Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Akty prawne Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2022, menu 1208 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2022

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2022

OR.0050 – Rejestr Zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2022

 

Lp. 

 Numer

 Data wydania

W sprawie

Załączniki 

 Wnioskodawca

 Wchodzi w życie / Publikacja

 

 Treść / Zmiana

1

1/2022

3 stycznia 2022

zmiany Zarządzenia nr 157/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 1 września2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1

 

 

 SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązują od 1 stycznia 2022 roku

 

2

2/2022

3 stycznia 2022

ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobową spółką Gminy Konstantynów Łódzki”

-

SKRM

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 rokuZm. Zarz. Nr 26/2022 BKŁ z dn. 28 lutego 2022 r.

3

3/2022

3 stycznia 2022

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

-

OR

wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku 

4

4/2022

5 stycznia 2022

zatwierdzenia planów finansowych Urzędu Miejskiego na rok 2022

6

SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania 
55/20225 stycznia 2022zatwierdzenia planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Konstantynów Łódzki na rok 20223SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
66/202214 stycznia 2022powołania komisji do spraw oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sportu-SPIRMwchodzi w życie z dniem podpisania 
77/202214 stycznia 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-21 jako działka nr 94/12 prawem służebności przesyłu1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
88/202214 stycznia 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 37/2 prawem służebności gruntowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
99/202214 stycznia 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
1010/202214 stycznia 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
1111/202226 stycznia 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
1212/202226 stycznia 2022zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
1313/202231 stycznia 2022określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2022/20234OPSwchodzi w życie z dniem podpisaniaZm. Zarz. nr 15/2022 BKŁ z dn. 03.02.2022 r.
1414/202231 stycznia 2022zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
1515/202203 lutego 2022zmiany Zarządzenia nr 13/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2022/20231OPSwchodzi w życie z dniem podpisania 
1616/202209 lutego 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
1717/202218 lutego 2022przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok-SPIRMwchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 
1818/202218 lutego 2022powołania zespołu interdyscyplinarnego-OPSwchodzi w życie z dniem podpisania 
1919/202221 lutego 2022zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
2020/202221 lutego 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
2121/202222 lutego 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
2222/202222 lutego 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
2323/2022  Nr niewykorzystany    
2424/2022  Nr niewykorzystany    
2525/2022  Nr niewykorzystany    
2626/202228 lutego 2022zmiany Zarządzenia nr 2/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobową spółką Gminy Konstantynów Łódzki”-SKRMwchodzi w życie z dniem podpisania 
2727/20221 marca 2022powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych-ZPwchodzi w życie z dniem podpisania 
2828/20223 marca 2022określenia formy przekazywania Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych-SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
2929/20223 marca 2022zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
3030/20223 marca 2022zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
3131/20223 marca 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
3232/20223 marca 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
3333/20224 marca 2022dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok-OPSwchodzi w życie z dniem podpisania 
3434/20228 marca 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 37/2 prawem służebności przesyłu1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
3535/20228 marca 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-21 jako działka nr 38/2 prawem służebności przesyłu1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
3636/20228 marca 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 37/2 prawem służebności gruntowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
3737/20228 marca 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 2/314 prawem służebności gruntowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
3838/20228 marca 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 2/312 prawem służebności gruntowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
3939/20228 marca 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 2/312 prawem służebności gruntowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
4040/20228 marca 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 2/20 i 2/310 prawem służebności gruntowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
4141/202210 marca 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
4242/202210 marca 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części powierzchni budynku przeznaczonego do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
4343/202210 marca 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
4444/202210 marca 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
4545/202211 marca 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
4646/202211 marca 2022wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim1KAwchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom  
4747/202211 marca 2022ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Konstantynów Łódzki-KAwchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości dyrektorom instytucji kultury wymienionych w §1 niniejszego zarządzenia 
4848/202211 marca 2022ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w Konstantynowie Łódzkim-KAwchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych w §2 pkt 4 niniejszego zarządzenia 
4949/202217 marca 2022sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-8, oznaczonej jako działka nr 21, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
5050/202218 marca 2022zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
5151/202222 marca 2022przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe1OPSwchodzi w życie z dniem podpisania 
5252/202223 marca 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
5353/202224 marca 2022wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji służbowej przez gońca Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim1ORwchodzi w życie z dniem podpisania 
5454/202224 marca 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-21 jako działka nr 38/2 prawem służebności gruntowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
5555/202230 marca 2022systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim8ORwchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku 
5656/202231 marca 2022przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok3SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
5757/202231 marca 2022zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy Konstantynów łódzki na 2022 rok1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
5858/202231 marca 2022zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
5959/202231 marca 2022zmian budżetu gminy Konstantynów łódzki  na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
6060/202231 marca 2022ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Pomocy dla gmin Konstantynów łódzki na 2022 rok1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
6161/202231 marca 2022powołania Pełnomocnika do Spraw Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii-KAwchodzi w życie z dniem podpisania 
6262/202231 marca 2022zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-20312SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
6363/202201 kwietnia 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
6464/202201 kwietnia 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
6565/202206 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
6666/202207 kwietnia 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
6767/202208 kwietnia 2022sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 10, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
6868/202211 kwietnia 2022zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
6969/202211 kwietnia 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
7070/2022 nr niewykorzystany    
7171/202212 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
7272/202212 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
7373/202212 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
7474/202212 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
7575/202212 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim, stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
7676/202212 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
7777/202212 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
7878/202212 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę,, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
7979/202212 kwietnia 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącym własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
8080/202212 kwietnia 2022obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-21 jako działka nr 38/2 prawem służebności gruntowej1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
8181/202219 kwietnia 2022zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
8282/202219 kwietnia 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki2SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
8383/202219 kwietnia 2022zmiany Regulaminu Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych-ORwchodzi w życie z dniem podpisania 
8484/202220 kwietnia 2022zmiany Zarządzenia nr 40/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 2/20 i 2/310 prawem służebności gruntowej-GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
8585/2022 nr niewykorzystany    
8686/202221 kwietnia 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
8787/202225 kwietnia 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
8888/202228 kwietnia 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
8989/202229 kwietnia 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
9090/202229 kwietnia 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
9191/202229 kwietnia 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
        
9292/202229 kwietnia 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
9393/202229 kwietnia 2022ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Pomocy dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
9494/202204 maja 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
9595/2022 nr niewykorzystany    
9696/202205 maja 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonej do sprzedaży1GPNwchodzi w życie z dniem podpisania 
9797/202210 maja 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim,  stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
9898/202210 maja 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim,  stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
9999/202211 maja 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
100100/202212 maja 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
101101/202212 maja 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
102102/202227 maja 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
103103/202227 maja 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
104104/202230 maja 2022sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonej do sprzedaży1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
105105/202230 maja 2022powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę gruntów, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż lub oddanie w najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Konstantynów Łódzki oraz przeprowadzania rokowań1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
106106/202230 maja 2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim za rok 20211SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
107107/202230 maja 2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim za rok 20211SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
108108/202230 maja 2022zatwierdzenia diagnozy indywidualnego zapotrzebowania Przedszkola nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim1OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
109109/202231 maja 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
110110/202231 maja 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
111111/202231 maja 2022zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Pomocy dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok8SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
112112/20221 czerwca 2022wprowadzenia Regulaminu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego POLKA-SPIRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
113113/2022

2 czerwca 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
114114/2022

3 czerwca 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20221SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
115115/2022

3 czerwca 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
116116/2022

 

nr niewykorzystany  

 

 
117117/2022

6 czerwca 2022

dokonania odpisów z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
118118/2022

6 czerwca 2022

dokonania odpisów z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
119119/2022

6 czerwca 2022

dokonania odpisów z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
120120/2022

6 czerwca 2022

dokonania odpisów z ewidencji księgowej przedawnionych należności okresowych z tytułu najmu i dzierżawy1SKRB

 

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
121121/2022

 

nr niewykorzystany  

 

 
122122/2022

6 czerwca 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
123123/2022

6 czerwca 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
124124/2022

6 czerwca 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
125125/2022

6 czerwca 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
126126/2022

6 czerwca 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
127127/2022

9 czerwca 2022

wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń-OR

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
128128/2022

 

nr niewykorzystany  

 

 
129129/2022

14 czerwca 2022

przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym1SPIRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
130130/2022

14 czerwca 2022

zmiany zarządzenia nr 112/2022 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2022 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego POLKA1SPIRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
131131/2022

15 czerwca 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesuniecia w ramach wydatków bieżących1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
132132/2022

15 czerwca 2022

przyznania nagród Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzkim roku szkolnym 2021/2022-OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
133133/2022

20 czerwca 2022

ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzki

1OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
134134/2022

20 czerwca 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
135135/2022

20 czerwca 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
136136/2022

22 czerwca 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
137137/2022

23 czerwca 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
138138/2022

23 czerwca 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
139139/2022

27 czerwca 2022

nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny

-GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
140140/2022

28 czerwca 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
141141/2022

28 czerwca 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
142142/2022

29 czerwca 2022

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2021

-SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
143143/2022

30 czerwca 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
144144/2022

30 czerwca 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Pomocy dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

8SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
145145/2022

5 lipca 2022

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Daszyńskiego 3/5

-OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
146146/2022

5 lipca 2022

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Lutomierskiej 4

-OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
147147/2022

7 lipca 2022

zmiany Zarządzenia Nr 254/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 roku

 
148148/2022

8 lipca 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
149149/2022

11 lipca 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
150150/2022

11 lipca 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
151151/2022

11 lipca 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
152152/2022

12 lipca 2022

powołania zespołu powypadkowego

-BZK

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
153153/2022

15 lipca 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 2/35 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
154154/2022

15 lipca 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-16 jako działka nr 90/9 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
155155/2022

18 lipca 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
156156/2022

18 lipca 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
157157/2022

19 lipca 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
158158/2022

21 lipca 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-21 jako działka nr 38/2 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
159159/2022

21 lipca 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 37/2 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
160160/2022

21 lipca 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-10 jako działka nr 109/8 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
161161/2022

21 lipca 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
162162/2022

29 lipca 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
163163/2022

29 lipca 2022

zmian budżetu  gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
164164/2022

29 lipca 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
165165/2022

29 lipca 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
166166/2022

29 lipca 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Pomocy dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

8SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
167167/2022

02 sierpnia 2022

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-12 jako działka nr 108/9

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
168168/2022

04 sierpnia 2022

przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

1OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
169169/2022

08 sierpnia 2022

powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

3OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
170170/2022

08 sierpnia 2022

powołania komisji stypendialnej do przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe

-OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
171171/2022

10 sierpnia 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
172172/2022

11 sierpnia 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-2 jako działka nr 201/8 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
173173/2022

12 sierpnia 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
174174/2022

12 sierpnia 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
175175/2022

12 sierpnia 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

8SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
176176/2022

17 sierpnia 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
177177/2022

17 sierpnia 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
178178/2022

17 sierpnia 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
179179/2022

22 sierpnia 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 37/2 prawem służebności gruntowej

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
180180/2022

26 sierpnia 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
181181/2022

26 sierpnia 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
182182/2022

30 sierpnia 2022

przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2022 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

3SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
183183/2022

31 sierpnia 2022

wyznaczenia terenu na sprzedaż artykułów związanych ze Świętem Zmarłych w dniach 29.10.2022 r. – 02.11.2022 r. i ustalenia wywoławczej wysokości czynszu za wynajęcie gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
184184/2022

31 sierpnia 2022

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim

-OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
185185/2022

31 sierpnia 2022

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim

-OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
186186/2022

31 sierpnia 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
187187/2022

31 sierpnia 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

8SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
188188/2022

1 września 2022

wprowadzenia procedury udoskonalenia zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych realizowanych przez gminę Konstantynów Łódzki z wykorzystaniem elementów metodyki PRINCE2

1SPIRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
189189/2022

5 września 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
190190/2022

5 września 2022

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim do reprezentowania gminy Konstantynów Łódzki przy realizacji projektu pn. „Witajcie w naszej BAJCE” i powołania zespołu ds. realizacji projektu

-SPIRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
191191/2022

6 września 2022

nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny

-GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
192192/2022

9 września 2022

powołania zespołu powypadkowego

-KA

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
193193/2022

12 września 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
194194/2022

12 września 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
195195/2022

12 września 2022

założeń i wytycznych do opracowania projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

-SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
196196/2022

12 września 2022

określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
197197/2022

15 września 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-8 jako działka nr 21 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
198198/2022

19 września 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
199199/2022

20 września 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
200200/2022

20 września 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
201201/2022

20 września 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
202202/2022

20 września 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
203203/2022

20 września 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 2/35 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
204204/2022

23 wrzesień 2022

 

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy  Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
204A204A/2022

29 wrzesień 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
205205/2022

30 wrzesień 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
206206/2022

30 wrzesień 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
207207/2022

30 wrzesień 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

 

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
208208/2022

30 wrzesień 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
209209/2022

30 wrzesień 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-21 jako działka nr 39/27 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
210210/2022

30 wrzesień 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-10 jako działka nr 16/1 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
211211/2022

30 wrzesień 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

8SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
212212/2022

03 października 2022

wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
213213/2022

06 październik 2022

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Konstantynowie Łódzkim

2GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
214214/2022

06 październik 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
215215/2022

07 października 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
216216/2022

07 października 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
217217/2022

10 października 2022

wprowadzenia regulaminu wydarzenia Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Konstantynowie Łódzkim

1SPIRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
218218/2022

10 października 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
219219/2022

10 października 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
220220/2022

11 października 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
221221/2022

12 października 2022

 

powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu gminy Konstantynów Łódzki przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

-

 

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
222222/2022

13 października 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
223223/2022

17 października 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
224224/2022

18 października 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
225225/2022

18 października 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
226226/2022

18 października 2022

ustalenia zasad odpowiedzialności majątkowej w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
227227/2022

19 października 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 37/2 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
228228/2022

19 października 2022

obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonych w obrębie K-17 jako działki nr 45/1, 46/1, 42/2, 41/2 i 44/7 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
229229/2022

19 października 2022

nadania tytułu Konstantynowski Lider Biznesu

-SPIRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
230230/2022

20 października 2022

sporządzenia wykazu części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 316/2, objętej księgą wieczysta

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
231231/2022

20 października 2022

inwentaryzacji okolicznościowej (doraźnej) w urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

-KS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
232232/2022

21 października 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
233Nr niewykorzystany

 

 

  

 

 
234234/2022

27 października 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
235235/2022

27 października 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

 

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
236236/2022

27 października 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
237237/2022

27 października 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022-przesuniecia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
238238/2022

 

27 października 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRBwchodzi w życie z dniem podpisania 
239239/2022

28 października 2022

wprowadzenia planów z zakresu obrony cywilnej na terenie Konstantynowa Łódzkiego

-BZK

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
240240/2022

28 października 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

8SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
241241/2022

28 października 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
242242/2022

2 listopada 2022

zmiany Zarządzenia nr 31/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie powołania Rady Sportu, ustalenia regulaminu jej działania oraz zasad powoływania i odwoływania członków

-SPIRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
243243/2022

7 listopada 2022

przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych za 2022 rok

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
244244/2022

7 listopada 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
245245/2022

8 listopada 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

 

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
246246/2022

9 listopada 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
247247/2022

9 listopada 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022-przesuniecia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

 

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
248248/2022

10 listopada 2022

przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

1OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
249249/2022

14 listopada 2022

przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
250250/2022

14 listopada 2022

przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
251251/2022

15 listopada 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 37/2 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
252252/2022

15 listopada 2022

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-9 jako działka nr 34/11 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
253253/2022

15 listopada 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
254254/2022

17 listopada 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
255255/2022

17 listopada 2022

zmiany Zarządzenia Nr 186/2021 Burmistrza Konstantynowa z dnia 13 października 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-15 jako działka nr 32 prawem służebności przesyłu

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
256256/2022

22 listopada 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
257257/2022

24 listopada 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
258258/2022

24 listopada 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
259259/2022

24 listopada 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
260260/2022

24 listopada 2022

zmiany Zarządzenia Nr 254/2019 Burmistrza Konstantynowa łódzkiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
261261/2022

25 listopada 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej jako wkład niepieniężny (aport)

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
262262/2022

25 listopada 2022

powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

3OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
263263/2022

25 listopada 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
264264/2022

25 listopada 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
265265/2022

28 listopada 2022

zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
266266/2022

29 listopada 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
267267/2022

30 listopada 2022

zmian planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

9SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
268268/2022

30 listopada 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
269269/2022

30 listopada 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
270270/2022

01 grudnia 2022

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

-OR

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
271271/2022

5 grudnia 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
272272/2022

5 grudnia 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
273273/2022

5 grudnia 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
274274/2022

5 grudnia 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Majora Henryka Sucharskiego, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
275275/2022

5 grudnia 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
276276/2022

5 grudnia 2022

powołania zespołu powypadkowego

-BZK

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
277277/2022

6 grudnia 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
278278/2022

8 grudnia 2022

zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
279279/2022

8 grudnia 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

 

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
280280/2022

9 grudnia 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących

1SKRB

 

 

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
281281/2022

9 grudnia 2022

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat

1GPN

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
282282/2022

9 grudnia 2022

zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
283283/2022

12 grudnia 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022

2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
284284/202214 grudnia 2022przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 20231OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
285285/202214 grudnia 2022ustalenia cen za korzystanie z obiektu sportowego, urządzeń i usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy placu Wolności 601SPIRM

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku

 
286286/202214 grudnia 2022ustalenia cen na wynajem sprzętu i usługi i usługi rekreacyjne w „Ośrodku Nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim1SPIRM

wchodzi w życie z dnie 1 stycznia 2023 roku

 
287287/202216 grudnia 2022zmiany Zarządzenia Nr 185/2020 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 5 sierpnia 2022 w sprawie zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym1OPS

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
288288/202222 grudnia 2022ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu sportu1SPIRM

wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2022

 
289289/202222 grudnia 2022uchylenia w całości Zarządzenia nr III/409/13 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr III/351/12 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do hali miejsko-szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim  oraz Zarządzenia nr IV/474/18 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do sal gimnastycznych przy przedszkolu i przy szkołach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki-SPIRM

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
290290/202222 grudnia 2022zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
291291/202223 grudnia 2022zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
292292/202223 grudnia 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
293293/202229 grudnia 2022zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
294294/202229 grudnia 2022zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
295295/202229 grudnia 2022ustalenia zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym, środkami higieny osobistej, oraz wypłaty stosownych ekwiwalentów pieniężnych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim4KA

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
296296/202229 grudnia 2022ustalenia zasad przydziału umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych dla pracowników Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim3KA

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
297297/202230 grudnia 2022zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących2SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
298298/202230 grudnia 2022zmian w budżecie gminy Konstantynów łódzki na rok 20221SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
299299/2022

30 grudnia 2022

zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 20222SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
300300/2022

30 grudnia 2022

zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2022-przesunięcia w ramach wydatków bieżących1SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
301301/2022

30 grudnia 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok2 

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
302302/2022

30 grudnia 2022

zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla gromadzenia środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych dla gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok10SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 
303303/2022

30 grudnia 2022

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-20382SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Metryka

sporządzono
2022-02-01 przez Gruszka Marta
udostępniono
2022-02-01 00:00 przez Gruszka Marta
zmodyfikowano
2023-02-17 14:40 przez Gruszka Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
803
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.