Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Ogłoszenia przetargowe - Nieruchomości Przetargi 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „I przetarg ustny nieograniczony na najem 21 stanowisk handlowych położonych przy ul. Cmentarnej (po północnej stronie ulicy) - Przetargi 2020, menu 964, artykuł 2931 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2020

I przetarg ustny nieograniczony na najem 21 stanowisk handlowych położonych przy ul. Cmentarnej (po północnej stronie ulicy)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

zawiadamia, że w dniu 12 października 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w Sali Konferencyjnej odbędzie się

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem 21 stanowisk handlowych położonych przy ul. Cmentarnej (po północnej stronie ulicy) w czasie od 30 października do 3 listopada 2020 r.

Lp.

Położenie

Księga wieczysta

Nr ewid. działki/obręb

Powierzchnia działki w ha

Ilość

stanowisk

Wywoławcza wysokość czynszu za najem gruntu

(1 stanowisko) w zł netto

Podatek VAT od czynszu

Termin płatności czynszu

Plan zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Cmentarna

LD1P/00032095/2

284
K-12

0,4385

21

250

23%

do 26 października 2020 r.

 

komunikacja

 

 

Warunki przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest ustalenie wysokości czynszu za najem gruntu tytułem najmu miejsc handlowych zlokalizowanych na ww. działce. Wywoławczą wysokość czynszu za najem 1 stanowiska handlowego (3 mb) za okres najmu (5 dni) ustalono w wysokości 250 zł plus podatek VAT  23%.

2. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu za najem płatna będzie w terminie do dnia 26 października 2020 r.

3. Osoby, przystępujące do przetargu, obowiązane są w dniu przeprowadzenia przetargu okazać komisji przetargowej:

  • dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu (dowód osobisty lub paszport),
  • w przypadku, gdy osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje inna osoba

warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,

  • w przypadku najmu nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaś osoba prawna wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

4. Minimalna wartość postąpienia 10 zł.

5. Dowód wpłaty czynszu najmu oraz zawarta z wyłonionym w przetargu najemcą umowa najmu stanowić będzie podstawę uprawniającą do prowadzenia handlu przy ulicy Cmentarnej. Sprzedawca obowiązany będzie w okresie od 30 października do 3 listopada 2020 r. okazać ww. dokumenty na żądanie patrolu Straży Miejskiej lub pracowników Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

6. Informacji w sprawie udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pok. 18, 20 tel. 42 211 11 73 wew. 133, 131.

7. Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.


BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

/ - / Robert Jakubowski


Mapa przedstawiająca stanowiska handlowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konstantynów Łódzki, dnia 20-10-2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dot. najmu w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. stanowisk handlowych
od nr 1 do nr 21, położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Cmentarnej,
na terenie działki nr ewid. 284, obręb K-12

W dniu 12 października 2020 r. o godzi. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, parter, Sala Konferencyjna, odbył się I nieograniczony publiczny przetarg ustny na najem w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. stanowisk handlowych od nr 1 do nr 21, położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Cmentarnej, na terenie działki nr ewid. 284, obręb: K-12, o pow. łącznej działki 0,4385 ha, objętej księgą wieczystą LD1P/00032095/2 stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki

1. Stanowisko handlowe nr 1

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100),

plus podatek VAT 23%
Najemcą stanowiska handlowego nr 1 w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. został Pan Tomasz Kokociński.

2. Stanowisko handlowe nr 2

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100),

plus podatek VAT 23%
Najemcą stanowiska handlowego nr 2 w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. został Pan Krzysztof Brzeziński.

3. Stanowisko handlowe nr 3

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100),

plus podatek VAT 23%
Najemcą stanowiska handlowego nr 3 w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. został Pan Krzysztof Brzeziński.

4. Stanowisko handlowe nr 4

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100),

plus podatek VAT 23%
Najemcą stanowiska handlowego nr 4 w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. został Pan Krzysztof Brzeziński.

5. Stanowisko handlowe nr 5

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100),

plus podatek VAT 23%
Najemcą stanowiska handlowego nr 5 w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. został Pan Krzysztof Brzeziński.

6. Stanowisko handlowe nr 6

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 6 zakończył się wynikiem negatywnym.    

7. Stanowisko handlowe nr 7

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 7 zakończył się wynikiem negatywnym.    

8. Stanowisko handlowe nr 8

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 8 zakończył się wynikiem negatywnym.    

9. Stanowisko handlowe nr 9

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 9 zakończył się wynikiem negatywnym.    

10. Stanowisko handlowe nr 10

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 10 zakończył się wynikiem negatywnym.    

11. Stanowisko handlowe nr 11

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 11 zakończył się wynikiem negatywnym.    

12.  Stanowisko handlowe nr 12

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 12 zakończył się wynikiem negatywnym.    

13. Stanowisko handlowe nr 13

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 260,13 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 13/100),

plus podatek VAT 23%
Najemcą stanowiska handlowego nr 13 w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. został Pan Zdzisław Kuźnicki.

14. Stanowisko handlowe nr 14

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 14 zakończył się wynikiem negatywnym.    

15. Stanowisko handlowe nr 15

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 15 zakończył się wynikiem negatywnym.  

16. Stanowisko handlowe nr 16

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100),

plus podatek VAT 23%
Najemcą stanowiska handlowego nr 16 w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. został Pan Sławomir Maurer.

17. Stanowisko handlowe nr 17

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 17 zakończył się wynikiem negatywnym.    

18. Stanowisko handlowe nr 18

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100),

plus podatek VAT 23%
Najemcą stanowiska handlowego nr 18 w dniach 30.10.2020 r. – 03.11.2020 r. został Pan Stanisław Tokarski.

19. Stanowisko handlowe nr 19

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 19 zakończył się wynikiem negatywnym.    

20. Stanowisko handlowe nr 20

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 20 zakończył się wynikiem negatywnym.    

21. Stanowisko handlowe nr 21

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak
Cena wywoławcza – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg na najem stanowiska handlowego nr 21 zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Z up. BURMISTRZA

/ - / Łukasz Napieralski

Zastępca Burmistrza
Konstantynowa Łódzkiego

Metryka

sporządzono
2020-09-08 przez
udostępniono
2020-09-08 00:00 przez Siciarz Justyna
zmodyfikowano
2020-10-20 10:21 przez Siciarz Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
256
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.