Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Akty prawne Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2018, bieżące, menu 705 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2018

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2018

OR.0050 – Rejestr Zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2018

 

Lp. 

 Numer

 Data wydania

W sprawie

Załączniki 

 Wnioskodawca

Wchodzi w życie / Publikacja

 

 Treść / Zmiana

1

1/2018

22 listopada 2018

odwołania Zastępcy Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

-

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

2

2/2018

22 listopada 2018

powołania Zastępcy Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

-

BIK

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

3

 3/2018  23 listopada 2018  procedury nadzoru nad przepisami prawnymi  -  OR

wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

4

 4/2018  23 listopada 2018  zmiany Zarządzenia nr 3/2011 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych  1  Skarbnik  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

5

 5/2018  27 listopada 2018  zmiany Zarządzenia nr II/191/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zmienionego Zarządzeniem nr III/338/2005 z dnia 01 kwietnia 2005 r., Zarządzeniem nr II/256/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem nr I/124/11 z dnia 15 września 2011 r., Zarządzeniem nr II/248/16 z dnia 27 lipca 2016 r., Zarządzeniem nr IV/477/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.  -  T-I  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 Zm. Zarz. nr 30/2020 BKŁ z dn. 12 lutego 2020 r.

 

Zm. Zarz. nr 71/2020 BKŁ z dn. 30 marca 2020 r.

6

6/2018 30 listopada 2018 ustalenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

7

7/2018 30 listopada 2018 unieważnienia naboru na stanowisko Sekretarza Miasta w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - BIK wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

8

8/2018 30 listopada 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

9

9/2018 30 listopada 2018 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2018 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

10

10/2018 06 grudnia 2018 zmiany Zarządzenia nr 3/2011 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

11

11/2018 10 grudnia 2018 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

12

12/2018 10 grudnia 2018 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie od 3 grudnia 2018 r. do 30 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 BIK wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

13

13/2018 10 grudnia 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

14

14/2018 10 grudnia 2018 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2018 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

15

15/2018 10 grudnia 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

16

16/2018 11 grudnia 2018 zmiany Zarządzenia nr II/255/08 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

17

17/2018 11 grudnia 2018 ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sportu 1 OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

18

18/2018 11 grudnia 2018 powołania komisji stypendialnej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej stypendiów artystycznych - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 228/2019 BKŁ z dn. 07 listopada 2019 r.

19

19/2018 11 grudnia 2018 upoważnienia do dokonywania nadzoru w żłobkach i klubach dziecięcych - OKiSS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Zm. Zarz. nr 252/2019 BKŁ z dn. 12 grudnia 2019 r.

20

20/2018 12 grudnia 2018 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2018 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

21

21/2018

 

21 grudnia 2018 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2018 - przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

22

22/2018

 

21 grudnia 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

23

23/2018

 

21 grudnia 2018 ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sportu 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Lódzkim  

24

24/2018

 

21 grudnia 2018 ustalenia okresów rozliczeniowych obowiązujących w 2019 r. - BIK wchodzi w życie z dniem podpisania  

25

25/2018

 

21 grudnia 2018 wprowadzenie harmonogramu czasu pracy w okresie od 31 grudnia 2018 r. do 27 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 BIK wchodzi w życie z dniem podpisania  

26

26/2018

 

21 grudnia 2018 ustalenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 01 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. dla pracowników Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - BIK wchodzi w życie z dniem podpisania  

27

27/2018

 

21 grudnia 2018 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 2 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

28

28/2018

 

28 grudnia 2018 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2018 - przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

29

29/2018

 

28 grudnia 2018 zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

30

30/2018

31 grudnia 2018 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018 1 Skarbnik wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

Metryka

sporządzono
2018-11-23 przez
udostępniono
2018-11-23 00:00 przez Walus Marta
zmodyfikowano
2020-04-03 09:41 przez Walus Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2052
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.