Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Nieodpłatna pomoc prawna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nieodpłatna pomoc prawna, bieżące, menu 913 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2023

(TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW W ZAŁĄCZNIKU NA DOLE STRONY)

 

Od początku 2023 r. na terenie Powiatu Pabianickiego istnieje 5 punków nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 8 lokalizacjach, które poprowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji „Młodzi Ludziom”. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pabianickiego, Prezydenta Miasta Pabianic, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz Wójtów gmin Dłutowa, Dobronia, Lutomierska, Ksawerowa i Gminy Pabianice ustalono harmonogram punktów na rok 2023.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJE

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji odbywa się poza kolejnością.

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (42) 225-40-80 opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.pabianice.pl

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach: Poniedziałek, Środa, Czwartek,
8.00-16.00, Wtorek 8.00-17.00, Piątek 8.00-15.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub mediację i która złoży stosowne oświadczenie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały osoby fizyczne – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ).

W związku z powyższym Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowało Instrukcję udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku - jako pomocy de minimis, opublikowanej poniżej. W Instrukcji opisano ścieżkę postępowania wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach udzielania pomocy de minimis samozatrudnionym przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach                       i obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo administracyjnym,

-  wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowo administracyjnym,

-  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu na usługę

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu: 42 225 40 80 lub drogą
e mailową: npp@powiat.pabianice.pl

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady

Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywającej
na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może byś sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu na usługę

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu: 42 225 40 80 lub drogą
e mailową: npp@powiat.pabianice.pl

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

 

            MEDIACJA

Opis usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać
na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie.
Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Forma zapisu na usługę

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu: 42 225 40 80 lub drogą
e mailową: npp@powiat.pabianice.pl

Inne informacje

Mediacja co do zasady udzielana jest podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć
do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

 

DYŻURY SPECJALISTYCZNE

Jest również możliwość skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Lista dyżurów specjalistycznych oraz  numery telefonu do kontaktu pod adresem  https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

karta informacyjna mediacje 

karta informacyjna pomoc prawna 

karta informacyjna poradnictwo obywatelskie

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

 

 

Metryka

sporządzono
2019-11-12 przez Walczak Agata
udostępniono
2019-11-12 00:00 przez Walczak Agata
zmodyfikowano
2023-02-24 14:02 przez Walczak Agata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2678
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.