Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Realizowane projekty Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, menu 263, artykuł 903 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego

------- Logo PR NSS łodzkie.jpg

Projekt „Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego” został umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 923/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r.  

            Przedmiotem Projektu jest modernizacja i budowa infrastruktury technicznej dla następujących Terenów Przemysłowych Konstantynowa Łódzkiego i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 
Obszar A+A1 - w rejonie ulicy Kościelnej i ŁSSE, o powierzchni łącznej: 29,9 ha
Obszar B - w rejonie ulicy Spółdzielczej i drogi 710, o powierzchni łącznej: 54,0 ha 
Obszar C+C1 - w rejonie ulicy Zgierskiej (droga 71) i planowanej drogi S-14, o powierzchni łącznej: 58 ha

            Zakres działań przewidzianych do realizacji obejmuje:
-         Modernizację i budowę dróg/ulic dojazdowych i wewnętrznych o długości łącznej 11 060 mb
-         Budowę kanalizacji sanitarnej o długości 7 620 mb
-         Budowę kanalizacji deszczowej o długości 550 mb 
-         Budowę sieci wodociągowej o długości 8 400 mb

            Szacunkowy koszt projektu wynosi 60 370 tys. zł, w tym szacunkowa kwota dofinansowania EFRR 45 277,50 tys. zł.

           Celem głównym Projektu jest rozwój ekonomiczny województwa łódzkiego w dążeniu do integracji regionu z europejską globalną przestrzenią społeczno - gospodarczą.

           Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie oferty inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów regionu łódzkiego.

           Realizacja Projektu wpłynie na rozwój aktywności gospodarczej w rejonie miasta Konstantynowa Łódzkiego i spowoduje zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów możliwościami lokalizacji zakładów produkcyjno-usługowych, zdynamizowane faktem istnienia w pobliżu rozwijającej się Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i silnego ośrodka akademickiego, usługowego jakim jest Łódź.

Zagospodarowanie terenów przemysłowych Konstantynowa stwarza również szanse zmniejszenia bezrobocia w samym mieście, jak też w okolicznych miejscowościach regionu.

 

           Szacuje się, że przy sprzyjających okolicznościach zagospodarowania terenów w proporcjach 1/3 zakłady produkcyjne, 2/3 przedsiębiorstwa usługowe i logistyczne zapotrzebowanie na pracowników wyniesie około 450-800 osób, będą to mieszkańcy regionu. Działania planowane w ramach realizacji projektu, polegające na udostępnieniu w aglomeracji łódzkiej oraz ŁSSE obszaru o dużej powierzchni pod działalność inwestycyjną dla dużych inwestorów, przyczynią się w znacznym stopniu do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. 

            Planowane efekty Projektu są następujące:
-         stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy dla 450-800 osób,
-         poprawa stanu środowiska naturalnego,
-         rozwój efektywnego i sprawnego systemu transportu, 
-         oszczędność czasu w przewozach towarowych na zmodernizowanych i nowych drogach,
-         zwiększenie o ok. 10% liczby osób przyłączonych do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
-         wzrost liczby przedsiębiorstw działających w regionie, wzrost dochodów Gminy.

Metryka

sporządzono
2007-09-28 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-05-13 00:00 przez Radosław Krawczyk
zmodyfikowano
2016-05-13 10:16 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
731
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.