.

 

j. w.

2 listopada 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/302/17

2017-10-26

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynów Łódzki

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

 

Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

2 listopada 2017 roku

Traci moc Uchwałą nr XLVIII/388/18 z dn. 2018-08-30

XXXVIII

XXXVIII/303/17

2017-10-26

wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z miastem Łódź w sprawie powierzenia miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na oczyszczaniu ścieków dostarczanych przez gminę Konstantynów Łódzki do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM)

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

2 listopada 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/304/17

2017-10-26

nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

j. w.

 

j. w.

2 listopada 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/305/17

2017-10-26

nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

j. w.

 

j. w.

2 listopada 2017 roku

 

XXXVIII

XXXVIII/306/17

2017-10-26

wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

 

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

2 listopada 2017 roku

 

XL

XL/307/17

2017-11-09

wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

15 listopada 2017 roku

 

XLI

XLI/308/17

2017-11-30

uchylenia Uchwały nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5248  z dn. 08.12.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/309/17

2017-11-30

zmiany Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5249  z dn. 08.12.2017 r.

Z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2018 roku

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/310/17

2017-11-30

zmiany Uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/311/17

2017-11-30

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5687  z dn. 27.12.2017 r.

j. w.

6 grudnia

2017 roku

zm. Uchwałą nr XLII/324/17

z dn. 2017-12-24

XLI

XLI/312/17

2017-11-30

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Z dniem

1 stycznia 2018 roku

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5154  z dn. 06.12.2017 r.

Z dniem

1 stycznia 2018 roku

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/313/17

2017-11-30

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu gminy Konstantynów Łódzki instrumentem płatniczym

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5394  z dn. 14.12.2017 r.

j. w.

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/314/17

2017-11-30

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego położonego po obu stronach ulicy Dąbrowa, w terenie ograniczonym: od zachodu – zachodnią stroną ulicy Zgierskiej do północnej granicy działki 35/1 w obrębie K-21, od północy po granicy obrębów K-21 i K-22 do granicy administracyjnej miasta z wyłączeniem obszaru o powierzchni ok. 0,20 ha i dalej z ograniczeniem od wschodu – zachodnią stroną projektowanej drogi S-14, do jej przecięcia z rzeką Jasieniec oraz od południa – po północnej stronie rzeki Jasieniec do jej przecięcia z ulicą Zgierską

Po upływie 30 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5635  z dn. 21.12.2017 r.

Po upływie 30 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

6 grudnia

2017 roku

zm. Uchwałą nr XLVII/374/18

z dn. 2018-06-21

 

XLI

XLI/315/17

2017-11-30

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/316/17

2017-11-30

zasad i trybu powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o. o. w Konstantynowie Łódzkim obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z administrowaniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność gminy Konstantynów  Łódzki

Z dniem

1 stycznia 2018 roku

 

Z dniem

1 stycznia 2018 roku

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/317/17

2017-11-30

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Z dniem

1 marca 2018 roku

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5636  z dn. 21.12.2017 r.

Z dniem

1 marca 2018 roku

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/318/17

2017-11-30

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5637  z dn. 21.12.2017 r.

j. w.

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/319/17

2017-11-30

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5638  z dn. 21.12.2017 r.

j. w.

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/320/17

2017-11-30

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Konstantynów Łódzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 5639  z dn. 21.12.2017 r.

j. w.

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/321/17

2017-11-30

przyjęcia Programu „Konstantynowska Karta Seniora”

j. w.

 

j. w.

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/322/17

2017-11-30

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

6 grudnia

2017 roku

 

XLI

XLI/323/17

2017-11-30

przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2018

j. w.

 

j. w.

6 grudnia

2017 roku

 

XLII

XLII/324/17

2017-12-21

zmiany Uchwały nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 157  z dn. 11.01.2018 r.

j. w.

28 grudnia 2017 roku

 

XLII

XLII/325/17

2017-12-21

zmiany Uchwały nr XXIX/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 158  z dn. 11.01.2018 r.

j. w.

28 grudnia 2017 roku

 

XLII

XLII/326/17

2017-12-21

zmiany Uchwały nr XXIX/225/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2017-2031

j. w.

 

j. w.

28 grudnia 2017 roku

 

XLII

XLII/327/17

2017-12-21

ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

j. w.

 

j. w.

28 grudnia 2017 roku

 

XLII

XLII/328/17

2017-12-21

uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 453  z dn. 23.01.2018 r.

Z mocą obowiąz. od dn. 1 stycznia 2018 r.

28 grudnia 2017 roku

zm. Uchwałą nr XLIII/333/18

z dn. 2018-01-25

zm. Uchwałą nr XLIII/334/18

z dn. 2018-01-25

zm. Uchwałą nr XLIV/343/18

z dn. 2018-03-22

zm. Uchwałą nr XLV/354/18

z dn. 2018-04-19

zm. Uchwałą nr XLVI/363/18

z dn. 2018-05-17

zm. Uchwałą nr XLVII/365/18

z dn. 2018-06-21

zm. Uchwałą nr XLVII/366/18

z dn. 2018-06-21

zm. Uchwałą nr XLVIII/381/18

z dn. 2018-08-30

zm. Uchwałą nr XLIX/395/18

z dn. 2018-10-04

zm. Uchwałą nr L/407/18

z dn. 2018-11-08

XLII

XLII/329/17

2017-12-21

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031

j. w.

 

j. w.

28 grudnia 2017 roku

zm. Uchwałą nr XLIV/344/18

z dn. 2018-03-22

zm. Uchwałą nr XLVII/367/18

z dn. 2018-06-21

zm. Uchwałą  nr XLVIII/382/18

z dn. 2018-08-30

zm. Uchwałą  nr XLIX/395/18

z dn. 2018-10-04

XLII

XLII/330/17

2017-12-21

uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstantynów Łódzki w ramach etapu realizowanego w 2018 roku

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 159  z dn. 11.01.2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

28 grudnia 2017 roku

 

XLII

XLII/331/17

2017-12-21

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

 

XLII

XLII/332/17

2017-12-21

zmiany Uchwały nr XLVI/487/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

Z dniem

1 stycznia 2018 roku

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 229  z dn. 17.01.2018 r.

Z dniem

1 stycznia 2018 roku

28 grudnia 2017 roku

 

XLIII

XLIII/333/18

2018-01-25

zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 764  z dn. 15.02.2018 r.

Z dniem podjęcia

30 stycznia 2018 roku

 

XLIII

XLIII/334/18

2018-01-25

zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 765  z dn. 15.02.2018 r.

j. w.

30 stycznia 2018 roku

 

XLIII

XLIII/335/18

2018-01-25

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 766  z dn. 15.02.2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

30 stycznia 2018 roku

 

XLIII

XLIII/336/18

2018-01-25

ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 767  z dn. 15.02.2018 r.

j. w.

30 stycznia 2018 roku

 

XLIII

XLIII/337/18

2018-01-25

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

30 stycznia 2018 roku

 

XLIII

XLIII/338/18

2018-01-25

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

30 stycznia 2018 roku

 

XLIII

XLIII/339/18

2018-01-25

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

30 stycznia 2018 roku

 

XLIII

XLIII/340/18

2018-01-25

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Pani A. S. i Pana W. S. wraz z odpowiedzią na skargę

j. w.

 

j. w.

30 stycznia 2018 roku

 

XLIII

XLIII/341/18

2018-01-25

przyjęcia planu pracy na 2018 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

30 stycznia 2018 roku

 

XLIII

XLIII/342/18

2018-01-25

zatwierdzenia planu pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

 

j. w.

30 stycznia 2018 roku

 

XLIV

XLIV/343/18

2018-03-22

zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1860  z dn. 12.04.2018 r.

j. w.

27 marca 2018 roku

zm. Uchwałą nr XLV/353/18

z dn. 2018-04-19

XLIV

XLIV/344/18

2018-03-22

zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031

j. w.

 

j. w.

27 marca 2018 roku

 

XLIV

XLIV/345/18

2018-03-22

zmiany Uchwały nr XXXIV/277/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1861  z dn. 12.04.2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

27 marca 2018 roku

 

XLIV

XLIV/346/18

2018-03-22

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

27 marca 2018 roku

 

XLIV

XLIV/347/18

2018-03-22

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2018

j. w.

Publ. W Dz. Urz. W.Ł. p. 4723

 z dn. 20.09.2018r.

j. w.

27 marca 2018 roku

Zm. Uchwałą nr XLVIII/390/18 z dn. 2018-08-30

XLIV

XLIV/348/18

2018-03-22

wyrażenia zgody na podjęcie przez gminę Konstantynów Łódzki działań zmierzających do utworzenia i przystąpienia do klastra energii

j. w.

 

j. w.

27 marca 2018 roku

 

XLIV

XLIV/349/18

2018-03-22

podziału miasta Konstantynowa Łódzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 1862  z dn. 12.04.2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

27 marca 2018 roku

 

XLIV

XLIV/350/18

2018-03-22

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2018

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

27 marca 2018 roku

 

XLIV

XLIV/351/18

2018-03-22

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2419  z dn. 20.04.2018 r.

j. w.

27 marca 2018 roku

zm. Uchwałą nr XLIX/406/18 z dn.

2018-10-04

XLIV

XLIV/352/18

2018-03-22

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

j. w.

 

j. w.

27 marca 2018 roku

 

XLV

XLV/353/18

2018-04-19

zmiany Uchwały nr XLIV/343/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2557  z dn. 10.05.2018 r.

j. w.

24 kwietnia 2018 roku

 

XLV

XLV/354/18

2018-04-19

zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2558  z dn. 10.05.2018 r.

j. w.

24 kwietnia 2018 roku

 

XLV

XLV/355/18

2018-04-19

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2559  z dn. 10.05.2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

24 kwietnia 2018 roku

 

XLV

XLV/356/18

2018-04-19

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2560  z dn. 10.05.2018 r.

j. w.

24 kwietnia 2018 roku

 

XLV

XLV/357/18

2018-04-19

wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2561  z dn. 10.05.2018 r.

j. w.

24 kwietnia 2018 roku

Traci moc Uchwałą nr XLVI/364/18

z dn. 2018-05-17

 

XLV

XLV/358/18

2018-04-19

ustalenia cen na wynajem sprzętu i usługi rekreacyjne w  „Ośrodku Nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

24 kwietnia 2018 roku

 

XLV

XLV/359/18

2018-04-19

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

Po upływie 14 dni od dnia opubl. w Dz. Urz. Woj. Ł.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2562  z dn. 10.05.2018 r.

Z mocą obow. od dn. 1 września 2018 r.

24 kwietnia 2018 roku

 

XLV

XLV/360/18

2018-04-19

nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

24 kwietnia 2018 roku

 

XLV

XLV/361/18

2018-04-19

podziału miasta Konstantynowa Łódzkiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2563  z dn. 10.05.2018 r.

j. w.

24 kwietnia 2018 roku

 

XLV

XLV/362/18

2018-04-19

nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

j. w.

 

j. w.

24 kwietnia 2018 roku

 

XLVI

XLVI/363/18

2018-05-17

zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2971  z dn. 7.06.2018 r.

j. w.

22 maja 2018 roku

 

XLVI

XLVI/364/18

2018-05-17

wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 2972  z dn. 7.06.2018 r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

22 maja 2018 roku

 

XLVII

XLVII/365/18

2018-06-21

zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3464  z dn. 12.07.2018 r.

Z dniem podjęcia

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/366/18

2018-06-21

zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3465  z dn. 12.07.2018 r.

j. w.

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/367/18

2018-06-21

zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031

j. w.

 

j. w.

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/368/18

2018-06-21

ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem 1 lipca 2018r.

 

Z dniem 1 lipca 2018r.

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/369/18

2018-06-21

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2017 rok

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/370/18

2018-06-21

absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2017 rok

j. w.

 

j. w.

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/371/18

2018-06-21

zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3466  z dn. 12.07.2018 r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/372/18

2018-06-21

ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

j. w.

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3467  z dn. 12.07.2018 r.

j. w.

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/373/18

2018-06-21

przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Konstantynowie Łódzkim na lata 2018-2022

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/374/18

2018-06-21

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

27 czerwca 2018 roku

Zm. Uchwałą nr XLVIII/384/18 z dn. 2018-08-30

XLVII

XLVII/375/18

2018-06-21

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

j. w.

 

j. w.

27 czerwca 2018 roku

Zm. Uchwałą nr XLVIII/385/18 z dn. 2018-08-30

XLVII

XLVII/376/18

2018-06-21

przystąpienia gminy Konstantynów Łódzki do „Klastra Dobrej Energii”

j. w.

 

j. w.

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/377/18

2018-06-21

określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018-2019

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 3468  z dn. 12.07.2018 r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

27 czerwca 2018 roku

Stwierdzenie przez RIO w Łodzi nieważności uchwały, Uchwała Nr 25/87/2018 Kolegium RIO w Łodzi z dnia 19 lipca 2018 r.

XLVII

XLVII/378/18

2018-06-21

zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

27 czerwca 2018 roku

 

XLVII

XLVII/379/18

2018-06-21

zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki, przy granicy z gminą Łódź, poprzez infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną gminy Łódź

j. w.

 

j. w.

27 czerwca 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/380/18

2018-08-30

utworzenia odrębnych okręgów głosowania

Z dniem podjęcia

Publ. w Dz. Urz. W. Ł. p. 4541  z dn. 17.09.2018 r.

Podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/381/18

2018-08-30

zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w  Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

Z dniem podjęcia

Publ. W Dz. Urz. W.Ł.poz.4991       z dn. 3.10.2018r.

Z dniem podjęcia

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/382/18

2018-08-30

zmiany Uchwały nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2018 – 2031

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/383/18

2018-08-30

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. W Dz. Urz. W. Ł. p. 4724 z dn. 20.09.2018r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/384/18

2018-08-30

zmiany Uchwały nr XLII/374/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 czerwca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/385/18

2018-08-30

zmiany Uchwały nr XLII/375/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 czerwca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/386/18

2018-08-30

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/387/18

2018-08-30

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/388/18

2018-08-30

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. W Dz. Urz. W.Ł. p. 4725 z dn. 20.09.2018r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

5 września 2018 roku

Wojewoda  Łódzki rozstrzygnięciem nadzorczym

PNIK-I.4131.744.2018 z dn. 3 października 2018 r.

stwierdził nieważność uchwały.

XLVIII

XLVIII/389/18

2018-08-30

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. W Dz. Urz. W.Ł. p. 4726 z dn.20.09.2018r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/390/18

2018-08-30

zmiany Uchwały nr XLIV/347/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2018

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. W Dz. Urz. W.Ł. p. 4727 z dn. 20.09.2018r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/391/18

2018-08-30

zamiany nieruchomości komunalnej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/392/18

2018-08-30

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

Z dniem podjęcia

Publ. W Dz. Urz. W. Ł. poz. 5571 z dn. 25.10.2018r.

j. w.

5 września 2018 roku

Zm. Uchwałą nr XLIX/397/18

2018-10-04

XLVIII

XLVIII/393/18

2018-08-30

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej
w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Z dniem podjęcia

Publ. W Dz. Urz. W.Ł. p. 4743 z dn. 20.09.2018r.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

5 września 2018 roku

 

XLVIII

XLVIII/394/18

2018-08-30

nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

5 września 2018 roku

 

XLIX

XLIX/395/18

2018-10-04

zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

Z dniem podjęcia

Publ. W Dz. Urz. W. Ł. poz. 5572 z  dn. 25.10.2018r.

Z dniem podjęcia

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/396/18

2018-10-04

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu gminy Konstantynów Łódzki i jej jednostek organizacyjnych”

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/397/18

2018-10-04

zmiany Uchwały nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. W Dz. Urz. W. Ł. poz. 5573 z dn. 25.10.2018r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/398/18

2018-10-04

zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. W Dz. Urz. W Ł. popz. 5574 z dn. 25.10.2018r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/399/18

2018-10-04

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. W Dz. Urz. W. Ł. poz. 5575 z dn. 25.10.2018r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/400/18

2018-10-04

zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Łódzkiego – modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/401/18

2018-10-04

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2018/2019

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

 

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/402/18

2018-10-04

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 1 października 2018r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XLVIII/388/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/403/18

2018-10-04

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/404/18

2018-10-04

wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 10

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/405/18

2018-10-04

zmiany Uchwały nr III/4/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, zmienionej Uchwałami nr XII/101/15 z dnia 17 września 2015 roku, nr XVIII/143/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz XXIX/227/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

10 października 2018 roku

 

XLIX

XLIX/406/18

2018-10-04

wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie

Publ. W Dz. Urz. W.Ł. poz. 5555 z dn. 24.10.2018r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie

10 października 2018 roku

Zm. Uchwałą nr L/417/18 z dn. 8.11.2018 r.

L

L/407/18

2018-11-08

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/408/18

2018-11-08

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

 

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/409/18

2018-11-08

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

 

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/410/18

2018-11-08

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/411/18

2018-11-08

w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/412/18

2018-11-08

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/413/18

2018-11-08

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/414/18

2018-11-08

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/415/8

2018-11-08

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/416/18

2018-11-08

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Z dniem podjęcia

 

Z dniem podjęcia

15 listopada 2018 roku

 

 

L

L/417/18

2018-11-08

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

Publ. W Dz.Urz. W.Ł.

poz. 5974

z dn.08.11.2018r.

Po upł. 14 dni od dn. ogł. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

15 listopada 2018 roku

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2015-09-21 przez Szatkowska Karolina
udostępniono
2016-04-19 00:00 przez Karolina Szatkowska
zmodyfikowano
2019-02-13 11:34 przez Szatkowska Karolina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4509
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.