Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Komórki organizacyjne Urzędu Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, menu 958 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

 

Tomasz Wójcicki - Kierownik referatu, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl, pok. 10 tel. 42 211 11 73 wew. 149

Joanna Czechowicz - Jędrzejek - Główny specjalista, e-mail: j.czechowicz-jedrzejek@konstantynow.pl, pok. 10

Justyna Paździerska - Inspektor, e-mail: j.pazdzierska@konstantynow.pl, pok. 9

Tomasz Łykowski - Pomoc administracyjna, e-mail: t.lykowski@konstantynow.pl, pok. 9

 

tel. 42 211-11-73 wew. 105 (pokój 9)

tel. 42 211-11-73  wew. 149 (pokój 10)

 

Do zadań referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej należy:

Do zadań referatu inwestycji i infrastruktury technicznej należy w szczególności:

1) przygotowywanie inwestycji pod względem projektowo-technicznym i formalno-prawnym, w tym zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno-ekonomicznych;

2) realizowanie inwestycji gminnych, prowadzenie dokumentacji zadań inwestycyjnych w tym bieżący nadzór oraz rozliczanie zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji;

3) realizowanie zadań gminy wynikających z przepisów o drogach publicznych w zakresie zarządzania, utrzymania, inżynierii i ochrony dróg gminnych, w tym bieżąca ocena i koordynacja działań w celu utrzymania właściwego stanu dróg gminnych

4) wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii dróg gminnych;

5) współpraca z zarządcami dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie organizacji ruchu tzn. wnioskowanie o zmiany w istniejącej organizacji, uzgadnianie projektów organizacji ruchu, zgłaszanie usterek w tych drogach;

6) wydawanie zezwoleń w odniesieniu do dróg gminnych publicznych na:

a) lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

b) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

c) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

7) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic dróg publicznych;

8) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia ulic i placów miejskich, w tym:

a) przygotowanie przetargu na konserwację,

b) przygotowanie przetargu na zakup energii;

c) zawieranie umów na konserwację,

d) zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej

f) bieżące rozliczanie faktur za dostarczone usługi ww. zakresie,

9) prowadzenie spraw dotyczących publicznego transportu zbiorowego;

10) współdziałanie z samorządami w sprawie międzygminnej komunikacji publicznej;

11) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury przystankowej, w tym usuwaniem aktów wandalizmu,

12) wydawanie zaświadczeń i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

13) prowadzenie postępowań z zakresu wydawania, zmiany, wygaszania i cofania licencji na transport drogowy taksówką osobową;

14) prowadzenie zagadnień związanych z wypłatą odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w ramach franszyzy za szkody poniesione na drogach gminnych;

15) prowadzenie spraw w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

16) prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;

17) prowadzenie spraw gospodarki obrotem detalicznym napojami alkoholowymi, w tym wydawanie zezwoleń, prowadzenie rejestrów, ustalanie terminów rat wnoszonych opłat, wygaszanie i uchylanie zezwoleń;

18) w zakresie gospodarowania zasobami komunalnymi:

a)      nadzór nad administrowaniem i eksploatacją zasobów komunalnych,

b)      gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi  należącymi do zasobów komunalnych,

c)      prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Konstantynów Łódzki, w szczególności rozkładanie na raty i umarzanie zaległości czynszowych,

d)      rozpatrywanie wniosków dotyczących przeprowadzenia prac remontowych lub przydziału materiałów do wykonania remontów lokali i budynków stanowiących własność gminy,

e)      uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,

19) współpraca w przygotowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej;

20) współpraca z Koordynatorem dostępności w zakresie dostępności architektonicznej;

21) wykonywanie innych zadań z zakresu działania referatu określonych w ustawach i przepisach szczególnych;

22) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic, placów i obiektów fizjograficznych.

 

 

Metryka

sporządzono
2020-01-15 przez
udostępniono
2020-01-15 00:00 przez Imbierczyk Dorota
zmodyfikowano
2022-02-17 10:42 przez Imbierczyk Dorota
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5052
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.