Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2020 - postępowania zakończone Klauzula informacyjna RODO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula informacyjna RODO, bieżące, menu 951 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl, tel. (42) 211 11 73.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, co jest zgodne z artykułem  6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)       osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

b)       Urząd Zamówień Publicznych.

Ponadto w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, dane będą publikowane na stronie internetowej: www.bip.konstantynow.pl.

6. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Osoba, której dane Administrator pozyskał przy uwzględnieniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, ma prawo do:

a)         dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 

b)         ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),

c)         ograniczenia przetwarzania,

d)         wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikających z przepisów z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwy Pani/Pana udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Metryka

sporządzono
2020-01-17 przez Piątek Łukasz
udostępniono
2020-01-17 00:00 przez Łukasz Piątek
zmodyfikowano
2020-01-17 12:24 przez Piątek Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
927
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.